22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

November 06,2018

ตรวจอาหารอนุบาลดอกบัว คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

          รองผู้ว่าฯ ลุยตรวจอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล หลังมีผู้ร้องเรียนคุณภาพอาหารไม่ได้มาตรฐาน รองผอ.งัดรางวัลโชว์ต้นแบบอาหารกลางวัน “ดี” ระดับประเทศ ๒ ปีซ้อน มั่นใจใช้โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพหลักโภชนาการตามที่ สพฐ.กำหนด

          เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลนครราช สีมา หลังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการร้องเรียนจากประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องคุณภาพอาหารกลางวันที่ไม่ได้มาตรฐาน เท่ากับงบประมาณที่ได้ในแต่ละวัน โดยมีนางชมนาท รุ่นใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้านงบประมาณ และนายบุญเสริม เขยกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้านบริหาร เป็นผู้ชี้แจงแทน นายปฏิพัทธิ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ติดภารกิจประชุมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          นางชมนาท รุ่นใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านงบประมาณ กล่าวว่า เรื่องการร้องเรียนคุณภาพอาหารกลางวันที่ไม่ได้มาตรฐาน ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือมาถึงทางโรงเรียนรับทราบแล้ว และสพฐ.ได้เดินทางมาตรวจสอบแล้ว และวันนี้ (๔ พ.ย. ๖๑) เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดูแลเรื่องอาหารกลางวันใหม่ โดยให้ดิฉันมารับหน้าที่ดูแล โดยเมื่อก่อนจะเป็นนายบุญเสริม เขยกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านบริหารทั่วไป ที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลนครราช สีมา เคยได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน “ดี” ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการมาถึงสองปีซ้อน ในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำได้ว่า โรงเรียนเราดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี และงบประมาณที่ได้ในแต่ละวันก็เพียงพอต่อการจัดการบริหารทั้งหมด

          “เมนูอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จะมาจากโปรแกรม Thai School Lunch ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กำหนดให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรมนี้เหมือนกันหมด เพื่อจัดอาหารกลางวันให้ถูกหลักโภชนาการ และคำนวณสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับประทาน ซึ่งจะคำนวณวัตถุดิบตามจำนวนนักเรียนที่ใส่ข้อมูลลงไป โดยโรงเรียนเราจะให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร ดังนี้ กับ ข้าว ๑ อย่าง, ข้าวสวย, ผลไม้, ขนมปัง หรือของหวานอื่นๆ ก่อนหน้านี้โรงเรียนเคยให้นักเรียนวันละสองเมนู แต่เด็กส่วนใหญ่จะทานไม่หมดและเหลือเยอะ โรงเรียนจึงมีการปรับลดมาให้เลือก ๑ เมนู แต่เพิ่มผลไม้ และเบเกอรี่เข้าไปแทน ส่วนเด็กเล็กก็จะปรุงอาหารจำพวกรสชาติที่ไม่เผ็ด ถ้าใครทานแล้วแต่ยังไม่อิ่มก็สามารถตักเพิ่มได้ตลอด ส่วนเมนูในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันนี้ก็มีแกงจืดวุ้นเส้น ผลไม้ ส้มกับองุ่น วันอังคาร แกงเขียงหวานกับขนมปังเนยสด วันพุธ สุกี้ ผลไม้ ส้มกับองุ่น วันพฤหัสบดี ไข่เจียวหมูสับ ลอดช่องกระทิ และวันศุกร์ กระเพาหมูยอ ผลไม้เป็นส้มกับองุ่น” นางชมนาท กล่าว

          นายบุญเสริม เขยกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านบริหาร กล่าวว่า งบประมาณในการบริหารจัดการเรื่องค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวน ๔,๖๐๐ คน จะได้ค่าอาหารกลางวันจากเทศบาลนครนครราชสีมาอยู่ที่ ๙๒,๐๐๐ บาทต่อวัน จะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ค่าจ้างแม่ครัว ค่าอาหารสด ค่าอาหารแห้ง รวมถึงซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น แก๊สหุงต้ม เครื่องมือในการทำอาหาร ซึ่งแต่ละวันต้องไม่เกินงบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท ส่วนเรื่องการซื้ออาหารสดทางโรงเรียนจะให้แม่ครัวออกไปซื้อที่ตลาด และเลือกร้านที่ถูกที่สุด รวมถึงสิ่งของที่เราต้องการ เมื่อได้สิ่งของที่ต้องการมาส่งที่โรงเรียน โดยจะมีกรรมการที่ค่อยมารับและตรวจสอบสิ่งของว่าตรงตามรายการที่สั่งหรือไม่

          นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารกลางวันที่ไม่ได้มาตรฐานจากประธานชมรมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นห่วงในเรื่องนี้จึงสั่งการให้ลงมาตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจสอบดูแล้วในวันนี้ อยากจะฝากทางโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ให้ดูเรื่องของเมนูอาหารระหว่างเด็กปฐมวัยกับเด็กโตว่า ควรจะแยกเมนูกันหรือไม่ เพราะอย่างวันนี้เป็นแกงจืดวุ้นเส้นเด็กเล็กคงไม่มีปัญหา แต่เด็กที่โตกว่าควรจะเพิ่มอะไรอีกสักอย่าง หรือไม่ก็จัดทำเป็นคนละเมนูไป ส่วนเรื่องปริมาณทางครูเองก็ย้ำว่า เด็กกินอิ่มทุกคน และสามารถตักเพิ่มเติมได้ตลอด

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๕ วันอังคารที่ ๖ - วันเสาร์ที่ ๑๐  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

592 906