25thMarch

25thMarch

25thMarch

 

July 12,2018

‘สีคิ้ว’ยกระดับรถไฟผสมถมคันดิน ปชช.หวั่นน้ำท่วมขอวางท่อใหม่

           รฟท.เปิดเวทีแจงยกระดับรถไฟทางคู่ ชาวสีคิ้วร้องมีทางลอดรถยนต์แล้ว ขอทางเดินเท้าด้วย หวั่นฝนตกน้ำท่วมเมือง ขอวางระบบท่อระบายน้ำก่อนถมคันดิน รองประธานสภาสีคิ้วย้ำช่วยผลักดันเต็มที่ขอให้ออกแบบโดนใจปชช.

           ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างรถทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ซึ่งรฟท. ได้พิจารณาแบ่งสัญญาออกเป็น ๔ สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ ๑ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ ๒ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ ๓ งานอุโมงค์รถไฟ และสัญญาที่ ๔ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

           ต่อมากลุ่มธุรกิจและการเมืองในจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอสีคิ้วได้เรียกร้องให้มีการยกระดับ ในช่วงที่ผ่านเมืองนครราชสีมาและอำเภอสีคิ้ว ด้วยเหตุผลว่าไม่ต้องการแบ่งแยกชุมชนออกเป็นสองฝั่งและกังวลผลกระทบด้านการจราจร ซึ่งกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอสีคิ้ว ได้พิจารณารูปแบบแก้ไขร่วมกันแล้ว มีข้อสรุปเบื้องต้นว่าบางช่วงจะทำการยกระดับทางรถไฟ และบางช่วงจะเป็นคันทางรถไฟสูง แล้วก่อสร้างเป็นถนนลอดใต้ทางรถไฟ

           ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ที่ห้องประชุมจันทึก ๑ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธาน เปิดการประชุมกลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน งานปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ ๒ คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ 

           ในที่ประชุม มีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง โดยนางรัชนี สุโภภาค รองผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแดนส์ จำกัด นายบุญพา สืบสินสัจจวงศ์ วิศวกรโยธา บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแดนส์ จำกัด และนายกนก เข็มนาค ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ท่ามกลางข้าราชการ ห้างร้าน พ่อค้าแม่ค้า ตลอดทั้งประชาชนชาวอำเภอสีคิ้วกว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตส.ส.นครราชสีมา เขตอำเภอสีคิ้ว เข้าร่วมรับฟังด้วย

           นายบุญพา สืบสินสัจจวงศ์ วิศวกรโยธา บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแดนส์ จำกัด กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของการปรับรูปแบบการก่อสร้างใหม่ ก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องกับประชาชนชาวอำเภอสีคิ้วไปเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และการแสดงความคิดเห็นโดยรูปแบบใหม่ บริเวณตัวอำเภอสีคิ้ว แก้ปัญหาทางตัดผ่านรถไฟที่ ๑ โดยก่อสร้างเป็นช่องลอดรูปสี่เหลี่ยมสูง ๓ เมตร เพื่อให้รถยนต์ขนาดเล็กสามารถลอดผ่านได้ ทางตัดผ่านรถไฟที่ ๒ (ถนนชุมค้า) ก่อสร้างเป็นทางรถไฟยกระดับสูง ๓.๕๐ เมตร และลดระดับถนนลง ๑.๕๐ เมตร เพื่อให้รถยนต์ทุกขนาดสามารถสัญจรผ่านได้ และทางตัดผ่านรถไฟที่ ๓ ก่อสร้างเป็นทางรถไฟยกระดับสูงประมาณ ๖.๕๐ เมตร เพื่อให้รถยนต์ทุกขนาดสามารถสัญจรผ่านได้ ส่วนสถานีรถไฟสีคิ้วจะเป็นสถานีระดับพื้นดิน (อาจมีความจำเป็นต้องถมดินสูง) และมีการก่อสร้างรั้วเพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถตลอดสองข้างทางรถไฟ และเปิดช่องให้รถยนต์สัญจรได้เท่าที่จำเป็น

           “โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๐ วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาวิเคาระห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และเปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนที่จะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป มูลค่าการก่อสร้างตามรูปแบบใหม่ที่อำเภอสีคิ้ว งบประมาณอยู่ที่ ๖๙๒ ล้านบาท และระยะเวลาก่อสร้างจะล่าช้าออกไปอีก ๑๒ เดือน” นายบุญพา สืบสินสัจจวงศ์ วิศวกรโยธา กล่าว

           นายสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง ประธานมูลนิธิสีคิ้ว แสดงความคิดเห็นว่า อุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟแต่ละจุดที่รถยนต์จะใช้สัญจรไปมาควรจะมีทางเดินเท้าสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วย ส่วนจุดไหนที่มีการถมคันดินและเป็นทางน้ำไหลผ่านอยากให้มีการวางระบบท่อระบายน้ำ ขณะที่ตัวสถานีรถไฟอำเภอสีคิ้วนอกจากจะมีสะพานทางข้ามระหว่างชานชาลาแล้วอยากให้มีช่องลอดข้างล่างสำหรับประชาชนคนชราที่จะใช้สัญจรไปมาได้เดินทางสะดวกมากขึ้น

           นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย รองประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว กล่าวว่า ถ้าหากที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นตามคำเรียกร้องตามความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสีคิ้ว โดยออกแบบมาได้ตรงใจที่สุด ผมตัวแทนในภาคประชาชนโดยใช้ฝ่ายสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วจะช่วยในการผลักดันโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองสีคิ้วและการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้การบูรณาการในการทำถนนทางลอดและเรื่องท่อระบายน้ำออกมาสมบรูณ์แบบที่สุด

           นายกนก เข็มนาค ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า ข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสีคิ้ว ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและด้านสิ่งแวดล้อม จะนำเข้าที่ประชุมสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนจะออกมานำเสนอให้ประชาชนชาวอำเภอสีคิ้วได้รับทราบ ส่วนวันเวลาและสถานที่ก็จะประกาศชี้แจงให้ทราบอีกที ซึ่งการรถไฟฯ รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาเห็นความสำคัญถึงปัญหาของประชาชนมาก่อนเสมอ 

 

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๔ วันพุธที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


407 5721