20thMay

20thMay

20thMay

 

December 03,2018

หอการค้าโคราชมั่นใจ “เทศกาลปิ้งย่าง ครั้งที่ ๑๒” คนแห่มากว่า ๕ แสน เงินสะพัด ๕๐ ล.

       หอการค้าโคราชจับมือภาครัฐและเอกชน จัดงาน “เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2018)” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี จัดโต๊ะโซนอาหารกว่า ๙๐๐ โต๊ะ บูธสินค้ากว่า ๒๐๐ บูธ และทัพศิลปินอีกมากมาย คาดผู้ร่วมงานกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน เกิดเงินสะพัดกว่า ๕๐ ล้านบาท

       เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ตลาดเซฟวันโคราช หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2018)” โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายชัชวาล วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ประธานโครงการจัดงานเทศกาลอาหารย่าง นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธงชัย ลืออดุลย์ สื่อมวลชนและประชาชนกว่า ๑,๒๐๐ คนร่วมงาน ซึ่งภายในงาน นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ยิงปืนเพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และมีการแสดงคาวบอยที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมกับมีการโบกแท่งเรืองแสงไปมา ดั่งคอนเซ็ปต์ “คาวบอยเรือง”

       นายชัชวาล วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ผมขอต้อนรับทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2018) และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านในวันนี้ งานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ ได้รับการ สนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา, ตำรวจภูธรภาค ๓, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เทศบาลนครนครราชสีมา, สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา และคณะทำงานกลุ่ม YEC หอการค้า โคราช ผู้ให้การสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่พร้อมใจขับเคลื่อน เศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดนครราชสีมา ในนามของคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่มีคุณค่ายิ่งทุกท่าน ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งทางตรง และทางอ้อมมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกในโอกาสต่อไป”

       นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในนามจังหวัดนครราชสีมาใคร่ขอกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานและให้การสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลประจำปี “เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2018) ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง จนเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรากฏต่อสายตาของท่านผู้มี เกียรติทุกท่านในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคคลหลายฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ต้องการเห็นกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในระดับรากหญ้า และ SMEs ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างเอกลักษณ์หรือแบรนด์ให้กับสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งสินค้าที่เป็นเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ผมหวังว่าหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์อย่าง ต่อเนื่องสืบไป และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้าง เมืองโคราชให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีเงินสะพัดหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ท้ายนี้ผมขอให้คณะผู้จัดงานดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

       นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ประธานโครงการจัดงานเทศกาลอาหารย่าง กล่าวว่า “การจัดงานประจำปี เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2018) ในปีนี้ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผู้ประกอบการ ร้านค้าชื่อดังทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองโคราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้มีเงินสะพัดหมุนเวียน ส่งเสริมธุรกิจของสมาชิกหอการค้าฯ, ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม, เกษตร, SMEs, สินค้าอุปโภคบริโภค และร้านค้ารายย่อยให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นของงานเทศกาลอาหารย่างให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อส่งเสริมอาหารโคราชสู่ครัวโลกต่อไป ถือเป็นงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และเป็นเทศกาลที่มีบรรยากาศสไตล์คาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การจัดงานในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.–๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมตลาด เซฟวันนครราชสีมา (หน้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต) รวม ๕ วัน ๕ คืน บูธแสดงสินค้ากว่า ๒๐๐ บูธ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน เกิดเงินสะพัดกว่า ๕๐ ล้านบาท สำหรับโซนอาหารมีโต๊ะให้ผู้เข้าชมงานไว้บริการกว่า ๙๐๐ โต๊ะ ส่วนการแสดงบนเวที่มี ศิลปินชื่อดังระดับประเทศหลากหลายวง อาทิ วงอินสตริง, หงา คาราวาน, เดอะพาเลซ, ก้อง ห้วยไร่, อี๊ด วงฟลาย และวงท้องถิ่น แม่โขงบลูแกรส, ทรแบรนด์โจ, มาเวอริค, ระเจียว เผือก, ป้อง เจริญกุล, โคราชา, ลองไรเดอร์, ประกายรุ้ง, ต๊ะดาด เสียวอี้, โจนาทาน และคีตกวี เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีหลากหลายกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมากันได้ ทั้งครอบครัวภายใต้คอนเซ็ปต์ “คาวบอยเรือง” โดยการจัดงานในครั้งนี้หอการค้าจังหวัด นครราชสีมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนับสนุนจาก บริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ผู้ให้การสนับสนุนหลัก และยังได้รับการ สนับสนุนจากภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทุก แขนง และที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือจากบรรดาร้านค้า ผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดทุกท่าน”

       นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2018) อีกทั้งยังมีส่วนในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชาวจังหวัดนครราชสีมา เพราะถือเป็นเทศกาลประจำปีของโคราช ที่ทราบมาว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับชุมชน การจัดงานในบรรยากาศหนาว นับได้ว่าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่เกิดจากการ บูรณาการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง ที่ต้องการเห็นกิจกรรมที่มีสีสัน สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างเอกลักษณ์หรือแบรนด์ให้กับสินค้าพื้นเมือง ให้สามารถต่อยอดสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอาหารย่างของโคราช ที่ยังมีอีกหลากหลายเมนู สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็น โอกาสอันดีที่จะทำให้อาหารย่างโคราชโด่งดังทั่วประเทศ กระผมหวังว่า การจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ ๑๒ จะเป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดนครราชสีมา และในภาพรวมของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลนานาชาติ เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เนื่องจากคอนเซ็ปต์ในการจัดงานมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และหวังว่า หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่อง และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจับมือรวมพลังกันสร้างเมืองโคราชให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ให้มีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผมขอให้คณะผู้จัดงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

       ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.–๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมตลาด เซฟวันนครราชสีมา (หน้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต) รวม ๕ วัน ๕ คืน บูธแสดงสินค้ากว่า ๒๐๐ บูธ

 


416 7572