22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

January 14,2019

โคราชระเบิด‘มหกรรมกีฬา’ ร่วมชิงชัยกีฬา ๑๖ ชนิด

            สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา จับมือ กกท. เตรียมระเบิดศึกการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงชัย ๑๖ ชนิดกีฬา เปิดสนามวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ฟุตบอล วอลเลย์บอล งดจัดตามโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) 

            ตามที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราช สีมา พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครราช สีมา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งหมด ๑๖ ชนิดกีฬา โดยใช้สนามกีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมาแข่งขัน กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   

            ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการดําเนินงานด้านกีฬาในการพัฒนากีฬาให้เข้าสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในระดับต่างๆ ซึ่งทําให้นักกีฬาพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็ว นอกจากนี้นักกีฬายังสามารถสร้างโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ระดับอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติ ดังจะเห็นได้จากปัจจุบัน ที่มีนักกีฬาชนะเลิศในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และนักกีฬาอาชีพหลายคนสนใจ ในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อย่างเช่น กีฬาโอลิมปิก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและวงศ์ตระกูล รวมทั้งสร้าง มูลค่าเพิ่มในการใช้กีฬาเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนได้ (ยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

            ดังนั้น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราช สีมา และสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาระดับภูมิภาค จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาระดับจังหวัดให้นักกีฬาของจังหวัดนครราชสีมาได้มีประสบ การณ์ในการแข่งขัน และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขัน

            สำหรับ ๑๖ ชนิดกีฬา ประกอบไปด้วย รักบี้ฟุตบอล, หมากล้อม, ยิงปืน, ลีลาศ, เทควันโด, กรีฑา, ยกน้ำหนัก, เทนนิส, ว่ายน้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลชายหาด, แบดมินตัน, เรือพาย, กอล์ฟ และจักรยาน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นช่วงอายุระหว่าง ๑๐-๑๒ ปี, ๑๓-๑๕ ปี และ ๑๖-๑๘ ปี โดยแต่ละทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในครั้งนี้จะไม่มีกีฬาสากลอย่าง ฟุตบอล, ฟุตซอล และวอลเลย์บอล เพราะตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดชนิดและประเภทกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๑๖ ชนิดกีฬาเท่านั้น

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๘ วันศุกร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 904