20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

December 24,2018

อ้างรถไฟทางคู่‘ปากช่อง’ติดขัด ‘สุรวุฒิ’ข้ามถิ่นปลุกระดม ทุบ‘สะพานสีมาธานี’เศรษฐกิจดี

          สมาคมขนส่งฯ อ้างรถไฟทางคู่ทำทางลอดแคบ ยกคณะถกถึงปากช่อง ด้าน ‘สุรวุฒิ’ แบกโมเดลโชว์กลางที่ประชุม เสนอแบบทุบ-ไม่ทุบสะพานสีมาธานี เชื่อถ้าไม่มีสะพานเศรษฐกิจจะดีขึ้น บริษัทที่ปรึกษาเตรียมเสนอทั้ง ๒ แบบ ภายในมกราคม’๖๒ รอ ร.ฟ.ท.ฟันธง พร้อมนำสื่อชมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกลางดง–ปางอโศก คืบหน้ากว่า ๕๐% 

          เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาจราจรทางบกจังหวัดนคร ราชสีมา พร้อมด้วย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธา      ธิการและผังเมืองนครราชสีมา, ตัวแทนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังกว่า ๕๐ คน

          การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากนายสุรชัย กนกปิณฑะ ที่ปรึกษานายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน “ในฐานะประชาชนผู้ใช้ทางในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง” เข้าร้องเรียน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางมาบกะเบา-จิระ ช่วงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟทางคู่และก่อสร้างทางลอดปิดกั้นทางสาธารณะ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่องได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต้องการทราบความคืบหน้างานปรับรูปแบบรายละเอียดก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมา รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร

          นายสุรชัย กนกปิณฑะ ที่ปรึกษานายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงผ่าน อ.ปากช่อง มีปัญหาเรื่องพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน พ.ร.ฎ. อยู่ ๒ จุด คือ  พ.ร.ฎ. ๒/๑๖ เรื่องของทางรอด กับ พ.ร.ฎ. ๓/๑๖ เรื่องของสะพานข้ามทางรถไฟ โดยพ.ร.ฎ. ๒/๑๖ เรื่องของทางลอดทางรถไฟ เส้นระหว่างสาย ๒๒๔๒ กับ ๒๔๒๒ มีความกว้างข้างละ ๓.๕ เมตร ความสูง ๕.๕ เมตร การเชื่อมทางสองทางนี้มีปริมาณรถที่มากมาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือหยุดยาว ซึ่งรถที่จะข้ามไปต่อใช้ระยะเวลานานมาก ส่วนอีกเรื่องที่ตนร้องคือ พ.ร.ฎ. ๓/๑๖ เรื่องของสะพานข้ามทางรถไฟระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๔๗ เชื่อมไปยังที่ของเอกชน ซึ่งผิดรูปแบบตนจึงของให้ทางจังหวัดนครราชสีมาช่วยลงมาแก้ไขดูแลพวกเราชาวปากช่อง

          นายณัฐวัฒน์ แก้วดี วิศวกรโครงการ ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แบบทั้งหมดผ่านการพิจารณาทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนชาวอำเภอปากช่องแล้ว ที่ผ่านมามีการเขียนเรื่องร้องเรียน ทางเราไม่มีอำนาจในการไปแก้แบบต่างๆ ต้องอยู่ที่ระบบผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ออกคำสั่งลงมา จุดไหนที่ประชาชนร้องเรียนมาทางบริษัทที่ปรึกษาก็มีการปรับแบบแก้ไขบ้างส่วน แต่ถ้าจะให้ไปยกเลิกการก่อสร้างที่มีการทำแบบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไปแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินถือว่า มีความผิดกฎหมาย

          นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เดินทางมาพร้อมโมเดลแบบจำลอง ในส่วนที่ทุบและไม่ทุบสะพานสีมาธานี เพื่อชี้แจงในที่ประชุมให้เห็นภาพว่า ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ออกแบบตัวอย่างสะพานสีมาธานีแบบทุบสะพานกับไม่ทุบสะพาน เพื่อมานำเสนอให้ที่ประชุมได้เห็นตัวอย่างชัดเจนขึ้น การทุบสะพานสีมาธานีตามแบบที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้องขอ จะเป็นทางออกให้ชาวโคราชมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

