17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

November 10,2018

พ่อเมืองรับแมวน้ำเป็นลูกบุญธรรม ออมสินมอบเงินเลี้ยงดู

        ผู้ว่าฯดอกคูน รับ “พี่ติ๊ก” แมวน้ำสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นบุตรบุญธรรมขณะที่ธนาคารออมสินมอบเงินอุปถัมภ์ ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอีกด้วย

        เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่สวนสัตว์ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมป็นสักขีพยานในการมอบเงินอุปถัมภ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ระหว่างนางสุนันท์ เสทือนวงษ์ ผู้อำนวยการภาค ๑๑ ธนาคารออมสิน กับนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อนำไปเป็นทุนสำหรับการเลี้ยงดูแมวน้ำที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ขอนแก่น โดยเฉพาะ “พี่ติ๊ก” สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่น ที่ได้รับการส่งต่อมาจากสวนสัตว์ดุสิต ที่ขณะนี้สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แะสามารถออกแสดงให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้ชมความน่ารักแล้ว

        นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่น มีสัตว์จำนวนมากที่อยู่ในการดูแล ซึ่งนอกจากจะสัตว์นานาชนิด ทั้งสัตว์ในประเทศและสัตว์สายพันธ์ุต่างประเทศ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันแล้ว ยังได้จัดโซนที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา ได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่ศึกษาชีวิตสัตว์ในทุกช่วงของการเรียนรู้ไปจนถึงตลอดชีวิต 

        “ปัจจุบันพื้นที่ส่วนจัดแสดงแมวน้ำของสวนสัตว์ขอนแก่น มีแมวน้ำในความดูแล รวมทั้งหมด ๕ ตัว โดยเฉพาะพี่ติ๊ก แมวน้ำเพศผู้จากประเทศแอฟริกาใต้ ที่มีน้ำหนักรวมกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม ซึ่งส่วนสัตว์ขอนแก่นได้รับตัวพี่ติ๊กจากสวนสัตว์ดุสิต หรือสวนสัตว์เขาเดินมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่ขณะนี้มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี และปัจจุบันได้บรรจุเข้าร่วมฝูงสำหรับการจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้รับชมความน่ารัก ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสวนสัตว์กำหนด ซึ่งพื้นที่ส่วนจัดแสดงแมวน้ำนั้น ผวจ.ขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้รับพี่ติ๊ก และแมวน้ำทุกตัว เป็นลูกบุญธรรม ทำให้วันนี้ ในฐานะพ่อและแม่บุญธรรม ได้เข้ามาเยี่ยม มาพบกับลูกๆ และที่สำคัญคือการประสานความร่วมมือร่วมกับธนาคารออมสินในการอุปถัมภ์แมวน้ำที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ขอนแก่นอีกด้วย”                    ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าว

        นายธนชน กล่าวท้ายสุดว่า การอุปถัมภ์เลี้ยงดูแมวน้ำในพื้นที่ส่วนจัดแสดงแมวน้ำในวันนี้ ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ” ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานนั้นหวง แหนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในการอุปถัมภ์ร่วมระหว่างพ่อและแม่บุญธรรม รวมทั้งธนาคารออมสินในครั้งนี้ ทางสวนสัตว์จะไปทำการจัดซื้ออาหารเฉพาะสำหรับแมวน้ำ เพื่อเป็นการร่วมกันดูแลแมวน้ำให้มีสุขภาพแข็งแรง และทำการขยายพันธุ์แมวน้ำในความรับผิดชอบจนกลายเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปในอนาคต

 

        นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


591 867