20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

November 10,2018

‘มาราธอนลอยฟ้า’วิ่งชมวิว ชิงถ้วยพระเจ้าหลานเธอ


ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช สนับสนุนโคราชฮาล์ฟมาราธอน มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท

          กฟผ.ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัด “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ๒๐๑๘” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เชิญชวนนักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศ สัมผัสบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามบนอ่างพักน้ำลำตะคอง บนเขายายเที่ยง

          เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และผู้ผลักดันโครงการโคราชจีโอพาร์ค นายวิสันติ ลอมตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการค้า กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด นายจักรษณุพงศ์ ขวัญคีรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การค้าเทอร์        มินอล ๒๑ โคราช หัวหน้าส่วนราชการ งานเอกชน ผู้นำชุมชน และนักเรียนในชุมชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวกว่า ๓๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชน บูธจำหน่ายสินค้าจากโครงการโคราชจีโอพาร์ค และการแสดงของกลุ่มเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดี ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขของผู้เข้าร่วมงาน

          ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รอง    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน ผลักดันการพัฒนากีฬาในระดับท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานทั้งด้านบุคลากรทางกีฬา สถานที่ มาตรฐานการจัดการแข่งขัน เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันระดับชาติและในระดับสากลต่อไป การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นครั้งที่สองที่ได้ขอประทานพระอนุญาตจัดทำถ้วยรางวัลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ชาย-หญิง) พร้อมทั้งได้ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันตามเกณฑ์ระดับสากล โดยเปิดโอกาสให้นักกีฬาชาวต่างชาติได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนรอบพื้นที่       มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายอีกด้วย”

          นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ กล่าวว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมมาแล้ว ๖ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ด้วยการเล่นกีฬา พร้อมมอบทุนการศึกษา ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตั้งแต่ครั้งที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขัน ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และผลักดันให้การจัดแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า เป็นเกมการแข่งขันในระดับจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สำหรับเส้นทางการวิ่งในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพสวยงาม บรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ วิ่งเหนือระดับน้ำทะเล วิ่งชมกังหันลม ส่วนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๗ และในปีนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปรับและขยายพื้นที่การให้บริการ จุดพักแรมกางเต็นท์ จุดจอดรถ และจัดทำห้องน้ำชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอต่อนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและภาคเอกชน และศูนย์การค้าในจังหวัดนครราชสีมาอย่างดียิ่ง”

          นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. เปิดเผยว่า “การแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ถือเป็นกิจกรรมที่ กฟผ. ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และ กกท.จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี จุดเด่นของสนามแข่งขันแห่งนี้ คือ เป็นหนึ่งในเส้นทางการวิ่งที่สวยที่สุดของ จ.นครราชสีมา นักวิ่งจะได้วิ่งรอบอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอโซนบริสุทธิ์อันดับ ๗ ของโลก ระหว่างทางจะได้สัมผัสบรรยากาศหนาวท่ามกลางสายหมอก พร้อมชมวิวของกังหันลมผลิตไฟฟ้า และทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า” ซึ่ง กฟผ.ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมแล้ว ๑๐๐%  สำหรับในปีนี้ การแข่งขันฯ จะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย ๑.ประเภทฟันรัน (Fun run) ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร รับสมัครเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง ๒.ประเภทมินิมาราธอน (Mini marathon) ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และ ๓.ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (Half marathon) ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร รับสมัครประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง แบ่งตามกลุ่มอายุ มีผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๓,๕๐๐ คน ซึ่งวันนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว สำหรับคนที่สมัครวิ่งในปีนี้ไม่ทัน ต้องรอในปีหน้าต่อไป”

          ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับว่า “โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นที่พัฒนาแสงไฟด้วยน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เปิดโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคล

          ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://register.shutter running2014.com/main/register/korat-halfmarathon-loifaa และสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดย กฟผ.ได้จัดบริการเต็นท์ที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขัน และเตรียมพื้นที่ลานกางเตนท์ จำนวน ๔๐๐ เต็นท์ ณ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๑๑๑๒๒๐๑, ๐๘๑-๕๗๙๒ ๕๙๘, ๐๙๖-๘๘๕๕๖๐๙ และ ๐๘๖-๓๘๙๕ ๖๒๗ 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


591 872