21stJuly

21stJuly

21stJuly

 

August 11,2018

พาณิชย์หนุนเอสเอ็มอี รุกตีตลาดออนไลน์

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ เดินสายผลักดัน SME จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” ที่อุดรธานี ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทำการค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

            เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นางลลิดา จิวนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน “Offline ๒ Online Expo ๒๐๑๘” ครั้งที่ ๔ อุดรธานี โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นางกรชนก บุณณะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

            นางลลิดา จิวนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการค้าและก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเศรษฐกิจยุคใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” กำหนดแนวคิดงานเป็น “ของดีออนไลน์-ออนไลน์แลนด์ แดนพารวย” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเศรษฐกิจฐานราก มีเวทีในการนำเสนอสินค้าเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนได้โดยสะดวก เป็นการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน

            สำหรับปีนี้จัดประเดิมครั้งแรกที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ต่อเนื่องมาที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นครั้งที่สาม โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs พร้อมตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ จัดระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกว่า ๑๖๐ ร้านค้า ในรูปแบบออนไลน์ผ่านจอมือถือขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนสามารถ Touch Screen เลือกซื้อสินค้ากันได้ พร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ

            รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อไปว่า จากความสำเร็จของการจัดงานครั้งที่ผ่านมา กรมฯ มีแผนการจัดงานอีกครั้งส่งท้าย วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ที่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเน้นการปฏิบัติงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจได้อย่างทัดเทียม สามารถแข่งขันได้ เพื่อเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๐ วันเสาร์ที่  ๑๑ - วันพุธที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑


451 7619