26thApril

26thApril

26thApril

 

November 28,2018

ช.ทวี:โชว์กำไร ๙ เดือน ยอดทะลัก ๓๐๑.๔๙% ‘สุรเดช’ตุนงานอีก ๔ พันล.

         “ช ทวี” โชว์ผลงาน ๙ เดือนแรก กวาดรายได้รวมกว่า ๑,๙๗๗.๔๗ ล้านบาท กำไรสุทธิ ๘๓.๑๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๐๑.๔๙ อานิสงส์ยอดรายได้จากการขายและบริการทะลักกว่า ๕๓% “สุรเดช” เผยตุนงานในมือกว่า ๔,๐๕๕ ล้านบาท

         นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือCHO ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส ๓/๒๕๖๑ ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ ๓๓.๘๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ๑๙.๑๑ ล้านบาท หรือ ๑๓๐.๐๖% ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าออกแบบพิเศษ โดยมี EBITDA เท่ากับ ๕๙.๑๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ๑๔.๗๓ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๓๓.๑๘% 

         สำหรับผลประกอบการงวด ๙ เดือนแรกปีนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม ๑,๙๗๗.๔๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ๘๑๐.๐๑ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๖๙.๓๘% และมีกำไรสุทธิ ๘๓.๑๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ๑๒๔.๔๗ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๓๐๑.๔๙% ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าออกแบบพิเศษเช่นเดียวกัน และมี EBITDA เท่ากับ ๑๙๐.๗๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ๑๕๘.๐๓ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๔๘๓.๔๒%

         “ผลการดำเนินงานในไตรมาส ๓ และงวด ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้กำไรเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นถึง ๕๓.๕๒% จากงวดเดียวกันของปีก่อน” นายสุรเดช กล่าว

         ขณะที่ ปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณงานในมือที่มีอยู่ประมาณ ๔,๐๕๕ ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส ๔/๒๕๖๑ เป็นต้นไป และอยู่ระหว่างรอลุ้นผลประมูลงานใหม่อีกจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแนวโน้มของรายปีในปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า ๒๐%

         ส่วนความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๔๘๙ คัน ซึ่งกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส่งมอบไป ๑๐๐ คันแรกได้รับชำระเงินมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อวันที่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เตรียมส่งมอบ รถล็อตถัดไปประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน และกลางเดือนธันวาคม จำนวน ๑๐๒ และ ๑๐๐ คันตามลำดับ และส่วนล็อต สุดท้ายจำนวน ๑๘๗ คัน มีกำหนดส่งมอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

408 5730