29thJanuary

29thJanuary

29thJanuary

 

January 05,2019

สมัครส.ส.๑๔-๑๘ มกรา เปิด‘ชาติชายฮอลล์’รับ

           กกต.ประกาศเตรียมพร้อมเปิดรับสมัคร ส.ส.โคราช วันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ที่ชาติชายฮอลล์ คาดแต่ละเขตสมัครไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน เปิดเลือกตั้งล่วงหน้า ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์นี้

            เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ มีการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับฟังหัวข้อการประชุมวาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง การเลือกตั้ง ส.ว.ระดับจังหวัดนครราชสีมา การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รายงาน

           นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “การเลือก ส.ว.จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้จัดให้มีการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา และเลือก ส.ว. ในระดับจังหวัดในวันที่ ๒๒ ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งในระดับอำเภอมีการสมัครด้วยตัวเอง ๒๐๒ คน (ผู้สมัครอิสระ) สมัครโดยองค์กรแนะนำ ๑๘ คน รวมผู้สมัครในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด ๒๒๐ คน เมื่อผ่านการเลือกระดับอำเภอ มีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้สมัครอิสระ ๑๙๐ คน สมัครโดยองค์กรแนะนำ ๑๗ คน รวมทั้งหมด ๒๐๗ คน ส่วนในการคัดเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการคัดเลือกอิสระ ๔๐ คน แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มต้องมีผู้สมัคร ๔ คนขึ้นไป และลงคะแนนเลือกเอา ๔ อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม สรุปว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ๔๐ คน ส่วนผู้สมัครโดยองค์กรแนะนำ เนื่องจากว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอเข้ามาไม่ถึง ๔ คนต่อ ๑ กลุ่ม จึงทำให้ไม่มีการคัดเลือก ในการคัดเลือกระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างการลงคะแนนเลือก โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือก ๕๗ ท่าน จะมีการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ ๑๐ คน รวมทั้งหมดจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไประดับประเทศ ๒๐๐ คน และส่งรายชื่อให้กับ คสช. เข้าไปเลือกในระดับประเทศภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้น คสช.จะมีการคัดเลือกให้เหลือ ๕๐ คน และสำรองไว้ ๕๐ คน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ว. เป็นอันว่าจบกระบวนการในการเลือก ส.ว.”

           นายศิริชัย วิริยพงศ์ กล่าวต่อว่า “การเลือกตั้ง ส.ส. สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. คาดว่าวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลใช้บังคับ ซึ่งได้กำหนดแผนงานการเลือกตั้ง ส.ส. ไว้แล้ว โดยกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจังหวัดนครราชสีมาจะมีการเปิดรับสมัคร ส.ส. ในวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ชาติชายฮอลล์ ๕,๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คาดว่าจะมีผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควร เนื่องจากขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ๙๖ พรรค แต่ละพรรคได้จัดการเลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ คือการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว พรรคที่ได้คะแนนจากระบบ (ปาร์ตี้ลิสต์) จะต้องส่งจังหวัดแบ่งเขต เพราะคะแนนของปาร์ตี้ลิสต์มาจากคะแนนของผู้สมัครแบ่งเขต ผู้สมัครของพรรคใดได้คะแนนเท่าไหร่ พรรคก็จะได้คะแนนเท่านั้น และเนื่องจากว่าเบอร์ผู้สมัครไม่เป็นหมายเลขเดียวกัน ผู้สมัครพรรคการเมืองหมายเลขใด ผู้สมัครก็จะได้หมายเลขนั้น ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีหมายเลขผู้สมัครพรรคเดียวกันแต่อาจจะเป็นคนละหมายเลข ซึ่งบัตรเลือกตั้งจะมีลักษณะกำหนดหมายเลขผู้สมัครมีชื่อพรรค และโลโก้ของพรรค ดังนั้นการเลือกตั้งจะใช้ของเขตใครเขตมัน ของเรามี ๑๔ เขตเลือกตั้ง มี ๑๔ รูปแบบ ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เราจึงได้กำหนดระยะเวลาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒”

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๖ วันอังคารที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

602 924