22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

January 18,2019

มข.ผสานมือ ๓ จังหวัด ขอนแก่น-โคราช-หนองคาย พระราชทานเพลิง‘หลวงพ่อคูณ’

           มข.ผสานมือ ๓ จังหวัด ‘ขอนแก่น โคราช หนองคาย’ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ๖๔๖ ร่าง และครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” อุทิศร่างกายต่อวงการแพทย์

           เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) เป็นกรณีพิเศษ โดยมีผู้แถลงประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พระธรรม  วิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙, ว่าที่ รต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า “พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นคร ราชสีมา  มรณภาพด้วยอายุ ๙๒ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีพินัยกรรมอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๘ คืน ๙ วัน โดยความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งทำให้พิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารสำเร็จลุล่วงด้วยดี สมเกียรติพระเทพวิทยาคมอริยสงฆ์ที่เคารพรักและศรัทธาของประชาชนชาวไทยและนานาประเทศทั่วโลก หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารฯ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม มอบให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางการแพทย์ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐–๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะทำงานฯ ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ในวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และจะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จะนำเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณไปลอยอังคาร ณ แม่น้ำโขง ที่จังหวัดหนองคายต่อไป”

           รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า “หลังการเคลื่อนร่างครูใหญ่ จำนวน ๖๔๖ ร่าง และสรีระสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคูณไปที่ศูนย์ประชุม เพื่อบำเพ็ญกุศลที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็นเวลา ๗ วัน จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มากราบหลวงพ่อและมาวางดอกไม้จันทน์ นอกจากนี้ยังเปิดให้สามารถจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม กำหนดวันละ ๔ รอบ เวลา ๑๐.oo น, ๑๔.๐๐ น, ๑๗.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. โดยในวันที่ ๒๙ มกราคม ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพ หลังจากที่ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์แล้ว ประมาณ ๐๘.๐๐ น.จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยท่านเจ้าคุณธงชัย จากนั้นจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงเวลา ๑๐.๔๐ น. ร่างครูใหญ่ ๖๔๖ ร่างก็จะถูกนำไปเผาจริงตามวัดต่างๆ ประมาณ ๒๐ วัดที่กำหนดไว้ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับเมรุชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่อยู่ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน คณะกรรมการทำงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางจังหวัดขอนแก่น ทำงานครอบคลุมทุกภารกิจ งานที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า เช่น การก่อสร้างเมรุชั่วคราว จะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๑๙ มกราคม เป็นจุดที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนศิษยานุศิษย์ได้ไปเยี่ยมชมและวางดอกไม้จันทน์ได้ตลอดวัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม”

           “นอกจากนี้ มีการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๒ เล่ม เล่มแรกจะเป็นประวัติคำสอนของหลวงพ่อคูณ จัดพิมพ์ ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อเอาไว้แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศล หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงแล้ว จะจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุของงานหลวงพ่อคูณฉบับสมบูรณ์ หนา ๕๐๐ หน้า จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะมอบให้กับหอจดหมายเหตุ หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดต่างๆ ด้านดอกไม้จันทน์ทางคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทน์ให้ได้หนึ่งล้านดอก ซึ่งขณะนี้นายอำเภอด่านขุนทดได้นำดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์โดยชาวอำเภอด่านขุนทด มามอบให้ประมาณสี่แสนดอก ทั้งนี้คณะกรรมการทุกฝ่ายต่างมีการวางแผนทำงานสอดรับกันเป็นอย่างดี” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

          พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) กล่าวถึงการเตรียมฌาปนสถานว่า “พระเทพวิทยาคม เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดงานฌาปนกิจสังขารของท่าน ย่อมจะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงเลือกพื้นที่บริเวณ     หนองอีเลิง ด้านหลังพุทธมณฑล ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีความเหมาะสม สามารถปรับปรุงเป็นฌาปนสถานชั่วคราวของวัดหนองแวง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับพินัยกรรมของพระเดชพระคุณท่าน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทางมาร่วมงานและเป็นบุญกุศลเหมาะสมกับเกียรติยศ และฐานันดรของพระเดชพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการขอความเห็นชอบและขออนุญาตดำเนินการปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ของพื้นที่ดังกล่าวในนามฌาปนสถานชั่วคราวของวัดหนองแวง พระอารามหลวง ซึ่งอาตมาในนามเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ได้ให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น”

          ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า “ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม จังหวัดขอนแก่นพร้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ตั้งอยู่คณะแพทยศาสตร์ ไปประดิษฐานไว้ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อให้ประชาชน ศิษยานุศิษย์ได้สักการะ ในการวางดอกไม้จันทน์ประชาชนวางได้ทุกวัน ยกเว้นช่วงเช้าวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งที่มาวิ่งในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ และวันที่ ๒๙ มกราคม จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๔๐ น. ที่บริเวณหอประชุมกาญจนาภิเษก จากนั้น เวลา ๑๒.๐๐ น. จะเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณไปยังฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวงพระอารามหลวง ด้านหลังของพุทธมณฑลอีสานขอนแก่น โดยเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปตามถนนมะลิวัลย์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรภาพ แล้วเข้าสู่ถนนวงแหวน เข้าสู่พุทธมณฑลอีสาน ซึ่งประชาชนสองข้างทางสามารถสักการะบูชาสรีระสังขารในอาการสงบ เรียบร้อย เรียบง่าย 

           “ด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมมือกัน ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัย อยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ ๒๓ กำลังตำรวจจังหวัดขอนแก่น และกองรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางคณะสงฆ์จะตั้งพระวินยาธิการมาร่วมด้วย ภายในงานจะไม่มีการอนุญาตให้จำหน่ายวัตถุมงคลใดๆ ห้ามเรี่ยไร และป้องกันดูแลไม่ให้มีกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามา โดยมีการตั้งจุดประชาสัมพันธ์ที่ศาลหลักเมือง มี          เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ให้บริการข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปซักถาม ในระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ มกราคม” ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

           ดร.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กำหนดจุดจอดรถในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ ๑๗,๐๐๐ คัน ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ประมาณ ๗๐๐ คัน ที่บริเวณวัดบ้านหนองกุง จอดได้ประมาณ ๗๐๐ คัน ที่ตลาด ๖๒ บล๊อค ถนนกัลปพฤกษ์ จอดได้ประมาณ ๓๐๐ คัน และตลาดนัดถนนมะลิวัลย์ ประมาณ ๕๐๐ คัน รวมประมาณ ๒๐,๐๐๐ คัน  ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนั้นทางทหารกับตำรวจจะเข้าประสานงาน พร้อมกับทางฝ่ายปกครองในการจัดกำลังเข้าไปช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย  การทำงานใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน งานนี้จะผ่านไปด้วยดีด้วยศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในการทำงานบุญร่วมกัน 

           ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผวจ.นครราชสีมา กล่าวถึงการบูรณาการการดำเนินงานว่า “ในส่วนแรกคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดละ ๕๐ รูป รวม ๑๐๐ รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวายบูชาพระคุณครูใหญ่ พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยพระสงฆ์ทั้ง ๕๐ รูป เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาอนุศาสนาจารย์ในสังกัดกองทัพภาคที่ ๒ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และอาจารย์ฝ่ายพิธีการ คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น ส่วนที่ ๒ ได้ร่วมกับขนส่งนครราชสีมาสนับสนุนจัดยานพาหนะรับส่งบริการประชาชน ผู้เข้าร่วมพิธีจากจุดต่างๆไปยังบริเวณฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวงพระอารามหลวง ส่วนที่ ๓ ประชาสัมพันธ์การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ไปยังหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชน อย่างทั่วถึง”

           นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนอง คาย กล่าวว่า “ด้านพิธีการลอยอังคาร จังหวัดหนองคายได้เตรียมท่าเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) ซึ่งมีความเหมาะสม และได้ให้ทางเทศบาลมาทำบันไดเสริมลงไปให้สามารถลงได้ง่าย ใช้เรือ ๒ ลำเรือ จุได้ประมาณ ๑๐ ท่าน โดยมีเรือสำรองของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงอำเภอศรีเชียงใหม่ และเรือของตำรวจน้ำ และมีการ เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน อาทิ ตำรวจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาล นายแพทย์ สาธารณสุข เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเคลื่อนอัฐิอังคารถึงประมาณ ๑๐.๐๐ น. จะลงเรือไปลอยอังคารทันที โดยจะเตรียมพร้อมข้าวของที่จะใช้ในพิธีการไว้เพื่อให้พิธีลอยอังคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๙ วันพุธที่ ๑๖ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

594 904