20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

December 22,2018

‘เอ็มพาร์ค’เปิด ๘ กพ.๖๒ ๖๐๐ ล.แบ่งเบา‘รพ.มหาราช’ ‘อาหาร-ร้านค้า-ที่จอดรถ’พร้อม

          หลังเปิดตัวก่อสร้าง M Park ใกล้รพ.มหาราชนครราชสีมา ด้วยงบกว่า ๖๐๐ ล้านบาท หวังแบ่งเบาโรงพยาบาล เพื่อเป็นที่จอดรถกว่า ๒๗๐ คัน พร้อมศูนย์การค้าและคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ มุ่งเพิ่มพื้นที่บริการ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชน และบุคลากร คาดมีผู้เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คนต่อวัน พร้อมเปิดให้บริการวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๒

          เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำตะคอง โรงแรมแคนทารีโคราช บริษัท ไลฟ์เดเวล็อปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดแถลงข่าววันเปิดโครงการ “เอ็มพาร์ค” อาคารจอดรถ-ศูนย์อาหาร-ร้านค้า-คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์คงฤทธิ์ สุขานุศาสน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านสวัสดิการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก และ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายระพี พิริยะพงศ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไลฟ์เดเวล็อปเมนท์ จำกัด และนักธุรกิจ นักลงทุน พ่อค้าคหบดี รวมไปถึงสื่อมวลชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธของร้านค้ามากมาย อาทิ ร้าน KFC, ร้าน Mr.Donut และ ร้าน Auntie Anne’s

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี และเปิดงานว่า “ปัจจุบันนครราชสีมาเป็นจังหวัด ที่ได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่ในหลายโครงการ ทั้งงานโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ การขนส่งสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และโครงการเอ็มพาร์คเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยต่อยอดความเจริญ ผลักดันเศรษฐกิจการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงินแก่คนโคราช มีงานทำ มีรายได้ มีการจับจ่ายใช้สอย ช่วยพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ โครงการเอ็มพาร์คซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หน่วยงานราชการและสถานศึกษาซึ่งมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มีพื้นที่บริการที่หลากหลาย ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ที่จอดรถ เป็นทั้งพื้นที่พักคอยตรวจรักษา และที่พักคอยบุตรหลานหรือผู้ปกครองอีกด้วย”

          นายแพทย์คงฤทธิ์ สุขานุศาสน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านสวัสดิการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า “จากข้อมูลบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบว่ามีจำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวันจำนวนมากทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งปริมาณผู้มารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งโรงพยาบาล ยังมีจำนวนบุคลากร ณ ขณะนี้เพียง ๔,๕๐๐ คน ซึ่งในแต่ละวันมีผู้เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่าวันละ ๒๐,๐๐๐ คน แม้ว่าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะปรับปรุงสถานที่ให้บริการอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จอดรถแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ผู้รับบริการยังไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการเท่าที่ควร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาล กล่าวคือ การใช้ที่ดินของสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน ๒ ไร่ ให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้รับบริการ ประชาชน สังคม และยังเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงได้จัดทำโครงการและดำเนินการสรรหาภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาที่ดินดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการ “เอ็มพาร์ค”

          นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก และ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวถึงแนวคิดของการใช้พื้นที่โครงการเอ็มพาร์คเปิดเป็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการไว้ว่า “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ใช้พื้นที่ชั้น ๕ ของโครงการเอ็มพาร์ค เพื่อเปิดให้บริการคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อปรับระบบบริการให้เป็นคลินิกพรีเมี่ยม ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนมีทางเลือกและเพิ่มช่องทางในการรักษาพยาบาล ในทุกสิทธิการรักษาพยาบาล คาดว่าคลินิกนี้จะให้บริการภายในปี ๒๕๖๒”

          “โคราชคนอีสาน” ถามว่า “คลินิกนอกเวลาแตกต่างจากคลินิกพรีเมี่ยมอย่างไร?” นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ ชี้แจงว่า “คลินิกพรีเมี่ยมกับคลินิกนอกเวลาไม่ต่างกัน โดยการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลมหาราช ภายใต้ระเบียบกระทรวงต่างๆ ฉบับล่าสุดที่ออกมาในปี ๒๕๖๑ เพิ่งออกมาได้แค่ ๓-๔ เดือน พรีเมี่ยมคลินิกที่เราทำคือ การรวบรวมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาที่มีอยู่ในโรงพยาบาลมหาราช ปกติโรงพยาบาลจะมีคลินิกเฉพาะทางอยู่แล้ว มีคนมาใช้บริการเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ ๕,๐๐๐ คน ขณะนี้เราเปลี่ยนใหม่ ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ จะเติบโตไปในทางที่ว่ามีการแข่งขัน ให้มีบริการที่ดีขึ้น สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการโดยทั่วไป เราอยากจะทำเหมือนโรงพยาบาลเอกชนบ้างในบางส่วน ตรงนี้เป็นที่มาว่าเราทำพรีเมี่ยมคลินิก”

