19thJune

19thJune

19thJune

 

August 03,2018

ยักษ์จีนสนใจลงทุน‘รางเบา’ ย้ำสัมพันธ์‘ขก.-จีน’แน่น ๒๔ องค์กรยกคณะไปเยือน

        นายกเทศมนตรีเปิดใจกับสื่อจีน เกี่ยวกับความเจริญเติบโตของขอนแก่น และความสัมพันธ์อันดีกับนครหนานหนิง ด้านมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา พร้อมเผยสถาบันการเงินขนาดใหญ่จีนสนใจ ยื่นเงื่อนไขลงทุนสร้างรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) พร้อมเตรียมยกคณะ ๒๔ องค์กรจีนในขอนแก่นไปร่วมงานใหญ่ที่จีน

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สวนมิตรภาพ ขอนแก่น–หนานหนิง ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล พลเมืองเกียรติยศแห่งนครหนานหนิง ร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวแห่งเมืองหนานหนิง Nanning Channel นักข่าวหนังสือพิมพ์ไชน่า ปักกิ่ง และฝ่ายประชาสัมพันธ์จากนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นการเผยแพร่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ‘ขอนแก่น–หนานหนิง’ ให้ชาวจีนได้ทราบ และใช้เปิดในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุน ในเดือนกันยายนนี้

        นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี กล่าวถึงความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดขอนแก่นที่ทางรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ในด้านการพัฒนา เช่น กระทรวงคมนาคม มีการลงทุนขยายสนามบิน มูลค่า ๒,๒๕๐ ล้านบาท ส่วนระบบรถไฟ มีการขยายเป็นรถไฟทางคู่ ผ่านขอนแก่นไปหนองคาย เชื่อมจีนตอนใต้ และมีรถไฟทางคู่สายใหม่ จากบ้านไผ่-เวียดนาม รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลือกขอนแก่น เป็น ๑ ใน ๒ จังหวัดหลัก ที่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกระทรวงทางด้านเทคโนโลยี ประกาศเลือกขอนแก่น เป็น ๑ ใน ๗ จังหวัด ของประเทศไทย ในการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะ นอกจากนั้นประเทศไทย ยังเลือกขอนแก่น เป็น ๑ ใน ๕ จังหวัดของประเทศไทย ที่เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนาที่สำคัญของประเทศ (MICE City) และขณะนี้ขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในอนาคตขอนแก่นจะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งอยู่ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ทางรัฐบาลกำลังศึกษาอยู่

        “จากโครงการเบื้องต้นที่กล่าวไปแล้วนั้น ทำให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนที่ขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเทศบาลนครขอนแก่น กำลังจะทำโครงการระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ผลจากที่รัฐบาลมาลงทุน ซึ่งขอนแก่นกำลังเป็นเมืองที่มีอนาคต เอกชนยักษ์ใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุนที่ขอนแก่น เช่น สร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KICE ของ บมจ.ซีพีแลนด์) รวมทั้งขณะนี้เอกชนยักษ์ใหญ่ของประเทศกำลังจะมาลงทุนด้านการเกษตร แปรรูปสินค้าเกษตร เป็นพลังงาน อาหารบำรุงร่างกาย ยารักษาโรค และอื่นๆ มูลค่าการลงทุน มากกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ผลพวงที่ว่านี้ยังไม่ได้นับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีโครงการใหญ่ๆ กำลังทยอยเกิดขึ้นอย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ขอนแก่น” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าว

        ทั้งนี้ นายกเทศมนตรียังกล่าวถึงมิตรภาพไมตรีระหว่างนครขอนแก่นกับนครหนานหนิง ซึ่งมีการสนับสนุนระหว่างกัน ซึ่งเกิดขึ้นที่ขอนแก่น อันดับแรกที่ร่วมมือกันด้วยดีมาโดยตลอดถึงปัจจุบันและยาวไปถึงอนาคต คือการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และที่ติดตามมาคือความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดการแสดงของระหว่าง ๒ เมือง รวมถึงการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารมิตรภาพ ไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ลำดับต่อไปคือ ความร่วมมือการลงทุนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งขอนแก่นเคยนำนักธุรกิจจากขอนแก่นไปร่วมแสดงสินค้าในงานเอ็กซ์โปที่นครหนานหนิง และปีนี้ขอนแก่นจะนำผู้นำ นักธุรกิจ จาก ๒๔ องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ไปร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุนในเดือนกันยายนนี้ ที่นครหนานหนิงเช่นกัน ซึ่งอนาคตอาจมีความร่วมมือโครงการใหญ่ของเทศบาลนครขอนแก่น กับเทศบาลนครหนานหนิง หรือประเทศจีน นั่นคือการลงทุนเรื่องรถไฟฟ้ารางเบาของเทศบาล เพราะขณะนี้มีสถาบันการเงินขนาดใหญ่จากจีนให้ความสนใจ ยื่นเงื่อนไขที่ดีเข้ามาเป็นข้อเสนอ ให้กับทางเทศบาลนครขอนแก่น สิ่งเหล่านี้เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบัน และกำลังจะไปสู่อนาคต

        ส่วนมุมมองความเปลี่ยนแปลงของนครหนานหนิง กับการนำมาปรับใช้กับเทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีกล่าวว่า “ประทับใจกับนครหนานหนิงที่มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของเมือง ที่มีความเจริญรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดปีต่อปี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ขอชื่นชม ซึ่งหลายๆ อย่าง นำมาปรับใช้กับนครขอนแก่น เช่น ด้านการศึกษา เมืองสีเขียว ความสะอาดของเมือง การพัฒนาของเมืองหลายๆ ด้าน นอกเหนือจากที่ทั้ง ๒ เมืองมีมิตรภาพ มีการแลกเปลี่ยนกันหลายๆ ด้านแล้ว ที่ชัดเจนมากๆ ต่อจากนี้ไป คือด้านการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นติดตามมา ทั้งอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับนครหนานหนิง หรือมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ขอนแก่น จะเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนต่อไปในอนาคต”

        เมื่อถามถึงนครขอนแก่นจากชาวหนานหนิงที่เคยเดินทางมา ก็มีความปลาบปลื้มดีใจมาก เชื่อว่าเทศบาลนครขอนแก่นเหมือนประตูเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นช่องทางแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ที่พวกเขาเห็นความเจริญ มิตรไมตรีที่ดีมาก นายกเทศมนตรีฯ ก็ได้มองนครหนานหนิงกับคนของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นความประทับใจ ผูกพันพิเศษ พูดถึงหนานหนิง คนขอนแก่นจะรู้สึกอบอุ่นใจทันที นี่คือความรู้สึกแรก ประการที่ ๒ คือ คิดว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ทำให้นักลงทุนในขอนแก่นสนใจจะไปดูด้านการค้าการลงทุนที่จะอาศัยนครหนานหนิง เป็นตัวเชื่อมกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีน

        “เรากำลังคิดถึงมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่าง ๒ เมือง ขอนแก่น-หนานหนิง หรือไทย-จีน ที่เริ่มจากความสัมพันธ์หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การลงทุน ต้องยอมรับว่า การเจริญเติบโตของประเทศจีน ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กำลังจะขึ้นมาเป็นอันดับ ๑ ของโลก ดังนั้น จีนจึงเป็นประเทศที่คนทั้งโลกให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา ฉะนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงเลือกที่จะให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ให้เขานำความรู้ ความสามารถกลับมาใช้เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น และประเทศไทย อนาคตเขาจะได้มีโอกาสดี มีอาชีพที่ประเทศจีน ก็เป็นไปได้” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวในท้ายสุด

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๘ วันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 


454 7606