21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

December 08,2018

ชาวชัยภูมิเฮ‘บิ๊กตู่’มาเยือน เปิดอ่างลำสะพุงแก้ภัยแล้ง ส่งเสียงเชียร์อยู่ต่อเลยได้ไหม?

       หลังรอมานานกว่า ๓๖ ปี นายกฯ ลงพื้นที่ชัยภูมิ ขับรถแทรกเตอร์เปิดอ่างเก็บน้ำลำสะพุงแก้ภัยแล้ง เนื้อที่ ๔,๒๑๓ ไร่ แล้วเสร็จปี ๒๕๖๖ งบ ๒,๙๖๕ ล้านบาท ราษฎรเฮลั่นรอมานาน พร้อมเชียร์พลเอกประยุทธ์นั่งนายกฯต่อ แก้ปัญหาเรื่องน้ำและราคาพืชผล

       เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเปิดตัวโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการขับรถแทรกเตอร์ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติงบประมาณดำเนินการก่อสร้างรวมกว่า ๓,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งโครงการก่อสร้างเก็บน้ำลำสะพุง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เกิดจากความต้องการของประชาชนมานานกว่า ๓๖ ปี ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ราษฎรอำเภอหนองบัว แดง ถวายฎีกาเพื่อให้ก่อสร้างโครงการ และในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริถึง ๔ ปี คือ ปี ๒๕๒๕, ๒๕๒๖, ๒๕๓๖ และปีที่ ๔ ปี ๒๕๔๐ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองแนวพระราชดำริมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

       หลังจากรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ จัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำของชาติ เพื่อเร่งรัด ติดตาม ดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีปัญหาให้สามารถเดินต่อไปได้ เริ่มวางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนเกิดการศึกษารายละเอียด จนในที่สุดได้ปรับแบบการก่อสร้าง โดยลดพื้นที่ของป่าในเขตพื้นที่ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ลงจาก ๒,๑๐๐ ไร่เหลือ ๓๕๔ ไร่ และถอยร่นจุดที่จะก่อสร้างลงมาจากเดิม ๓ กิโลเมตร ซึ่งจุดใหม่นี้ส่วนมากเป็นที่ สปก. ตรงนี้สามารถแก้ปัญหาติดขัดมา ๓๖ กว่าปี

       โดยอ่างใหม่นี้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม จาก ๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าเป็นความสำเร็จของทุกฝ่าย ที่ได้เสียสละที่ดิน จนเดินหน้าโครงการต่อไปได้ โดย ครม.ได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยจะก่อสร้างเป็นเขื่อนเก็บน้ำ ความยาว ๒,๒๗๐ เมตร ความสูง ๓๖ เมตร ความจุ ๔๘.๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีถนนรอบอ่าง ความยาว ๒,๙๑๔ เมตร พื้นที่เก็บน้ำในอ่าง ๓,๑๓๔ ไร่ พื้นที่หัวงานอาคารประกอบ ๑,๐๗๙ ไร่ รวมประมาณ ๔,๒๑๓ ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๙๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลประโยชน์สามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ ในฤดูฝน ๔๐,๐๐๐ไร่ ฤดูแล้ง ๘,๐๐๐ไร่ และส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อีกประมาณ ๒.๑๖ ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ รวมไปถึงพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นแหล่งเก็บน้ำให้กับราษฎรเพื่อการอุปโภค บริโภคในตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง ประมาณ ๒๙,๙๙๖ ราย

       การเดินหน้าก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ในครั้งนี้ต่างสร้างความดีใจให้กับประชาชนชาวอำเภอหนองบัวแดงที่เดินทางมาร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี ร่วมนับหมื่นคน โดยพลเอกประยุทธ์ฯ กล่าวว่า ครั้งนี้ทางรัฐบาลตั้งใจที่จะทำหน้าให้กับประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่ และในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ อยากให้เรียบร้อยไปด้วยดี ก่อนที่จะได้มีการดำเนินการพระราชพิธีราชาภิเษกต่อไป

