21stJuly

21stJuly

21stJuly

 

November 03,2018

เมืองไทยประกันชีวิตบุกอีสาน เปิดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน มอบความสุขและสร้างรอยยิ้ม

          บุกภาคอีสาน เปิดค่ายเมืองไทยอาสาพัฒนาชุมชน มอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๓ พร้อมจัดหลากหลายกิจกรรมเพื่อชุมชน ทั้งส่งเสริมอาชีพ การวางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืน

          เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอน-บ้านหอย ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดค่ายเมืองไทยประกันชีวิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยพนักงานบริษัทฯ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า ๒๐๐ คน

          นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า ค่ายเมืองไทยประกันชีวิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ได้เลือกพื้นที่ขอนแก่นเป็นสถานที่ของการดำเนินงานเป็นระยะเวลา ๓ วัน โดยเป็นการจัดทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนใน ๒ รูปแบบ ประกอบด้วยการพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซม กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม อาชีพของท้องถิ่น รวมถึงการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืน

          “กิจกรรมในด้านของการพัฒนาชุมชน ได้ถูกจัดขึ้นในพื้นที่บ้านดอน-บ้านหอย ที่เราได้จัดให้มีการสร้างโรงเรือนตากขนมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอน-บ้านหอย การทาสีกำแพงวัดแห่โพธิ์ชัย การปรับปรุงศาลาประชาคมหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ ๑ การปรับปรุงแปลงเกษตร และการต่อเติมอาคารทอผ้าของกลุ่มผลิตหม่อนไหมนาดอกไม้ไหมทอง โดยมีสมาชิกค่ายอาสาที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัทฯ นักศึกษาและจิตอาสา มาร่วมกันทำงานคนละไม้คนละมือร่วมทำกิจกรรมในทุกวัน นอกจากนี้ที่บ้านดอน-บ้านหอยแห่งนี้ยังจัดให้มีการรับบริจาคโลหิต การให้บริการตัดผม การจัดกิจกรรมสันทนาการ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และการตรวจสุขภาพ”

          นางพิตราภรณ์ กล่าวต่ออีกว่า อีก ๑ กิจกรรมที่สำคัญที่บริษัทฯ ได้เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นไปในรูปแบบของการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมและอาชีพของท้องถิ่น โดยได้คัดเลือกกลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านที่ได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทาน ที่บริษัทฯ ได้นำวิทยากรและนักวิชาการ มีผู้เชี่ยวชาญงานผ้ามาให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม โดยอาจารย์เผ่าทอง  ทองเจือ ได้ให้คำแนะนำและความรู้ด้านผ้าทอ ภาพรวมด้านการตลาดของผ้าทอที่เป็นปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังมีการเสริมทักษะในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติ จากนักวิชาการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.มุกดาหาร รวมไปถึงการเสริมทักษะในเรื่องการย้อมคราม โดยกลุ่มครามสกล ซึ่งได้รับความสนใจจากจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบผ้าทอพื้นบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมค่ายเมืองไทยประกันชีวิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๓ ที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างรอยยิ้ม ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันจันทร์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

 


438 7596