21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

December 08,2018

สภาหัตถกรรมโลก ยกย่องขอนแก่น ‘เมืองแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก’

     สภาหัตถกรรมโลก ยกขอนแก่น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ แห่งแรกในเอเชีย ผนึกพลังชุมชนตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องผ้า ที่พร้อมสู่ตลาดนานาชาติแบบครบวงจร

     เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ขอนแก่น นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา ๒๐๑๘ : สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต “World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2018 : Tying Heritage for the Future” ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า โดยเฉพาะผ้าพื้นเมือง และผ้าไหม จากนานาประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า ๓๐๐ คน

     ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีการแสดงนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่จากกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน ขณะเดียวกัน ดร.กานา เฮซ แควสดูมี่ (Dr.Ghada H. Qaddumi) ประธานสภาหัตถกรรมโลกประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (President WCC Asia Pacific Region) ในฐานะผู้แทนสภาหัตถกรรมโลก ได้มอบใบรับรองให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งนับเป็นเมืองแรกของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการประกาศยกย่องดังกล่าวจากสภาหัตถกรรมโลก โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สภาหัตถกรรมโลกได้ส่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศอินเดีย, คูเวต, มาเลเซีย และประเทศไทย เดินทางมาประเมินกลุ่มทอผ้าและชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ที่ขอนแก่น ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้งประวัติความเป็นมาของผ้าไหมมัดหมี่ การสืบทอด และการเผยแพร่ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น โดยทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่น ในการนำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยในเรื่องผ้า มัดหมี่ความเป็นชุมชนผ้ามัดหมี่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดภูมิปัญญาอันเข้มแข็ง เพื่อนำเสนอต่อสายตาชาวโลก และเชื่อมโยงกับประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

     “วันนี้เป็นอีก ๑ วันที่คนขอนแก่น ภาคภูมิใจอย่างมากในการปักหมุดให้คนทั่วโลกรู้ถึงจังหวัดของเรา เพราะการรับรองให้ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญคือขอนแก่นเป็นเมืองแห่งผ้านานาชนิด ที่วันนี้ทุกคนพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เป็นการนำภูมิปัญญามาต่อยอดสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวย้ำ

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

593 899