21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

November 16,2018

ผวจ.ลุยแก้ปัญหาที่ดินโนนป่ายาง ชาวศรีสะเกษเดือดร้อนกว่า ๖๕ ปี

           พ่อเมืองศรีสะเกษ ลุยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้านโนนป่ายางที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า ๖๕ ปี ยอมรับแก้ไม่ได้ง่ายๆ เพราะหมักหมมมานาน ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย 

           เมื่อช่วงค่ำของวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโนนป่ายาง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

           นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าปัญหานี้ไม่ได้แก้ได้โดยง่าย เพราะปัญหาหมักหมมสะสมนานกว่า ๖๕ ปี ปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ความเข้าใจของทุกๆ ฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วันนี้ตนและคณะได้มาร่วมกันปรึกษาหารือกันว่าวิธีการไหนจะดีที่สุดสำหรับชาวบ้าน ซึ่งก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้ว โดยตนจะนำข้อสรุปเบื้องต้นนี้ไปแจ้งกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในที่ทำกินนี้อยู่ 

           ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นต้องยอมรับว่าปัญหาในเอกสารสิทธิ์ระบุว่า มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงอยู่ มันเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่ ฉะนั้นเราต้องยืนตรงนี้เป็นพื้นฐานก่อน และการออกเอกสารสิทธิ์ก็เป็นเอกสารสิทธิ์เรื่องของการเช่าโดยส่วนรวม เป็นองค์กรนิติบุคคล โดยจะชี้แจงให้กับประชาชนเข้าใจว่าสิทธิ์ที่คุณได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิม แต่อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิด เช่น คิดอยากจะเป็นเอกสารสิทธิ์ อยากจะเป็นโฉนดที่ดิน อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่สามารถที่จะทำกินได้เหมือนกับโฉนดปกติ 

           “แต่การทำนั้นต้องมีข้อตกลงกับทางส่วนรวม และส่วนกลางไว้ก่อน ซึ่งการให้เอกสารสิทธิ์ของทางส่วนกลาง ก็ไม่ได้ให้เฉพาะบุคคล ให้เป็นของส่วนรวมโดยปริยาย คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งกันละกัน ทั้งนี้ อาจจะเป็นทางออกที่ไม่ตรงกับใจชาวบ้าน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ผมคิดว่ามากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ น่าจะพอใจ เพราะว่าวิธีนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์แล้วว่า วิธีไหนดีที่สุด วิธีไหนที่มันเป็นไปได้” นายวีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๗ วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๐  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


595 904