21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

January 05,2019

‘ไพรม์สแควร์’เทงบ ๓๑ ล. ปรับภูมิทัศน์ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรฯ

              “ไพรม์ โรด พร็อพเพอร์ตี้” สนับสนุนปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ “ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี” ด้วยงบประมาณกว่า ๓๑ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ หวังใช้ประโยชน์ร่วมกัน

              นายพิชัย คุณะปุระ ผู้อำนวยการโครงการ ไพรม สแควร์ อุดรธานี เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ชนะการประมูลเข้าพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น จำนวน ๑๖๐ ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ ไพรม์ สแควร์ อุดรธานี จากการเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบของโครงการ เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมืองอุดรธานี นั่นคือ ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ของโครงการจึงถูกออกแบบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีด้วย ทำให้เกิดการปรึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี และคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ในแต่ละสมัยที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ไปในทิศทางที่เหมาะสม จึงเกิดข้อตกลงระหว่างมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี กับทางโครงการไพร์ม สแควร์ โดยทางโครงการจะต้องปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

              “การพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามข้อตกลงที่เกิดขึ้น เริ่มจากการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ ๖๗ ทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หลังศาลา ๓๙ และคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ ๖๘ ทำการก่อสร้างโกดังใหม่สำหรับเก็บวัสดุ และ Art Gallery ส่วนในปี ๒๕๖๑ ได้จัดทำสวนคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ ๖๖ พร้อมกับการประสานงานในการขอให้ทางมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี เช่าพื้นที่บริเวณคลังน้ำมัน ปตท.เดิมสำเร็จ โดยทางโครงการไพร์ม สแควร์ มีจิตศรัทธาบริจาคค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด และจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นลานจอดรถยนต์ พร้อมพื้นที่สีเขียว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ ซึ่งรวมเป็นเงินในการพัฒนาทั้งสิ้น ๓๑ ล้านบาท” นายพิชัย กล่าว

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๖ วันอังคารที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 905