19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

January 23,2019

พปชร.เปิด ๑๐ เขตขอนแก่น อ้อนขอส.ส.ทั้งจังหวัด มุ่งสร้างรายได้เกษตรกร

          “สมศักดิ์-สุริยะ” เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.๑๐ เขต อ้อนขอส.ส.ยกเมือง อ้างเพื่อให้คนขอนแก่นได้เป็นรัฐมนตรี ชี้ให้ความสำคัญเรื่องเกษตร และสร้างรายได้ให้เกษตรกร

          เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสานพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ ร่วมเปิดว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชารัฐ ของ จ.ขอนแก่น ทั้ง ๑๐ เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขต ๑ นายภพพร แก้วขัน, เขต ๒ นายวัฒนา ช่างเหลา, เขต ๓ นายกิตติ คำแก่นคูณ, เขต ๔ นายพิชิต สุรพล, เขต ๕ นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล, เขต ๖ นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง, เขต ๗ นายสมศักดิ์ คุณเงิน, เขต ๘ นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล, เขต ๙ นายวาสนา ไชยศึก และ เขต ๑๐ นายเจริญ แซ่เต็ง โดยมีนายเอกราช ช่างเหลา ประธานกลุ่มเพื่อนเอกราช นำชาวขอนแก่นกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงการให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐในการเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้

          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า วันนี้พรรคยังคงเน้นหนักในเรื่องของการสนับสนุนการมีงานทำที่บ้าน โดยจะเดินหน้าผลักดันให้โครงการขนาดใหญ่หรือโรงงานประเภทต่างๆ ขยายมาตั้งในระดับภูมิภาคให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนในท้องถิ่นนั้นได้มีงานทำ กระทั่งนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องการเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ หรือในจังหวัดที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐได้ส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้ง และระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งขอนแก่นนั้น พรรคได้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครบทั้ง ๑๐ เขต ๑๐ คน จึงขอให้คนขอนแก่นได้เลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทุกเขตทุกคน ในการเลือกตั้งครั้งนี้

          “ผมขอให้ชาวขอนแก่นเดินทางไปส่ง ส.ส.ของท่านทั้ง ๑๐ คน สู่สภาฯ และผมจะมาส่ง ส.ส.ของท่านกลับสู่บ้านเกิด เพื่อให้ทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ตามนโยบายของพรรคกำหนดไว้ และเมื่อขอนแก่นได้ ส.ส.๑๐ เขต ๑๐ คนแล้ว ก็ต้องมีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อด้วย ๑ คน ซึ่งบุคคลนั้นก็จะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นคนขอนแก่นอีกด้วย” นายสุริยะ กล่าว 

          นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า นโยบายของพรรคพลังประชารัฐเน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใน ๕ ชนิดหลัก ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ยาสูบ ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ซึ่งโดยส่วนตัวจากการเป็นรัฐมนตรีมาโดยตลอดนั้นยอมรับว่า ชอบการทำงานด้านการเกษตรอย่างมาก มีผลการดำเนินงานในหลายโครงการที่ผ่านมา เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้หากมีโอกาสก็ขอทำหน้าที่เพื่อพัฒนาและทำงานร่วมกับเกษตรกรไทยอย่างเต็มที่และต่อเนื่องต่อไป

          “ในวันนี้จะเห็นได้ว่าพรรคพลังประชารัฐส่วนใหญ่มาจากพรรคไทยรักไทย ซึ่งเราแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนนั้นมีอุดมการณ์เดียวกันในการที่จะลดความขัดแย้ง ไม่เป็นสีเหลือง สีแดง หรือสีใดๆ วันนี้ทุกคนเป็นสีขาว อาสามาทำงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับประเทศ อีกทั้งในขณะนี้เข้าสู่ช่วงที่ ๓ ที่รัฐบาลและนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนั้นเน้นหนักในการแก้ปัญหาการเกษตรและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับภาคเกษตร พลังประชารัฐเมื่อก้าวความขัดแย้งแล้วเข้าสู่การทำมาหากินอย่างมีคุณภาพ ในขณะที่เรื่องของที่ดิน ส.ป.ก. ที่ต้องแก้ไขขอให้พรรคแถลงเรื่องนี้ เพราะพรรคมีการกำหนดแนวนโยบายชัดเจนไว้แล้ว” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ - วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

592 879