20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

October 27,2018

ยึด‘วังน้ำเขียว’ห้างดัง ‘ฟลอร่าพาร์ค-ฟ้าประทาน’ อดีตอธิบดีหนุนหลัง

      กระทรวงเกษตรฯ ลุยตรวจสอบการครอบครองที่ดินส.ป.ก. หลายร้อยไร่ หลังราษฎรในพื้นที่วังน้ำเขียวร้องว่าผู้บริหารห้างสรรพสินค้าดังเข้าทำประโยชน์ ทั้ง “ฟลอร่า พาร์ค” และ “ศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน” ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรที่จะได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน ติดประกาศให้มาชี้แจงภายใน ๑๕ วัน พบจดทะเบียนเป็นบริษัททั้งสองแห่ง อดีตบิ๊กเกษตรหนุน

      ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ดินส.ป.ก.ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ แห่ง ตามที่มีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนว่า มีนายทุนใหญ่เข้ามาถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ พื้นที่ฟลอร่าพาร์ค และพื้นที่ฟ้าประทานฟาร์ม ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอวังน้ำเขียว โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราช สีมา (ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา) นำโดยนายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินส.ป.ก.อย่างชัดเจนนั้น

      ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปติดประกาศหนังสือเรียกตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถือครองที่ดินส.ป.ก. ๒ แปลง ไว้หน้าที่ทำการบริษัท ฟลอร่า พาร์ค จำกัด และไร่ฟ้าประทาน ซึ่งถือครอง ส.ป.ก.๔-๐๑ เนื้อที่ ๑๐๓-๐-๐๖ ไร่ รวมทั้งส่งถึงนายชยะพงส์ นะวิโรจน์ นักธุรกิจหนุ่มบุตรของรองประธานกรรมการบริหารห้างฯ ชื่อดังไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง ที่เป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินไร่ฟ้าประทาน ถือครอง ส.ป.ก. ยังไม่จัดสรรสิทธิ เนื้อที่ ๒๗๙-๒-๑๒ ไร่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว ที่มีการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ ส.ป.ก. โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้ผู้ถือครองมาชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

      ล่าสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า ในขณะนี้ก็ให้โอกาสฟลอร่าพาร์คกับฟ้าประทานมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพราะได้นำหนังสือไปแจ้งยังที่ทำการที่วังน้ำเขียวแล้ว ซึ่งในส่วนของฟ้าประทานนั้นครอบครองที่ดินอยู่ประมาณ ๒๗๙ ไร่ ส่วนฟลอร่าพาร์คประมาณ ๑๐๓ ไร่ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ที่อำเภอปากช่อง/วังน้ำเขียว และมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี(อำเภอวังน้ำเขียว) ร้องเรียนว่า เหตุใดส่วนใหญ่จึงมีการตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี ทั้งที่ในพื้นที่ตำบลอื่นก็มีผิดเยอะแยะ เหตุใดจึงไม่มีการตรวจสอบ อย่างเช่น ฟลอร่าพาร์คและฟ้าประทาน ซึ่งครอบครองโดยห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แต่กลับไม่มีการตรวจสอบ ท่านรัฐมนตรีจึงสั่งการให้มีการตรวจสอบ 

      “สำหรับกระบวนการเมื่อมีการทำหนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครองทราบแล้ว ทางเขาก็มีสิทธิที่จะนำเอกสารหรือหลักฐานมาชี้แจงภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ติดประกาศให้ทราบ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ซึ่งหากเขาไม่มีหลักฐานใดมาแสดงและพร้อมที่จะคืนพื้นที่ให้ส.ป.ก.เรื่องก็จบ แต่หากเขาไม่ยอมคืนก็ต้องมีการดำเนินคดี ซึ่งการได้มาของที่ดินดังกล่าวคิดว่า คงเป็นการซื้อต่อมาจากชาวบ้าน ซึ่งในส่วนของฟลอร่าพาร์คมีการขออนุญาตจัดงานพืชสวนโลกเมื่อปี ๒๕๕๓ แต่หลังจากงานจบก็ไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินการต่อ” นายสุรชัย กล่าว

      นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมที่ฟ้าประทานขับเคลื่อนอยู่ต้องยอมรับว่าไม่ผิดกฎหมาย  เพราะเป็นการทำการเกษตร แต่เนื่องจากผู้ครอบครองไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินจากส.ป.ก. ซึ่งผู้ที่จะได้รับการจัดสรรต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น ในขณะที่ฟลอร่าพาร์คนั้นผิดวัตถุประสงค์ทั้งสองอย่าง คือ ผู้ครอบครองไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินจากส.ป.ก. และกิจการที่ดำเนินอยู่ก็ผิดวัตถุประสงค์ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ครอบครองที่ดินด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบการครอบครองที่ดินในส่วนของฟ้าประทาน พบว่าเป็นชื่อของนายชยะพงส์ นะวิโรจน์ กับนายมนินภัทร์ นะวิโรจน์ แต่ในส่วนของฟลอร่าพาร์คไม่ปรากฏชื่อผู้ครอบครอง 

      ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและทำการเกษตรในพื้นที่วังน้ำเขียวแล้ว “โคราชคนอีสาน” ตรวจสอบพบว่า ยังมีการจดทะเบียนนิติบุคคล ๒ บริษัท ได้แก่ ๑.บริษัท ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ด้วยทุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในหมวดธุรกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอ ฮอล์เป็นหลักในร้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายกาแฟ เครื่องดื่ม ขายของฝาก มีกรรมการ ๒ คน ได้แก่ นางลักขณา นะวิโรจน์ และนางสุวรรณา มงคลการ ซึ่งบริษัทมีการส่งงบการเงินปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒.บริษัท ฟลอร่า พาร์ค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีที่ตั้งเดียวกับบริษัท ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด คือ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นธุรกิจในหมวดกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า ขายบัตรเข้าชมดอกไม้ บริการสถานที่จำหน่ายสินค้าและอื่นๆ มีการส่งงบการเงินปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ ปรากฏชื่อกรรมการ ๓ คน ได้แก่ นางลักขณา นะวิโรจน์, นางสุวรรณา มงคลการ และนายชยะพงส์ นะวิโรจน์  

      อนึ่ง การดำเนินการยึดครองที่ดินสำหรับเกษตรกรกรณีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตส.ว.ทางภาคใต้

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๓ วันศุกร์ที่ ๒๖ - วันพุธที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


591 873