26thApril

26thApril

26thApril

 

December 06,2018

‘มทส.’นำผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง เพิ่มช่องทางเข้าถึงผู้บริโภค ย้ำคุณภาพดีราคาถูกทุกวัน

         ฟาร์ม มทส. จัด “นิทรรศการ SUT WE CARE ผลิตภัณฑ์ มทส. เพื่อชาวโคราช” แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. และ อพ.สธ.คลองไผ่ พร้อมความรู้ทางโภชนาการและกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน–๑๓ ธันวาคมนี้ ที่เดอะมอลล์นครราชสีมา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟาร์ม มทส.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจำหน่าย อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนและการวิจัย กอปรกับมหาวิทยาลัยได้รับช่วงดำเนินการในฐานะหน่วยงานรับสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) มีผลผลิตจากโครงการจำนวนหนึ่ง อาทิ พืชผักปลอดภัยและชาสมุนไพรพื้นบ้านรสเลิศ จึงมีโครงการนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเหล่านี้ ภายใต้แบรนด์ “SUT WE CARE” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค กระบวนการผลิตได้คุณภาพมาตรฐาน โดยร่วมกับเดอะมอลล์นครราชสีมา จัดกิจกรรม “นิทรรศการ SUT WE CARE ผลิตภัณฑ์ มทส. เพื่อชาวโคราช” เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. และ อพ.สธ. คลองไผ่ ออกสู่สังคม” 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า “นิทรรศการ SUT WE CARE ผลิตภัณฑ์ มทส. เพื่อชาวโคราช ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ฟาร์ม มทส. มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกจำหน่าย อาทิ นมสด โยเกิร์ต ไขไก่ ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัย และชาสมุนไพรพื้นบ้านจาก อพ.สธ. คลองไผ่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักต่อพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงให้มากขึ้น รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลา ๑๕ วัน ของการจัดงาน ภายในงานจะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมความรู้ทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม มทส. และ อพ.สธ. คลองไผ่ การสาธิตทำสลัดโรล สูตรฟาร์ม มทส. การสาธิตชงเครื่องดื่มโดยใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปนมตรา มทส. กิจกรรมร่วมสนุกรับนมสดฟรี เมื่อถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ฟาร์ม มทส. และกิจกรรมดื่มนมวันพ่อ ถ่ายภาพคู่พ่อลูกกับนม มทส. แล้ว LIKE&SHARE ลง FANPAGE ฟาร์ม มทส. พร้อมติด #SUTWECARE ตลอดจนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาพิเศษ” ผู้จัดการฟาร์ม มทส. กล่าว

         จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์คุณภาพ SUT WE CARE ราคาพิเศษทุกวัน ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน–๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา

 

 

ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๐ วันเสาร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


405 5721