26thApril

26thApril

26thApril

 

July 10,2018

ศูนย์ข้อมูล ธอส.จับมือกรมบังคับคดี ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาฯมือสอง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. ลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง กับ กรมบังคับคดี กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดตลาดกลางซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ มือสองในรูปแบบ Digital Virtual Market

 

              เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับกรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และมีพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือดังกล่าว  ณ ห้อง Plenary Hall 1–3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

              นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวในฐานะประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ว่า ความร่วมมือกันระหว่างกรมบังคับคดี และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดตลาดกลางในการซื้อ และการขายอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ Digital Virtual Market ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย ให้สามารถวางแผนการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสินเชื่อ Reverse Mortgage ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายภาครัฐ และสร้างทางเลือกที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

              การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถถ่ายทอดการขายทอดตลาดทรัพย์ที่กรมบังคับคดีจัดให้มีขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมบังคับคดีจะส่งข้อมูลและรายละเอียดทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาดให้แก่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กำลังพัฒนาขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และด้านการจัดการข้อมูลและด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้  ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง และมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมเป็นของตนเองได้

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๔ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


410 5727