31stMay

31stMay

31stMay

 

August 03,2018

‘ช้อปให้แหลกแบกกลับบ้าน’ มหกรรมสินค้าเกษตรสหกรณ์

         เตรียมตัวช้อปให้แหลกแบกกลับบ้าน ‘มหกรรมสินค้าเกษตรและสหกรณ์ที่ยิ่งใหญ่’ น้อมนำศาสตร์ของพระราชาจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อนำองค์ความรู้ไปสานต่อและประยุกต์ใช้ได้จริง 

         เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดรฯ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมงาน  

         นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งาน “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดรฯ” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการระหว่างกัน และนำไปพัฒนาสินค้าของตนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกผู้ผลิตสินค้าของสหกรณ์ เพื่อชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ การจัดงานยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ประชา สัมพันธ์เผยแพร่ งานของขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ รวมถึงการกระจายสินค้าด้านการเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นๆ เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากชุมชน และผู้บริโภคได้สินค้าดีในราคายุติธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าจากเกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี/ผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ/ประชาชนทั่วไป 

         นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวเสริมว่า ภายในงานยังมีนิทรรศการ ‘น้อมนำศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาสหกรณ์ที่ยั่งยืน’ โดยนำเสนอเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสหกรณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เชื่อมโยงผ่านการนำเสนอการดำเนินงานของสหกรณ์ ในรูปแบบการจำลองนิทรรศการเสมือนจริง อาทิ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล 

         นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังมีสินค้านาทีทอง ไข่ไก่ราคาแผงละ ๖๐ บาท (จำนวนจำกัด) พบกับลานวิถีเกษตรกรรมของชาวสหกรณ์ สหกรณ์สอนอาชีพ เสวนาทางวิชาการ และพบกับทัพสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง กลุ่มสินค้าเกษตร สมุนไพร ผ้าทอมือ เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่ม กว่า ๒๒๐ ร้านค้า เช่น ข้าว ผลไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และศิลปินชื่อดังมากมาย วันที่ ๒ สิงหาคม พบกับศิลปิน ปอ อรรนพ AF, วันที่ ๓ สิงหาคม โจโจ้ โดมิแน้นท์, วันที่ ๔ สิงหาคม ดารานักแสดง อิสรพงษ์ ดอกยอ (ศึกวันดวนเพ็ง), วันที่ ๕ สิงหาคม ดารานักแสดงช่อง ๗ แบงค์ กฤษฎี และวันที่ ๖ สิงหาคม ดารานักแสดง ช่อง ๗ หลุยส์ เฮสดาร์ซัน ซึ่งผู้สนใจเตรียมตัวช้อปให้แหลก แบกกลับบ้าน ในงาน “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร” ระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์    

 

 

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๘ วันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖


524 7694