19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

January 08,2019

‘รร.ดิอิมพีเรียล’ฉลอง ๑ ปี” จัดคอนเสิร์ต‘ดึกดำบรรพ์’ กำไรซ่อมบ้านผู้ยากไร้

          โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช ฉลองครบรอบ ๑ ปี เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ล้อมวง ชมเพลง บรรเลงกีต้าร์ กับวงดึกดำบรรพ์บอยแบนด์” ขายบัตรโต๊ะละ ๑๐,๐๐๐ บาท นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเหล่ากาชาด เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 

          วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ห้องอิมพีเรียล ๒-๔ จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลครั้งที่ ๑ “ล้อมวง ชมเพลง บรรเลงกีต้าร์ กับดึกดำบรรพ์บอยแบนด์” โดยมีนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวนิตยาภรณ์ พลศรี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ในการเปิดกิจการ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

          สำหรับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งที่ ๑ “ล้อมวง ชมเพลง บรรเลงกีต้าร์ กับวงดึกดำบรรพ์บอยแบนด์” ประกอบด้วย ปั่น-ไพบูลเกียรติ เขียวแก้ว, แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์ และตุ่น-พนเทพ สุวรรณะบุณย์ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องสุรนารีบอลรูม  เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบให้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ของโครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืนโดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ประจำปี ๒๕๖๑ และได้สานต่อจนถึงประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางโรงแรมฯ ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคมครั้งนี้ด้วย เพื่อที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจน 

          นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “โครงการซ่อมแซมบ้าน จะทำปีละ ประมาณ ๓๕ หลัง แบ่งเป็นอำเภอละ ๑ หลัง ยกเว้นมีผู้สนับสนุนเพิ่ม จำนวนการสร้างก็จะเพิ่มไปในแต่ละปี โครงการนี้จัดขึ้นประมาณ ๕-๖ ปีมาแล้ว ซึ่งผู้ยากไร้ในจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนมาก เป็นหน้าที่ของแต่ละอำเภอในการคัดเลือกให้เหล่ากาชาดว่า บ้านหลังใดอันดับ ๑ ใน ๓ ที่ควรซ่อมแซมให้ก่อน และอำเภอใดที่สามารถใช้งบของท้องถิ่นได้หรือมีผู้ใจบุญสนับสนุน ก็จะใช้งบของส่วนนั้น และงบของสภากาชาดจะนำไปสร้างให้กับผู้ยากไร้ในอำเภออื่นที่ต่อคิวไว้ในอันดับต่อไป จุดที่กาชาดจะไปซ่อมแซมให้ได้ต้องเป็นที่ดินของตนเอง ไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ”

          นางสาวนิตยาภรณ์ พลศรี ผู้จัดการทั่วไป ในฐานะประธานฝ่ายผู้ริเริ่มกิจกรรม โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช กล่าวว่า “โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบมาเป็นระยะเวลา ๑ ปีแล้ว ผู้บริหารและพนักงานจึงต้องการฉลองด้วยการร่วมสานต่อกิจกรรมดีๆ กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสมทบทุน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ทั้ง ๓๕ หลังๆ ๒๐,๐๐๐ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา (ประธานผู้รับมอบรายได้) เพื่อนำไปเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีบ้านพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” และมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและถูกสุขลักษณะ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/องค์กร รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ และเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบทั่วกัน”

          “โต๊ะที่จัดไว้มีทั้งหมด ๕๕ โต๊ะ ราคาโต๊ะละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ๑ โต๊ะ นั่งได้๑๐ คน พร้อมนั่งรับประทานอาหารและฟังเพลงไปด้วยตลอดทั้งคืน สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งทุกโต๊ะจะมีราคาเท่ากัน รูปแบบเวทีเล่นคอนเสิร์ตจะจัดในรูปแบบ ผู้ชมนั่งล้อมวงนักดนตรี การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำธุรกิจโดยควบคู่กับการให้สังคม โดยการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งแรก ครั้งสำคัญ และต้องการให้มีในครั้งต่อๆ ไป รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตที่เหลือจากการจัดงาน จะนำไปสมทบทุนกับเหล่ากาชาดเพื่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ทั้ง ๓๕ หลัง ซึ่งเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนด้วย” นางสาวนิตยาภรณ์ กล่าว

          สำหรับผู้สนใจร่วมตื่นตากับแสง สี เสียง ฟังเพลงไพเราะจากศิลปินชื่อดัง บทเพลงหวานๆ ชวนให้คิดถึงจากวงดึกดำบรรพ์บอยแบนด์ Meet & Greet ใกล้ชิดกับศิลปิน “ตุ่น” พนเทพ สุวรรณะบุณย์, “แต๋ม” ชรัส เฟื่องอารมณ์ และ “ปั่น” ไพบูลเกียรติ เขียวแก้ว นอกจากนี้ยังร่วมซื้อเสื้อยืดกิจกรรมนี้ เพื่อสมทบทุนสำหรับผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ภายในงาน กับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งที่ ๑ “ล้อมวง ชมเพลง บรรเลงกีต้าร์ กับวงดึกดำบรรพ์บอยแบนด์” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรนารีบอลรูม โรงแรม ดิ อิมพีเรียลฯ โคราช 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๗ วันอาทิตย์ที่ ๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 870