          “ถ้าไม่แก้ไขปัญหาโดยการรื้อสะพานสีมาธานีทิ้ง จะทำให้รถบรรทุกที่สูงเกิน ๓ เมตร อ้อมไปกลับรถอีก ๘ กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนราชสีมา ๒ และห่างจากนั้นมีอีก ๔ จุด ถนนสืบศิริ ที่เป็นถนนเส้นตรงที่วิ่งจากบริเวณสามแยกชลประทาน ตรงไปถึงหน้าวัดใหม่อัมพวัน จะกลายเป็นถนนรูปตัวยู และอ้อมทางรถไฟแล้วตรง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรรถติดขัดและเปลืองน้ำมัน  ทำให้การจราจรระยะยาวเกิดผลกระทบค่อนข้างสูง ในอนาคตถ้าสามารถรื้อสะพานสีมาธานี แล้วมีการทำทางรถไฟยกระดับ จะทำให้ถนนที่เป็นเส้นตรงสี่แยกอัมพวัน กลับมาอีกครั้ง อนาคตสามารถทำอุโมงค์ลอด แยกอัมพวันจะทำให้การจราจรของเมืองดีขึ้นอย่างแน่นอน รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็สามารถวิ่งผ่านได้ และมีการวางท่อระบายน้ำทางเหนือกับทางใต้ สามารถแบ่งเบาปัญหาเรื่องการน้ำท่วมแถวเซฟวันและสะพานสีมาธานีได้ในอนาคต” นายสุรวุฒิ กล่าว

          นายราเชนทร์ ศรีชา วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทที่ปรึกษามีการทำแบบสรุปทั้งในส่วนที่ทุบและไม่ทุบสะพานสีมาธานี ให้กับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย คาดว่าจะเสนอเร็วสุดประมาณช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ส่วนจะรู้ผลช้าเร็วอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 

          ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ–หนองคาย ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ–นครราชสีมา ระยะทาง ๒๕๒.๓๕ กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม ๑๗๙,๔๑๒.๒๑ ล้านบาท ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร ขณะนี้เริ่มการก่อสร้างแล้ว เหลืออีกประมาณร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ส่วนตอนที่ ๒ ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง ๑๑ กม. ราคากลาง ๓,๓๕๐,๔๗๕,๐๐๐ บาท ผ่านการประกวดราคาแล้ว คาดว่าเริ่มการก่อสร้างภายในปี ๒๕๖๒ 

          ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๒ ตอน ระยะทาง ๒๓๘.๕ กม. ร.ฟ.ท.จะทยอยประกาศทีโออาร์ประกวดราคาก่อสร้างงานโยธา โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จะประกาศทีโออาร์ประมูลจำนวน ๕ สัญญา ซึ่งเป็นงานก่อสร้างทางวิ่งทั้งหมด ได้แก่ ๑.งานสัญญาที่ ๓-๑ ช่วง แก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บันไดม้า ๒.งานสัญญาที่ ๓-๔ ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ๓.งานสัญญาที่ ๔-๒ ช่วงดอนเมือง-นวนคร และ ๔.งานสัญญาที่ ๔-๓ ช่วงพระแก้ว-สระบุรี และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกาศทีโออาร์ประมูล ๗ สัญญา ได้แก่ ๑.งานสัญญาที่ ๓-๒ งานอุโมงค์ ช่วงมวกเหล็ก-ลำตะคอง ๒.งานสัญญาที่ ๓-๓ ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ๓.งานสัญญาที่ ๓-๕ ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ๔.งานสัญญาที่ ๔-๑ ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ๕.งานสัญญาที่ ๔-๔ งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ๖.งานสัญญาที่ ๔-๕ ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว และ ๗.งานสัญญาที่ ๔-๗ ช่วงสระบุรี-แก่งคอย 

          ทั้งนี้ งานโยธาในเฟสแรก กรุงเทพฯ-นครราชสีมาจะใช้เวลาก่อสร้าง ๓๖ เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๖๔ ขณะที่ในส่วนของงานระบบ สัญญา ๒.๓ นั้นจะทยอยเข้าติดตั้ง โดยตั้งเป้าเปิดเดินรถตั้งแต่กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ภายในปี ๒๕๖๕

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๔ วันศุกร์ที่ ๒๑ - วันอังคารที่  ๒๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

593 896