17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

December 12,2018

รมช.ตรวจนิคมสีเขียวอุดรฯ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขง

รมช.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี นิคมสีเขียวแห่งแรกของภาคอีสาน พร้อมพื้นที่จัดตั้งท่าเรือบก และศูนย์กระจายสินค้า ๖๐๐ ไร่ เชื่อช่วยเศรษฐกิจภูมิภาคแถบนี้

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ลงพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม กรรมการบริหารบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี รายงานผลการดำเนินงาน และมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าไทย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ให้การต้อนรับ

  นางจิดาภา มั่นในสัจจธรรม กล่าวว่า จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อยู่ในเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง มีศูนย์กระจายสินค้าทางรางและศูนย์โลจิสติกส์ติดกับเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ขณะนี้กำลังดำเนินการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ถนน ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในโอกาสการประชุมครม.สัญจร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดบึงกาฬ และหนองคาย คือ ขอให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า หรือเท่ากับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนื่องจากมีความพร้อมด้านการลงทุนและการดำเนินการของเอกชนในพื้นที่ และอยู่ห่างจากชายแดนเป็นระยะเพียง ๕๓ กิโลเมตร และเสนอให้มีการสำรวจและศึกษาเพื่อก่อสร้างถนน Local Road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้ จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี (UD Town) ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างระยะแรกเสร็จไปแล้ว ๑ กิโลเมตร เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรและรองรับการเติบโตของชุมชนรอบนิคมฯ อุดรธานีในอนาคต

  ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีโลเคชั่นค่อนข้างดี ที่จะเชื่อมต่อต่างๆ เป็นจุดศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ของภาคอีสาน และถ้าลงไปในพื้นที่ของการนิคมเอง จะเห็นว่าระยะทางห่างจากชายแดนเพียง ๕๐ กว่ากิโลเมตร ถึงแม่น้ำโขง ไปถึงคุนหมิง ประเทศจีน รวมทั้งโครงการรถไฟก็มีอยู่ในโครงการอยู่แล้ว นิคมอุตสาหกรรมนี้จะเป็นนิคมแห่งแรกที่การนิคมแห่งประเทศไทย เข้ามาบริหารร่วมของภาคอีสาน เป็นนิคมฯ สีเขียว จะเป็นที่ตั้งของโรงงานต่างๆ รองรับการแปรรูปในเบื้องต้นของสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ของภูมิภาคแถบนี้ โดยเฉพาะยางพารา และการนิคมฯ ได้หารือกับทางนิคมฯ อุดรธานีว่า จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับ SME เล็กๆ เข้ามาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริม SME ให้ภูมิภาคแถบนี้ 

“นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในเรื่องการขนส่งที่สะดวก มีสนามบินนานาชาติ จึงทำให้ระยะห่างไม่ไกล ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของการตั้งเขต ทีโซน ที่มีสิทธิประโยชน์ค่อนข้างเยอะ ในเรื่องการส่งออก  ดังนั้นจึงจะเป็นที่ตั้งของโรงงานอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และต้องการใช้แรงงานมาก และจะทำให้ความน่าสนใจของที่นี่มีมากขึ้น ซึ่งทางภาคเอกชนของรับการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเราต้องการให้เกิดการกระจายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ที่นี่มีศักยภาพครบถ้วน อุดรธานีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจชายแดนนั้น เรากำลังพิจารณา คนที่ดูแลเรื่องนี้คือ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบีโอไอ ได้รับการพิจารณาแน่ๆ ส่วนเรื่องการขยายเส้นทางเพื่อรองรับความสะดวกในการขนส่งเชื่อมโยงไปยังตัวเมือง เป็นการลดความแออัดของการจราจรในอนาคต เนื่องจากถ้านิคมฯ เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นที่ทำงานของคนอีกหลายหมื่นคน และจากการพูดคุยกันหารือในเบื้องต้น ก็มีความจำเป็นและลดความแออัดได้” ดร.สมชาย กล่าว 

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันนิคมอุสาหกรรมอุดรธานี ไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่เป็นความพร้อมในพื้นที่ โดยที่จังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมครบถ้วน ในเรื่องของการคมนาคมในปัจจุบัน มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีการวางแผนการเชื่อมโยงการขนส่ง ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงทุกภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขง ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ขึ้นไปทางตอนใต้ของจีน และเชื่อมไปยังแหลมฉบังได้ เชื่อว่านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จะช่วยเศรษฐกิจภูมิภาคในแถบนี้ได้ก็คือจะเป็นตัวจุดประกายที่สำคัญ

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๒ วันอังคารที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๑๕  เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

593 867