25thMarch

25thMarch

25thMarch

 

July 07,2018

ประท้วงไม่เอาฟาร์มไก่ หวั่นมลพิษรบกวน

        ตัวแทนประชาชน ๕ หมู่บ้าน กว่า ๑๐๐ คน ที่บุรีรัมย์ รวมตัวประท้วงคัดค้านการสร้างฟาร์มไก่ใกล้ชุมชน หวั่นมลพิษ ทั้งเจ็บป่วยทางเดินหายใจ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและยกเลิกการก่อสร้าง 

        เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ผู้นำหมู่บ้านพร้อมตัวแทนชาวบ้าน ๕ หมู่บ้าน ใน ๒ ตำบล คือ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ และ ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กว่า ๑๐๐ คน ได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงคัดค้านการสร้างฟาร์มไก่ ที่ทางผู้ประกอบการกำลังเร่งปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า ๗๐ ไร่ อยู่ติดกับรั้ววัดบ้านโคกกระชาย ม.๑๐ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ ซึ่งนอกจากฟาร์มไก่ดังกล่าวจะสร้างติดกับรั้ววัดแล้ว ยังอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชน ชาวบ้านจึงเกรงว่าหากปล่อยให้ดำเนินการก่อสร้างจะก่อให้เกิดมลพิษทั้งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย ทั้งยังจะมีแมลงวันรบกวนและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน พระสงฆ์ และเด็กนักเรียน ที่สำคัญยังอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจด้วย จึงได้รวมตัวกันออกมาเรียกร้องคัดค้านให้ยกเลิกการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ดังกล่าว หรือย้ายออกไปให้ห่างไกลจากชุมชน ประกอบกับที่ผ่านมาในพื้นที่รัศมี ๒ กิโลเมตร ก็มีฟาร์มไก่อยู่แล้วถึง ๓ แห่ง แต่ชาวบ้านก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นมาตลอดหลายสิบปี ล่าสุดก็ยังจะมีการก่อสร้างฟาร์มไก่เพิ่มอีกเป็นแห่งที่ ๔ จึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบถึงการอนุญาตให้ก่อสร้างฟาร์มไก่ดังกล่าวว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  ทั้งที่อยู่ติดรั้ววัด ใกล้ชุมชน และโรงเรียน ทั้งยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ด้วยว่า เลือกทำเฉพาะหมู่บ้านแต่พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ร่วมด้วย จึงอยากให้มีการยกเลิกการก่อสร้างฟาร์มไก่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบและสร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน

        นางทองพูน วันแก้ว ชาวบ้านหวยลึก ต.เมืองไผ่ กล่าวว่า “สาเหตุที่ชาวบ้านร่วมกันออกมาประท้วงคัดค้านในครั้งนี้   เนื่องจากฟาร์มไก่ดังกล่าวที่กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้กับวัด โรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และสุขภาพของคนในชุมชนอย่างแน่นอน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและพิจารณายกเลิกการก่อสร้างของฟาร์มไก่ดังกล่าวด้วย แต่หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ชาวบ้านก็จะเดินหน้าร้องเรียนจนถึงที่สุด เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างฟาร์มไก่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด”

        ด้านนายเฉลิมศักดิ์ ชาติประสพ ตัวแทนชาวบ้านบ้านน้องหนองแก กล่าวว่า “หากมีการก่อสร้างฟาร์มไก่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับชาวบ้าน  พระสงฆ์ และเด็กนักเรียนอย่างแน่นอน  ทั้งเรื่องกลิ่นเหม็น และน้ำเสีย  เพราะฟาร์มไก่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน  วัด โรงเรียน ทั้งยังติดคลองน้ำที่ชาวบ้านใช้เป็นน้ำดิบผลิตประปาด้วย จึงอยากให้ย้ายหรือยกเลิกการก่อสร้างฟาร์มไก่ดังกล่าว  เพื่อไม่ให้กระทบชาวบ้าน”

        ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ ขำอเนก กรรมการหมู่บ้านบ้านน้อยหนองแก กล่าวว่า “ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ทำเรื่องร้องเรียนคัดค้านไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เข้ามาตรวจสอบและยับยั้งการก่อสร้างฟาร์มไก่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมก็มอบหมายให้ทาง อบต.เมืองไผ่ ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่เป็นผู้ดำเนินการ แต่จู่ๆ กลับมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างฟาร์มไก่มาจนถึงขณะนี้ โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบ้าน หรือเด็กนักเรียนเลย จึงอยากให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยับยั้งการก่อสร้างฟาร์มไก่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่และสุขภาพของชาวบ้าน”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๓ วันศุกร์ที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐  เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


406 5723