21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

January 03,2019

วิเชียร’บ่นจัดระเบียบสายสื่อสาร ๔ เดือนคืบหน้าแค่ ๓๔% ลั่นจะไม่มีวันล้มเลิกล้มเหลว

           จัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองโคราชคืบหน้าแค่ ๒๐ เส้นทาง ๔๔,๔๔๓ เมตร คิดเป็นแค่ ๓๔% ชี้ TOT รับผิดชอบมากถึง ๕๐% แต่มีผลงานมากกว่าทุกบริษัท ผู้ว่าฯ วอนเจ้าของเร่งจัดการตามแผนให้เรียบร้อย

           สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้มีพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราช สีมา, นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต ๒๓ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการจะดำเนินการจนไปสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

           จากนั้น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ หัวข้อการประชุมวาระที่ ๔.๓.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาได้ขอรายงานสถานะ “โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้า” ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานโครงการ ผู้ประกอบการสื่อสารเป็นผู้ปฏิบัติการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเลขา มีเส้นทางทั้งหมด ๕๔ สาย ระยะทางรวม ๑๓๐,๐๐๐ เมตร โดยในขณะนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๕ เส้นทาง ความยาวสายสื่อสารที่ดำเนินการแล้ว ๒๖,๕๒๙ เมตร รวมแล้วคิดเป็น ๒๗.๑% ของโครงการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

           ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ มีการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยในการประชุมนี้ มีการบรรจุวาระการประชุม วาระที่ ๔.๓.๓ เรื่องการรายงานผลความคืบหน้าในเดือนที่ผ่านมาของ “โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า” ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย และหัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมรับฟัง นายเดชา พลวิเศษ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานในวาระนี้

           นายเดชา พลวิเศษ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเขตอำเภอเมืองนคร ราชสีมา มีทั้งหมด ๕๔ เส้นทาง ซึ่งในเดือนนี้ (ธันวาคม ๒๕๖๑) มีผู้ประกอบการที่เข้ามาจัดการทั้งหมด ๓ บริษัท คือ ๑.บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) ๒.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AIS และ ๓.บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในพื้นที่ถนนราชดำเนิน ถนนราชนิกูล ถนนจิระ และ ถนนหน้าโรงงานสุรา ด้าน AIS รับผิดชอบในพื้นที่ถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๔ และ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในพื้นที่ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๑๑๒๐ และถนนสิริราชธานี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่ายสื่อสารที่เริ่มเข้ามาดำเนินการในเส้นทางตัวเองรับผิดชอบคือ TOT,  AIS,  SIMAT, CAT  ซึ่ง CAT หรือ กสท. ได้ดำเนินการในเส้นทางของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน AIS เหลืออีก ๓๐๐ เมตรก็จะเสร็จ ส่วนที่ TOT ได้รับผิดชอบมากถึง ๕๐% ของโครงการ แต่ก็ทำอย่างต่อเนื่องและมีผลงานมากกว่าทุกเจ้า โดยจากทั้งหมด ๕๔ เส้นทาง ความยาวสายสื่อสารตามแผน ๑๓๐,๐๐๐ เมตร ได้ดำเนินการไปแล้ว ๒๐ เส้นทาง หรือความยาว ๔๔,๔๔๓ เมตร คิดเป็น ๓๔% ของโครงการแล้ว”

           นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จะมีการประชุมกับผู้ประกอบการทุกเดือน เพื่อติดตามรายงานผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งโครงการนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ผมก็ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ได้เร่งดำเนินการ แต่วันนี้ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ เห็นว่ามีความคืบหน้าเพียง ๓๔% เท่านั้น ผมจะสอบถามไปยังผู้ประกอบการทุกรายว่า มีปัญหาติดขัดอย่างไร เพราะขณะนี้น่าจะได้สัก ๕๐-๖๐% แล้ว แต่ก็เข้าใจที่งานล่าช้าอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาด้านการจราจร บางเส้นผู้ประกอบการยังไม่มาตัดสายของตนเองก็มี ซึ่งโครงการนี้ ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผมจะไม่ยอมให้หยุดทำเด็ดขาด”

           เมื่อ “โคราชคนอีสาน” ถามว่า “ต้องการฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้ามาดำเนินการ” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จากที่เราได้แบ่งหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบไปแล้ว ต้องการให้ผู้ประกอบการสารสื่อสารทั้งภาครับและเอกชน ให้เร่งเข้ามาทำตามแผนที่วางไว้ การทำโครงการนี้ เราทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจจะเพิ่มภาระให้บริษัทอีกสักเล็กน้อย แต่อยากให้อดทน และคิดว่า นี่เป็นการทำเพื่อความเจริญและสร้างความสวยงามให้บ้านเมือง ถึงแม้ว่าจังหวัดนครราชสีมา จะไม่สามารถนำสายไฟลงดินได้ โดยโครงการแรกอาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม สายสื่อสารที่มีอยู่ เราก็ควรทำให้เรียบร้อยทั้งสาย จึงอยากขอความร่วมมือจากบริษัทหรือผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกราย ให้รีบเข้ามาเร่งดำเนินการตามแผน หากติดขัดหรือมีปัญหาก็สามารถแจ้งมาได้เลย เพื่อโครงการนี้จะได้เป็นไปอย่างเรียบร้อย”

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๖ วันอังคารที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 897