19thJune

19thJune

19thJune

 

August 03,2018

ทุ่ม ๗.๙ ล.สร้างหอชมวิว ๕ ชั้น รองรับเมืองท่องเที่ยวกีฬาระดับโลก

        สร้างหอชมวิวสูง ๕ ชั้น และปรับภูมิทัศน์ริมอ่างเก็บน้ำ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ รองรับเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬาระดับโลก ดูดคนเข้าจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 

        ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุ่มงบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนรมิตอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด โดยขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างหอชมวิวความสูง ๕ ชั้น ทั้งยังเป็นหอสำหรับชมนกหายากนานาชนิด รวมถึงสร้างศาลาพักผ่อน ปรับทางเท้า ปลูกต้นไม้ และดอกไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และจุดพักผ่อนหย่อนใจ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัด เพื่อหวังยกระดับเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬามาตรฐานระดับโลก ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี ๒๕๖๑–๒๕๖๓ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างหอชมวิวและปรับภูมิทัศน์โดยรอบแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม นี้  

        นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หากดำเนินการก่อสร้างหอชมวิว และปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และห้วยจระเข้มากแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ พร้อมชมนกหายากนานาชนิด โดยเฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่มีการนำมาเพาะเลี้ยงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นแห่งแรกด้วย อีกทั้งยังสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์แบบ ๑๘๐ องศา ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกสะท้อนผิวน้ำ พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจบนหอชมวิวสูง ๕ ชั้นไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

        อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาคัดเลือดเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport city) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอตัวขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา และได้รับการโหวตลงคะแนนมาเป็นอันดับ ๑ และได้รับคัดเลือกเป็น “เมืองกีฬา” จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๘ วันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

439 7590