26thApril

26thApril

26thApril

 

September 14,2018

“เอไอเอส”ร่วมกับ สธ.และโมไบค์ บริการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะ สร้างแนวคิดสมาร์ทซิตี้ตอบโจทย์ ๔.๐

          “เอไอเอส”ร่วมกับ สธ.และโมไบค์ บริการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะสร้างแนวคิดสมาร์ทซิตี้ตอบโจทย์ ๔.๐ ผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกบนพื้นฐานการแบ่งปัน เป็นโครงการเน้นการร่วมใช้ประโยชน์จักรยานสาธารณะ “Bike Sharing” ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข ตามวิสัยทัศน์ที่เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศ และเป็นหนึ่งในตัวอย่างแก่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค NCDs เป็นการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข ๔.๐ ด้วยระบบ Internet of Things (IoT) อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และ Big data”

          ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ปัจจุบันการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายได้รับความนิยมสูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเส้นทางจักรยานรอบบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มทางเลือกในการใช้พาหนะเดินทางเข้า-ออก และภายในกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเส้นทางจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่ว รประชาชนและเจ้าหน้าที่จำนวน ๓๐๐ คัน จากบริษัทเอไอเอส และ Mobike โดยคิดค่าบริการในช่วง ๖ เดือนแรกเพียง ๑๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งแอปพลิเคชัน Mobike จะบอกระยะทาง แคลอรี่ที่ใช้ และปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ จากการปั่นจักรยานของทุกคน   

          แผนการจัดทำเส้นทางจักรยานอัจฉริยะสาธารณะรอบกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ แล้วเสร็จ ๒ เส้นทาง คือจากหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาถึงประตู ๑ กระทรวงสาธารณสุข และเส้นทางโดยรอบสวนสาธารณะและด้านหลังเสาธง กำลังดำเนินการอีก ๒ เส้นทาง คือจากสภาการพยาบาลถึงกรมควบคุมโรค และรอบสนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข คาดว่าแล้วเสร็จช่วง         ต้นปี ๒๕๖๒ และยังมีอีก ๒ เส้นทางตามแผนคือรอบโรงพยาบาลศรีธัญญา และเส้นทางเชื่อมด้านข้างกรม เพื่อเชื่อมให้ครบรอบเส้นทางภายในกระทรวง ในปี ๒๕๖๒”

          ทั้งนี้ การให้บริการของจักรยานอัจฉริยะสาธารณะ (โมไบค์) เป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง (point to point) ภายใต้แนวคิด smart bike sharing ซึ่งผู้ใช้จักรยานทุกคนสามารถแชร์จักรยานกันได้ทุกคัน โดยไร้สถานีจอด เพียงหาจุดจอดในสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Mobike บนมือถือ เมื่อใช้งาน ก็ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อปลดล็อกจักรยาน ซึ่งมีระบบ GPS และเทคโนโลยีสมาร์ทล็อก ลงทะเบียนเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) คิดค่าบริการในอัตราราคา ๑๐ บาทต่อการใช้ ๓๐ นาที โดยสามารถชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้เลย ซึ่งผู้ใช้สามารถเติมเงินได้ ๓ วิธี ได้แก่

          ๑.ผ่าน Rabbit LINE Pay โปรโมชั่น พิเศษ! รับส่วนลด ๕๐ % สูงสุด ๕๐ บาทต่อคนต่อรายการต่อเดือน เมื่อชำระเงินค่าบริการรายเดือน Mobike pass หรือเติมเงินเข้ากระเป๋า Mobike ตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

          ๒.คูปองรายเดือน ซึ่งมีจำหน่ายภายในกระทรวงสาธารณสุข ในราคาพิเศษ! เพียง ๑๐๐ บาท จากปกติ ๑๕๐ บาท ใช้ได้นาน ๓๐ วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ชม.) ตั้งแต่วันนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

          ๓.ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิตของทุกธนาคาร 

          โดยโครงการ จะให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีพื้นที่มากกว่า ๔๐๐ ไร่ และนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเสมอที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคของ Digital Transformation เพื่อให้การบริหารจัดการในภาพรวมของกระทรวงเกิดประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 


405 5726