25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

December 27,2018

รถไฟทางคู่จิระ-ขก.คืบ ๙๐% มุ่งเส้นทางโคราช-ปากเซ เชื่อมโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขง

          คมนาคมเร่งขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนรอบด้าน ผุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ และขยายโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ครอบคลุมกลุ่มประเทศตามลำน้ำโขง “รมว.คมนาคม” ระบุ ทุกโครงการจะเร่งทำให้เสร็จมากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้

          ตามที่เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติสก์ไทย, สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรมการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวนกว่า ๕๐๐ คน

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบรางมากเป็นประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ทั้งนี้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยนั้นมีการเติบโตในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ต้องปรับให้เป็นไปในด้านของการสอน ฝึกและทำ ซึ่งวันนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งนี้ ในภาคอีสานนั้นรัฐบาลชุดปัจจุบันเน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาการขนส่งระบบรางและการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อครบทุกจังหวัด ซึ่งการขนส่งทางบกและทางราง มีความคืบหน้าอย่างมาก ขณะที่ทางอากาศนั้นมีการพัฒนาแล้วในหลายจังหวัด แต่ถึงอย่างไรกระทรวงคมนาคมยังมองไปถึงระบบโลจิสติกส์ เรื่องการท่องเที่ยว ที่จะเป็นการสร้างรายได้ในระบบฐานรากได้มากที่สุด ดังนั้น เราต้องมาบริหารจัดการเรื่องขนส่งมวลชนในเรื่องของการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

          “สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ–ขอนแก่น การก่อสร้างมีความคืบหน้ามากถึงร้อยละ ๙๐ สำหรับส่วนต่อขยายขอนแก่น-หนองคาย กระทรวงเตรียมที่จะเสนอต่อ ครม.ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ในขณะที่การก่อสร้างรถไฟส่วนต่อขยายชุมทางบ้านไผ่ (จ.ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม นั้น เข้าสู่การเตรียมเสนอต่อ ครม.เช่นกัน แต่ที่กระทรวงกำลังเร่งดำเนินการเพิ่มเตรียมเสนอเข้า ครม.ให้ทันพร้อมกันคือ การก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางนครราช สีมา-อุบลราชธานี–ปากเซ สปป.ลาว เป็นโครงการที่กระทรวงเร่งที่จะนำเสนอต่อ ครม.เช่นกัน เนื่องจากการประชุมร่วม ครม.ไทย และ สปป.ลาว ได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้และแนวทางการก่อสร้างโครงการรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีก ๑ เส้นทาง สำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะ ๒ นครราช สีมา-หนองคาย เข้าสู่ขั้นตอนของการนำเสนอเพื่อของบประมาณในการออกแบบการก่อสร้าง เพื่อให้ทันต่อช่วงระยะเวลาของการขออนุมัติ งบประมาณก่อสร้างในปี ๒๕๖๒” รมว.คมนาคม กล่าว

          รมว.คมนาคม กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการทางถนนนั้น ในปี ๒๕๖๒ จะเน้นไปที่การขยายช่องทางการจราจรเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านที่ จ.บึงกาฬ ซึ่งจะสอดรับกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๕ คือ บึงกาฬ-บอลิคำไซย อีกทั้งยังมีการก่อสร้างสะพานแห่งที่ ๖ อุบลราชธานี-สาละวัน และยังจะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพขึ้นอีก ๑ แห่งที่เราเรียกว่าแห่งที่ ๘ จะเป็นสะพานเฉพาะรถไฟที่รวมรถไฟธรรมดาและรถไฟความเร็วสูงไว้ในสะพานแห่งนี้ ซึ่งสะพานแห่งที่ ๘ นี้เป็นสะพานความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว และจีน

          “ในส่วนของการพัฒนาสนามบินนั้น ในภาคอีสาน มี ๒ ระยะ คือ การปรับปรุงอาคารเดิม และการก่อสร้างอาคารใหม่ โดยขณะนี้เป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ครอบอาคารเก่าที่สนามบินขอนแก่น ส่วนปี ๒๕๖๓ สนามบินเลย จะได้รับงบประมาณในการขยายตัวอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ สำหรับสนามบินอุบลราชธานี อยู่ในช่วงของการปรับปรุงอาคาร ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ ส่วนสนามบินบุรีรัมย์และสนามบินเพชรบูรณ์ จะเข้าสู่การปรับปรุงอาคารที่พัก ผู้โดยสารในปี ๒๕๖๒ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวทั้งหมดที่กระทรวงคมนาคมที่ดำเนินการนั้นจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่างๆ ให้ได้มากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้” นายอาคม กล่าวในท้ายสุด

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๕ วันพุธที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

602 913