19thJune

19thJune

19thJune

 

December 19,2018

รพ.มหาราชนครราชสีมาพร้อมบริการ ช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

             เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เปิดเผยว่า ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพร้อมบริการประชาชน กรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ยา เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์การแพทย์ ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วย สำรองโลหิต ศูนย์กู้ชีพ จัดระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยทุกระบบงานสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการร่วมกันดูแลรักษาพยาบาลได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ทุกระบบพร้อมบริการต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อศูนย์กู้ชีพ โทร.๑๖๖๙ พร้อมนี้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้บริการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เฉพาะกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน และขอเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนไม่ก่อกวนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการโทรแจ้ง ๑๖๖๙ ในเรื่องที่ไม่จริง ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจริง เสียโอกาสรอดชีวิตได้ สำหรับกรณีเจ็บป่วยทั่วไป มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ที่ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ให้บริการตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มีวันหยุดต่อเนื่อง ๔ วัน คือ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าประชาชนจำนวนมากจะใช้เส้นทางผ่านนครราชสีมาเหมือนทุกปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเตรียมสำรองโลหิตไว้เพียงพอต่อการให้บริการ แต่หากประชาชนประสงค์จะทำบุญบริจาคโลหิต ติดต่อได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดบริการทุกวัน ไม่พักเที่ยง โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๓๕๙๑๕ หรือที่ห้องรับ  บริจาคโลหิต ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เปิดบริการทุกวัน ไม่พักเที่ยง โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๓๑๕๕๕ การบริจาคโลหิตได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ “1 คนให้ ๓ คนรับ” และยังได้ทำบุญด้วย

             นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ กล่าวฝากถึงประชาชนให้ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร จะเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องเตรียมร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด มีสติ ไม่ประมาท ไม่หุนหันใจร้อน ทะเลาะวิวาทต่อกัน หากผู้ขับขี่ง่วงเพลียให้หยุดรถ เพื่อพักผ่อนให้ร่างกายพร้อมที่จุดพักรถ ที่ปลอดภัยไม่จอดรถนอนริมข้างทาง ตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนใช้งาน ศึกษาเส้นทางเดินทางให้ดี หากทั้งผู้ใช้รถและ   ผู้ใช้ถนน ประชาชน ร่วมมือกันก็จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวเสริมว่า สถิติผู้บาดเจ็บที่มารับบริการที่หน่วยบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระหว่าง  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๑ มี ดังนี้ จำนวนผู้มารับบริการรวมทั้งหมด ๒๑๘๘ ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ๑๕๒๗ ราย ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ๖๖๑ ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จำแนกเป็น   ๑. ผู้ป่วยอุบัติเหตุขนส่ง รวม ๒๙๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ รถปิกอัพ รถเก๋ง รถบรรทุก และรถโดยสาร ตามลำดับ สำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง ที่เกิดเหตุในอำเภอเมือง มี ๑๐๒ ราย รับไว้รักษา  ๒๕ ราย เสียชีวิต ๑ ราย    ๒. ผู้ป่วยอุบัติเหตุอื่นๆ รวม ๓๗๑ ราย ส่วนใหญ่เป็นเหตุที่เกิดจากทำร้ายตนเองและถูกทำร้าย


444 7596