21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

December 08,2018

‘มทส.’ชวนเที่ยววันเดียว ๒ งาน เกษตรสุรนารี-วันเด็ก โชว์นวัตกรรมอาหารอนาคต

       ​“เกษตรสุรนารี’๖๒”แสดงศักยภาพความพร้อมเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคตเพลิดเพลินแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการประกวดสัตว์นานาชนิด เที่ยวคู่กับงานวันเด็กแห่งชาติ

       เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันแถลงข่าว “งานเกษตรสุรนารี’๖๒ : Northeastern Food Innovation 2019” และ “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒”

       รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดงาน “งานเกษตรสุรนารี’๖๒” ภายใต้แนวคิดอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Food Innovation)” ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต เป็นการสร้างการรับรู้ด้านงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมจากภาคการศึกษา ไปสู่ภาคเอกชน

       นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทส. อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว, เครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรยุค ๔.๐, ชุดควบคุมสาร ละลายอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ และยังจะพบกับการคัดแยกเพศอสุจิโคนม โดยโมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยต่อยอดและพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ ไทย ต่อไปในอนาคต

       สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายใน “งานเกษตรสุรนารี’๖๒” มีหลากหลายกิจกรรม ได้เก่ กิจกรรมอบรมหลากหลายหลักสูตร ทั้งสร้างอาชีพเกษตรยุคใหม่ ทำเกษตรอย่างไรให้เป็น Smart Farm นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรทำเงิน หลักสูตรด้านการผลิตอาหาร และมาตรฐานโรงงาน อื่นๆ อีกมากมาย มีเวที Go Green Go Organic กับกิจกรรมและการแสดง พร้อม Work shop อาชีพเสริม เลือกซื้อสินค้าเกษตร สด ใหม่ จากผู้ผลิต, ผักปลอดสาร, สินค้าชุมชน, ผลิตภัณฑ์ OTOP มากมาย ชิมอาหารเพื่อสุขภาพ ชมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และชิมชาสมุนไพรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองไผ่ รวมทั้งกิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทาน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดสุนัขแฟนซีและสุนัขลากเลือน การประกวดพันธ์โค การประกวดแพะ –แกะ การประกวดไก่แจ้สวยงามและไก่พื้นเมือง การประกวดพันธ์กล้วยไม้ การประกวดต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ และยังมีการแสดงจากคาราวานสัตว์มากมาย ตื่นตาตื่นใจกับการจัดแสดงไก่พื้นบ้านที่มีมูลค่าสูงถึง ๑๗ ล้านบาท

       อีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรม มทส. โดย เชฟคุณหมอตั้ม และเชฟคุณต๋อง กิจกรรมการประกวดธิดาเกษตรสุรนารีและธิดาจำแลง การประกวด Cove dance และยังมีคอนเสิร์ตเกษตรสุรนารี’๖๒ โดย ตู่ ภพธร, ต่าย อรทัย, และวงดนตรี ระเบียบวาทศิลป์มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงานอีกด้วย

       ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มทส.ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เผยว่า “มหาวิทยาลัยมีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมบทบาทในการเป็นสถาบันคู่เคียงและเป็นที่พึ่งของสังคม โดยไม่ละเลยในทุกกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งในระดับประเทศและชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมสำคัญประจำปีอย่างหนึ่งที่ มทส. จัดมาอย่างต่อเนื่องคือ “งานวันเด็กแห่งชาติ” โดยในปี ๒๕๖๒ นับเป็นครั้งที่ ๙ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ” โดยความร่วมมือจากสำนักวิชา และหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย มาร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ และการละเล่นแจกของรางวัล กิจกรรมเน้นความสนุกสนานแฝงสาระน่ารู้ ตื่นตาตื่นใจกับ คาราวานสัตว์แปลก พร้อมเพลิดเพลินกับแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กับอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาทิพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ มทส.เมืองจราจรจำลอง นอกจากนี้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ยังร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ไว้ต้อนรับเด็กด้วย

       “ด้านการประกวดการแข่งขัน มีการแข่งคลาน วาดภาพระบายสี หนูน้อยฟันสวย แข่งขันกินผักมาราธอน และการแข่งขันทักษะความสามารถ พร้อมชิมและช้อปสินค้าทางการเกษตรเรียกได้ว่ามาที่เดียว สามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัว กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน สนุกสนานกับเกมส์และซุ้มความรู้ จากพี่ๆ นักศึกษา ๘ สำนักวิชา เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับย่อยง่าย สนุกคิด...สนุกวิทย์ กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีให้น้องๆ หนูๆ ร่วมแสดงความสามารถ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมชมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ และพี่วง SUT Sompordee บริการเคลือบฟลูออไรด์ ฟรี!” ผศ.ดร.วีรชัย กล่าว

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

594 897