20thMay

20thMay

20thMay

 

October 09,2018

สุดเจ๋ง! สถานีรถไฟโคราช ยกระดับการให้บริการ เปิด “ศูนย์ราชการสะดวก”

         สถานีรถไฟนครราชสีมา ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เปิดตัว “ศูนย์ราชการสะดวก” สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพร้อมละลายทัศนคติที่ไม่ดีกับรถไฟไทย

         ที่สถานีรถไฟนครราชสีมา เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๙ ตุลาคม ดร.ศิริพงษ์  พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center ) หรือ GECC เพื่อยกระดับทั้งการให้บริการ คำแนะนำ อำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐได้อย่าง “สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย” โดยมีนายสุทธิพงษ์  เตะภูสิทธิพงศ์ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา นายอำนวย ฉิมแพ นายสถานีนครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด รฟท. และผู้แทนภาคประชาชนร่วมแสดงความยินดี  

         ดร.ศิริพงษ์  พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การเปลี่ยนแปลงของสถานีรถไฟนครราชสีมา ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า ๑๒๐ ปี ทั้งการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณรอบๆตัวอาคารสถานีจนเป็นสถานที่มีจำนวนเช็ดอินในลำดับต้นๆของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการปรับปรุงส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดีและโดดเด่นจำนวน ๑ บริการ คือ ๑.ด้านนวัตกรรม ทำเก้าอี้ม้านั่งจากไม้หมอนเก่า โดยนำไม้หมอนที่เลิกใช้หมดค่าหมดราคามาดัดแปลงให้เป็นเก้าอี้ เพื่อออกให้บริการผู้โดยสารและ ๒.ด้านการให้บริการ คือ บริการ “เธอจ๋า... รถมาแล้ว” เป็นบริการแจ้งเตือนผู้โดยสารผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดการรอคอย ผู้มาใช้บริการสามารถบริหาร จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนผ่านรับรองการประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๑ และได้เข้ารับโล่รางวัลและตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกจากนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ที่ผ่านมา และเป็น ๑ ใน ๑๑ ศูนย์ราชการ ได้รับเกียรติในการจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีกับรถไฟไทย”


419 7563