       ซึ่งในส่วนของพลเอกประยุทธ์ฯ เดินทางมายังจังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ ถือว่าตนเองก็เป็นคนชัยภูมิด้วยเช่นกัน เพราะบิดาในสมัยที่ปฏิบัติราชการทหารอยู่ที่โคราช ท่านได้มาพบรักกับมารดา ซึ่งเป็นชาว จ.ชัยภูมิ ตนเองก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ จ.ชัยภูมิ และเป็นบ้านเกิดของคุณแม่อีกด้วย ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานที่เพิ่งทราบว่า พลเอกประยุทธ์ฯ มีมารดาเป็นชาวชัยภูมิ ต่างดีใจพากันปรบมือทั่วบริเวณงาน ก่อนที่พลเอกประยุทธ์ จะลงเวทีเดินพบปะประชาชนและไปขึ้นรถไถ เพื่อไถหน้าดินเปิดงานหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อย่างเป็นทางการ

       ต่อมาเวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเปิดฝายตัวที่ ๑๑๑ เปิดระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ บริเวณป่าโล่ใหญ่ ใกล้กับบ้านวังโพน ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นโครงการโมเดลต้นแบบ ของจังหวัด นำโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หล่อหลอมดวงใจชาวชัยภูมิและชาวไทยทั้งประเทศ เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อการสร้างน้ำ สร้างป่า ฟื้นภูเขาหัวโล้นให้คืนความสมบูรณ์ โดยน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การปลูกป่าในใจคน โดยการปลูกป่าหลากสี พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำ โดยการสร้างฝายมีชีวิต และพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการทำงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ บนเทือกเขาภูแลนคา ใกล้กับบ้านวังโพน ตำบลท่าหินโหม อำเภอเมืองชัยภูมิ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๙๐๐ เมตร เพื่อช่วยกันฟื้นคืนธรรมชาติป่าต้นน้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ให้ฟื้นคืนกลับมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่า ให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลปลูกป่า สร้างฝายน้ำล้น สร้างผืนป่าซับน้ำ ในพื้นที่ให้เกิดเป็นภูเขาป่าหลากสี มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆ ทั้งเหลือง แดง ส้ม ม่วง และเป็นต้นแบบให้เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ตามโทนสีต่างๆ ตามมา ในแต่ละฤดูกาล และคาดว่าจะนำไปสู่การเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาชมพันธุ์ไม้ธรรมชาติเป็นศูนย์เพาะพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ป่า ที่หายากในอนาคตต่อไปอีกด้วย และมีเป้าหมายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนรุ่นหลัง เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนความสมบูรณ์ให้กับป่าเขาหัวโล้น ในพื้นที่แห่งนี้ โดยปลูกป่าไปแล้วประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าไร่ ต้นไม้ที่ปลูกรวมทั้งสิ้น ๒๙๖,๐๐๐ ต้น สร้างฝ่ายชีวิตไปแล้วจำนวน ๑๑๐  ฝ่าย

       ด้านนายทองคูณ นาจะหมื่น อายุ ๖๒ ปี ชาวบ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ ๑๗ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง และนายเสถียร  นาคทน อายุ ๖๗ ปี ชาวบ้านราชดำเนิน ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ในครั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่หนองบัวแดง และชาวชัยภูมิ ที่มาวันนี้สุดดีใจที่ทนรอการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงมานานกว่า ๓๖ ปี มาถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ฯ ทำให้สำเร็จและอยากให้พลเอกประยุทธ์ฯ เป็นนายกรัฐมนตรีสานงานต่อไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยเฉพาะปัญหาชาวภาคอีสาน และ จ.ชัยภูมิ มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรมายาวนาน รวมทั้งอยากให้รัฐบาล นักการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการน้ำ และที่ดินทำกิน รวมทั้งราคาพืชผลการเกษตร ให้มีราคาให้มากขึ้นเป็นหลักนโยบายสำคัญให้กับชาวอีสานด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


591 897