25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

November 16,2018

ติวเข้มร้านธงฟ้าประชารัฐ ย้ำต้องปรับตัวสู่ยุค ๔.๐ มั่นใจสู้กับร้านสะดวกซื้อได้

           “สนธิรัตน์” ติวเข้มร้านธงฟ้าประชารัฐที่ขอนแก่น ย้ำชัดทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค ๔.๐ สู้กับร้านสะดวกซื้อ มั่นใจทุกคนทำได้ เพราะรัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่ เดินหน้าประสานไปรษณีย์ไทย เปิดแอปพลิเคชันร้านโชห่วย ซื้อสินค้าได้ทั่วไทยในราคาต้นทุน

           เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจากทั้ง ๒๖ อำเภอของจังหวัดขอนแก่น เข้ารับการอบรมกว่า ๑,๐๐๐ คน

           นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าในชุมชน เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้กำหนดรูปแบบการทำงานเชิงรุก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานการค้าภายในของแต่ละจังหวัดจะมีหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐดังกล่าว ซึ่งขอนแก่นมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั้งหมด ๘๙๑ ร้านค้า ในวันนี้ได้มาเข้ารับการฝึกอบรม ตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะในเรื่องการตกแต่งร้าน การบริหารจัดการร้านค้า กลยุทธ์ทางการตลาด และที่สำคัญในเรื่องของศาสตร์  ฮวงจุ้ยกับการตกแต่งร้านค้า ที่วันนี้มีการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดแบบองค์รวม จากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยในสัดส่วนของแต่ละอำเภอเพื่อที่จะระดมแนวทางและแนวความคิดในเรื่องของการตลาด การปรับกลยุทธ์ที่แข่งขันกับร้านสะดวกซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทุกแห่งจะสามารถที่จะทำการแข่งขันได้ เพราะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทุกแห่งจะมีกลุ่มลูกค้าหลักคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเฉพาะที่ขอนแก่นมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั้งหมด ๘๙๑ ร้านค้า ในขณะที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม ๓๗๓,๕๙๖ คน ทั้งหมดคือฐานลูกค้าหลักที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้นจะทำการตลาด และต่อ ยอดมูลค่าสินค้าหรือการบริหารจัดการร้านค้าในด้านต่างๆ ได้ในภาพรวม

           “วันนี้เรามาคุยในเรื่องของการตลาดออนไลน์ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไป ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเอง แม้จะมีฐานลูกค้าเดิมซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันเน้นหนักในการดูแลร้านค้าชุมชน ร้านโชห่วย และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่เราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ดังนั้นการอบรมดังกล่าวจะเน้นหนักไปในเรื่องของการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐภาพรวมทั้งประเทศ ที่เริ่มจากขอนแก่น ในการมาอัพเดตข้อมูล มาปรับแผลกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน ที่ร้านค้าในพื้นที่ยังคงไม่สามารถที่จะแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อได้ ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้นได้ใช้บริการในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้า ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ที่อยู่ในขั้นตอนของการทำระบบ เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้นสามารถประมาณการสินค้า สั่งซื้อสินค้า ที่ไม่จำเป็นต้องครั้งมากๆ แต่เป็นการสั่งซื้อระหว่างร้านค้ากับผู้ค้ารายใหญ่ได้โดยตรง โดยไปรษณีย์ไทยจะทำหน้าที่ส่งสินค้าให้กับร้านค้าต่างๆ ในจุดนี้ก็จะสามารถลดต้นทุนได้เอย่างมาก” รมว.พาณิชย์ กล่าว

           นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่า การสร้างเสน่ห์ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สำคัญที่สุดคือการที่ลูกค้าเข้ามาในร้านสามารถที่จะซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลาย เรียกได้ว่าให้กลายเป็นร้านสะดวกซื้อคู่ชุมชนที่แข่งขันกับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานงานร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในการที่จะเชื่อมโยงคู่ค้าจากทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้นสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าชุมชนจากภูมิภาคต่างๆ ได้ ตามความต้องการของลูกค้าในชุมชนอีกด้วย ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมโครงการในการใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงินประชารัฐ ที่เป็นรูปแบบของการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งการสั่งซื้อ การชำระเงิน ที่เจาะไปในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีร้านค้าต่างๆ ทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องแล้ว ทั้งที่เป็นแผงหมู แผงผัก แผงผลไม้ แม้กระทั่งรถยนต์สินค้าที่ต่างให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยร้านค้าที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ มากที่สุด ๕ จังหวัดในภาคอีสานคือ ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น และสกลนคร

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๗ วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๐  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


598 912