          ทางด้านนายระพี พิริยะพงศ์ศักดิ์ กรรมการ  ผู้จัดการบริษัท ไลฟ์เดเวล็อปเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า เอ็มพาร์คออกแบบขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์พื้นที่แห่งความสบายใจในโรงพยาบาลมหาราช เพิ่มความสะดวกสบาย และเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล ซึ่งโครงการเอ็มพาร์ค มีทั้งหมด ๑๑ ชั้น ซึ่งในแต่ละชั้นได้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดของความสะดวกสบาย ได้แก่ ชั้น G มาในคอนเซ็ปต์ “Lifestyle market” ประกอบด้วยพื้นที่จัดอีเว้นท์ขนาด ๓๓๐ ตารางเมตร ที่จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกวัน เปลี่ยนร้านค้าทุกสัปดาห์, จัดสรรร้านค้าหลากหลายประเภท ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและบุคลากร ถัดมาที่ชั้น ๑ “Main Entrance” มาพร้อมร้านแบรนด์ยักษ์ใหญ่แบบจัดเต็ม ในส่วนของชั้น ๒ “ร้านแบรนด์” ประกอบด้วย IT Zone, Playland และร้านค้าชั้นนำ บนพื้นที่ชั้น ๓ ซึ่งมีสะพานลอยฟ้า (Sky walk) เชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยนอก เน้นเป็นพื้นที่ร้านอาหารที่มีทั้งแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศและแบรนด์ท้องถิ่นที่ชาวโคราชคุ้นเคย ถัดมาเป็นชั้น ๔ “M Food court” ศูนย์อาหารขนาด ๕๐๐ ที่นั่ง ที่มาพร้อมกับร้านอาหารอร่อยทั่วโคราชกว่า ๑๗ ร้านและร้านของว่าง ๘ ร้าน ราคาเริ่มต้นเพียง ๓๕ บาทเท่านั้น เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. และบนพื้นที่ชั้น ๕ เป็นพื้นที่สำหรับคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สุดท้ายพื้นที่ชั้น ๖-๑๐ เป็นพื้นที่จอดรถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ ๒๗๐ คัน ซึ่งจะสามารถเพิ่มที่จอดรถยนต์ให้กับโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้นมากกว่า ๓๐% เมื่อเทียบกับพื้นที่จอดรถทั้งหมดของโรงพยาบาลมหาราชฯ ที่สำคัญที่สุดคือโครงการเอ็มพาร์ค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลและบุคลากรภายในโรงพยาบาลให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และเป็นการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลอีกก้าวหนึ่งด้วย

          “โคราชคนอีสาน” ถามว่า “เอ็มพาร์คจะสู้กับห้างใหญ่ได้ไหม” นายระพี พิริยะพงศ์ศักดิ์ ตอบว่า “เอ็มพาร์คจะไม่สู้กับห้างใหญ่ๆ เราให้บริการเป็นหลัก สำหรับคนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล เราจะไม่แข่งกับห้างเดอะมอลล์ เทอร์มินอล เซ็นทรัล เราจะเน้นแค่คนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล วันหนึ่ง ๒๕,๐๐๐ คน เราขอแค่ครึ่งหนึ่งของคน ในแต่ละวันที่มาโรงพยาบาลมาใช้บริการเอ็มพาร์ค เพราะฉะนั้นการทำการตลาดเรา จะเน้นเจาะพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาล ถ้าคุณจะมาใช้บริการมาหาหมอมาเยี่ยมไข้ คุณมาหาเรา เราต้องการแค่นั้นพอ เพราะฉะนั้นเราจะไม่แข่งกับคนอื่น และนอกจากนี้เรายังมีบริการพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลคือ เรายินดีที่จะส่งสินค้า-อาหารไปให้เสมือนเป็นบริการเดลิเวอรี่”

          ทั้งนี้ โครงการ “เอ็มพาร์ค” ศูนย์รวมร้านค้ามากกว่า ๑๓๐ ร้าน ศูนย์อาหาร, ของฝาก-ของเยี่ยมผู้ป่วย, สินค้าแฟชั่นและบริการต่างๆ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งโครงการเอ็มพาร์ค เป็นโปรเจ็กต์ที่มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า ๖๐๐ ล้านบาทที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และภาคเอกชน (บริษัท ไลฟ์เดเวล็อปเมนท์ จำกัด) โดยสร้างขึ้นเป็นอาคารทั้งหมด ๑๑ ชั้น พื้นที่รวม ๒๙,๐๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ ๕ ชั้น, ลานจัดกิจกรรม ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ๔ ชั้น, ศูนย์อาหาร ๑ ชั้น และพื้นที่คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของทางโรงพยาบาลมหาราชนครราช สีมา ๑ ชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการด้วยสะพานลอยฟ้า (Sky walk) เชื่อมต่อระหว่าง               โครงการเอ็มพาร์ค ไปยังอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และตึกอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมเปิดให้บริการวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (Soft Opening) และเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (Grand Opening)

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๔ วันศุกร์ที่ ๒๑ - วันอังคารที่  ๒๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


593 879