22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

December 06,2018

ภท.ยึดบุรีรัมย์ตั้งสาขาอีสาน มุ่งคำ‘พ่อชัย-พี่เนวิน’เป็นทั้งชีวิต

            

            พรรคภูมิใจไทยตั้งสาขาภาคอีสาน เปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ มั่นใจชนะทุกเขต ‘ศักดิ์สยาม’ ยึดคำสอนพ่อชัย-พี่เนวิน จะเป็นผู้แทนต้องเป็นทั้งชีวิต ไม่ใช่เฉพาะช่วงเลือกตั้ง

            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคภูมิใจไทย ที่ห้องประชุมชัย ชิดชอบ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อาทิ นายสนอง เทพอักษรณรงค์, นายรังสิกร ทิมาตฤกะ, นายโสภณ ซารัมย์, นายสมบูรณ์ ซารัมย์, นายไตรเทพ งามกมล, นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และสมาชิกพรรคภูมิใจไทย จำนวนกว่า ๗๐๐ คน ทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ มาร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคภูมิใจไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค เป็นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค

            ผลการเลือกตั้ง มีว่าผู้สมัคร ส.ส.อย่าง นายสนอง เทพอักษรณรงค์ หัวหน้าสาขาพรรค นายแพ เดชพร รองหัวหน้าสาขาพรรค คนที่ ๑ นายอดิพงศ์ ฐิติพิทยา รองหัวหน้าสาขาพรรค คนที่ ๒ นายวิฑูรย์ เทพอักษรณรงค์ เลขานุการสาขาพรรค นางรสรินทร์ โสรี รองเลขานุการสาขาพรรค คนที่ ๑ นายเทพอักษรณรงค์ รองเลขานุการสาขาพรรค คนที่ ๒ นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ เหรัญญิกสาขาพรรค นางอรพรรณ วัชระโพธิ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค นายสมชาย ภิรมย์ชาติ โฆษกสาขาพรรค นายเทือง โกยรัมย์ กรรมการสาขาพรรค และนางรุ่งนภา ช่วยรัมย์ กรรมการสาขาพรรค

            จากนั้น นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ร่วมกันเปิดที่ทำการ สาขาพรรคภูมิใจไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐/๑๕ หมู่ ๑๕ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

            โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.บุรีรัมย์ ต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นหนึ่งในส.ส. กลุ่ม ๑๖

            สำหรับสาขาพรรคภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัดตั้งขึ้นในวันนี้ นับเป็นสาขาที่ ๔ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรค ครบทั้ง ๔ ภาคแล้ว ประกอบด้วย สาขาพรรคภูมิใจไทย ภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี ภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์

            นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ทางพรรคภูมิใจไทย พร้อมส่งผู้สมัคร ส.ส. ครบทั้ง ๓๕๐ เขต และบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน แต่พบว่ามีหลายเขตที่มีผู้สมัครมากกว่า ๑ คน ซึ่งทางพรรคต้องคัดสรรตัวบุคคลที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้การยอมรับและสนับสนุน โดยมั่นใจว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครของพรรค และคาดหวังจะได้รับชัยชนะทุกเขต โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์

            “คุณพ่อชัย ชิดชอบ และพี่เนวิน ชิดชอบ พูดสอนเสมอว่า การจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ต้องเป็นตลอดทั้งชีวิต ลงพื้นที่เข้าไปหา พบปะพูดคุย ถามทุกข์สุข ไม่ใช่จะมาทำเฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น” นายศักดิ์สยาม กล่าว

            ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เกิดเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ อายุ ๕๖ ปี ที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรนายชัย ชิดชอบ และเป็นน้องชายนายเนวิน ชิดชอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๑ เคยรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ ต่อมาจึงลงสมัครส.ส.และได้รับเลือกเป็นส.ส.บุรีรัมย์ ในปี ๒๕๔๔ และ ๒๕๔๘ โดยในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๐ วันเสาร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


597 906