25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

December 03,2018

๙๕ ประเทศร่วมประชุมท่องเที่ยว ย้ำชัดขอนแก่นศูนย์กลางไมซ์ซิตี้

        นักธุรกิจ-ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จาก ๙๕ ประเทศทั่วโลก ร่วมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกที่ขอนแก่น ผู้ว่าฯ ระบุเป็นการปักหมุดแผนที่ท่องเที่ยวโลกแล้วอย่างชัดเจน ด้วยเสน่ห์ ขนบธรรมเนียมและวิถีชุมชน ที่นักท่องเที่ยวทั่วทั้งโลกต้องมาเยือน       

        เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี ๒๕๖๑ (PATA Destination Marketing Forun 2018) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกตามที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในปีนี้และปี ๒๕๖๒ โดยมีนักธุรกิจ และผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจาก ๙๕ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐๐ คน

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสที่ชาวขอนแก่นและคนทั่วทั้ง ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน ได้แสดงออกถึงศักยภาพการเป็นเมืองแห่งการประชมสัมมนา จัดนิทรรศการ และเมืองแห่งการท่องเที่ยว ๑ ใน ๕ ของไทย ที่วันนี้เป็นการปักหมุดให้กับนานาประเทศได้รับทราบและประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่า ขอนแก่นเป็นอีกในจังหวัดที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเที่ยวได้มาเที่ยวชมเสน่ห์ ชมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และลิ้มลองรสชาติอาหารประจำถิ่นที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ๑๑๔ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี ที่จะเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน ที่จังหวัดได้นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และเสน่ห์ของคนอีสานที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรอง ที่ขอนแก่นนั้นสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับส่งเสริมการค้าและการลงทุนได้อย่างลงตัว เพราะนอกจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเจรจาการเป็นคู่ธุรกิจร่วมระหว่างประเทศ รวมไปถึงการนำเสนอของเด่นของดีของขอนแก่นแล้ว  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนยังคงได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในงานบุญประจำปี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำของจังหวัดด้วย

        ขณะที่นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า ทุกวันนี้ขอนแก่นมีความพร้อมและเป็น ๑ ใน ๕ เมืองหลักของไทย ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ ซึ่งองค์ประกอบโดยรวมถือว่าผ่านทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการคมนาคมขนส่ง การเดินทาง การมีห้องประชุม สถานที่พัก ที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการจัดงานระดับนานาชาติ  มาตรฐานความปลอดภัย และการควบคุมราคาที่เป็นไปตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก ทั้งหมดจะเกิดการต่อยอดในการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการจัดกรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานมากขึ้น การจัดงานประชุม สัมมนา และงานนิทรรศการขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมที่ จ.ชลบุรี ที่จะเป็นการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียและแปซิฟิค ในมุมมองใหม่ของเมืองพัทยา อีกด้วย

        เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี ๒๕๖๑ (PATA Destination Marketing Forun 2018) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกตามที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในปีนี้และปี ๒๕๖๒ โดยมีนักธุรกิจ และผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจาก ๙๕ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐๐ คน

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสที่ชาวขอนแก่นและคนทั่วทั้ง ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน ได้แสดงออกถึงศักยภาพการเป็นเมืองแห่งการประชมสัมมนา จัดนิทรรศการ และเมืองแห่งการท่องเที่ยว ๑ ใน ๕ ของไทย ที่วันนี้เป็นการปักหมุดให้กับนานาประเทศได้รับทราบและประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่า ขอนแก่นเป็นอีกในจังหวัดที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเที่ยวได้มาเที่ยวชมเสน่ห์ ชมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และลิ้มลองรสชาติอาหารประจำถิ่นที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ๑๑๔ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี ที่จะเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน ที่จังหวัดได้นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และเสน่ห์ของคนอีสานที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรอง ที่ขอนแก่นนั้นสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับส่งเสริมการค้าและการลงทุนได้อย่างลงตัว เพราะนอกจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเจรจาการเป็นคู่ธุรกิจร่วมระหว่างประเทศ รวมไปถึงการนำเสนอของเด่นของดีของขอนแก่นแล้ว  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนยังคงได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในงานบุญประจำปี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำของจังหวัดด้วย

        ขณะที่นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า ทุกวันนี้ขอนแก่นมีความพร้อมและเป็น ๑ ใน ๕ เมืองหลักของไทย ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ ซึ่งองค์ประกอบโดยรวมถือว่าผ่านทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการคมนาคมขนส่ง การเดินทาง การมีห้องประชุม สถานที่พัก ที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการจัดงานระดับนานาชาติ  มาตรฐานความปลอดภัย และการควบคุมราคาที่เป็นไปตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก ทั้งหมดจะเกิดการต่อยอดในการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการจัดกรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานมากขึ้น การจัดงานประชุม สัมมนา และงานนิทรรศการขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมที่ จ.ชลบุรี ที่จะเป็นการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียและแปซิฟิค ในมุมมองใหม่ของเมืองพัทยา อีกด้วย

 

 

ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๐ วันเสาร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


598 913