19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

January 18,2019

๒๐ ล.เนรมิตศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ยกระดับที่เก็บตัวกีฬาอาเซียน

           กกท.ทุ่มงบ ๒๐ ล้านบาท ผลักดันศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับมาตรฐานนักกีฬาไทย หวังเป็นศูนย์เก็บตัวทีมชาติย่านอาเซียน กกท.ภาค ๓ เร่งหาผู้รับจ้าง คาดเปิดตัวปี’๖๓ 

           ดร.สราวุธ กุสุมภ์ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓ เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ถึงการเตรียมความพร้อมในการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ว่า ตามนโยบาย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งในการประเมินผลหรือประมวลผล เพื่อยกระดับคุณภาพของนักกีฬาเเละวงการกีฬาไทย ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พาคณะไปทำการศึกษาดูงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย พร้อมผลักดันให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากระจายตัวไปอยู่ตามภูมิภาค โดย ดร.เจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓ ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

           โดยการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาคจะอยู่ที่งบประมาณส่วนกลางของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีงบประมาณก่อสร้างแห่งละ ๒๐ ล้านบาท จะมีทั้งหมด ๕ จังหวัดตามเขตพื้นที่กกท.แต่ละภาคดูแล กกท.ภาค ๑ จังหวัดชลบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่งที่สองในการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตการดูแลของ กกท.ภาค ๓ ที่คุมทั้ง ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน ส่วนอีก ๓ แห่งจะอยู่ที่ กกท.ภาค ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี กกท.ภาค ๔ จังหวัดสงขลา และ กกท.ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ 

           ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ๓ จะอยู่ที่บริเวณลานจาดรถภายในสนามกีฬาเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อหวังเป็นศูนย์กลางพัฒนานักกีฬาเยาวชนทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ตลอดจนนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาคนพิการ และในอนาคตจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมในระดับอาเซียนต่อไป ซึ่งหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเข้ามาช่วยในฝึกซ้อมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และช่วยพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมเป็นพื้นที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา นอกจากนี้ ยังจะช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวนักกีฬา ดูแลเรื่องการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ พร้อมทั้งดูแลในเรื่องโภชนาการกีฬาอีกด้วย

           “สำหรับการใช้บริการนอกจากนักกีฬาระดับจังหวัดหรือระดับชาติ ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการได้ ซึ่งทางเราจะเปิดเป็นศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่อไป นอกจากนี้ กกท.ภาค ๓ จะร่วมกับสถาบันการศึกษาในโคราช เพื่อพัฒนาศักยภาพ   ตัวบุคลากรไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ช่วยให้นักกีฬาพัฒนาในศักยภาพหลายด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ ซึ่งถ้าได้รับการพัฒนาตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นจะมีพัฒนาการที่ดีเพื่อไปสู่ระดับทีมชาติและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับทีมชาติมากขึ้น” ดร.สราวุธ กล่าว

           ตัวอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค จะมีพื้นที่ยาว ๔๐ เมตร สูง ๓ ชั้น โดยจะมีอุปกรณ์เสริมสร้างร่างกายเวทเทรนนิ่ง อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สำนักงาน ห้องประชุม ห้องทดสอบร่างกาย ห้องทำกายภาพ ห้องนวด ห้องจิตวิทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างและดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๙ วันพุธที่ ๑๖ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 876