20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

January 29,2019

‘รร.แองโกล’จับมือ SASMO เปิดศูนย์สอบคณิตแห่งแรกในอีสาน

            โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ จับมือ SASMO เปิดศูนย์สอบคณิตศาสตร์แห่งแรกในอีสาน หวังพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ให้นักเรียนและครู ส่งเสริมให้คิดนอกกรอบ เตรียมพร้อมศึกษาต่อต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา มีพิธีลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์สอบคณิตศาสตร์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ กับ SASMO Singapore “องค์กรจัดการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย” โดยมี Mr.Henry Ong Executive Director of SASMO พร้อมด้วย Ms.Julie Sutanto Director of Schools สมาคมผู้ปกครองและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า ๒๐ คน

            Mr.Henry Ong Executive Director of SASMO กล่าวว่า “เหตุผลที่ SASMO ต้องการโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เป็นศูนย์สอบประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ SASMO มีทุนการศึกษาให้นักเรียน และต้องการที่จะฝึกฝนให้กับคุณครูเรียนรู้ เกี่ยวกับการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ SASMO จะเปิดให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และเมื่อสอนให้นักเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์แล้ว เราก็จะเริ่มฝึกฝนให้ครูรู้จักวิธีที่จะช่วยนักเรียนต่อไป หากนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน SASMO แล้วได้รับรางวัลในระดับสูงๆ จะมีโอกาสที่ได้เรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย ในส่วนของครูผู้สอน SASMO จะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างหลากหลาย และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา SASMO ก็จะมีการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพิ่มอีกด้วย”

            สำหรับการส่งเสริมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ของ SASMO นั้น Ms.Julie Sutanto Director of Schools กล่าวว่า “หลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์สอนอยู่นั้น สามารถนำไปปรับใช้กับหลักสูตรของ SASMO ได้ เพราะว่าการเรียนของที่นี่ เป็นการเรียนที่เริ่มจากระดับง่ายๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้การคิดแบบนอกกรอบ การเรียนจะต้องไม่อยู่แค่ในกรอบเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ปกครองหลายท่านที่สงสัยว่า ทำไมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนยากมาก ก็เพราะว่าเราต้องการให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ SASMO ด้วย หากเปรียบเทียบกับสถานศึกษาแห่งอื่น ที่เน้นให้นักเรียนจำ แต่ถ้าเป็นที่นี่จะสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิดที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรของสิงคโปร์ และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยอีกด้วย เราจะไม่สอนให้นักเรียนคิดตามที่ครูบอกเท่านั้น แต่นักเรียนสามารถคิดและตอบได้อย่างมีอิสระ เพราะนี่คือการเรียนรู้ที่ดีมาก”

            ในขณะที่ Ms.Julie Sutanto กล่าวชี้แจงถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ของประเทศไทย จำเป็นต้องมีการเข้าค่าย ๑-๒ สัปดาห์ ซึ่งทางโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์มีตารางการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถไปเข้าร่วมได้ จึงได้มองหาหน่วยงานที่มีแนวคิดเหมือนกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้ และหน่วยงานนั้นก็คือ SASMO ซึ่ง SASMO มีแนวคิดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ตรงกับที่นี่ด้วย และที่สำคัญเราไม่สามารถพานักเรียนไปต่างประเทศได้ทั้งหมด เราจึงต้องนำต่างประเทศมาหานักเรียนนั่นเอง”

            ทั้งนี้ SASMO Singapore เป็นองค์กรจัดการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า ๒๐,๐๐๐ คน จาก ๑๙ ประเทศทั่วโลก ได้แก่ บรูไน, เบลเกเลีย, กัมพูชา, จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, มองโกลเลีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, ไทย, อุซเบกิจสถาน, ญี่ปุ่น และสาธารณะอาหรับเอมิเรด มีโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์กว่า ๑๐๐ แห่งเข้าร่วมการแข่งขันด้วย โดยรับเข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านทักษะ กระบวนการคิด การคิดแก้ไขปัญหาด้านคณิตศาสตร์ และการเตรียมความในการศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์

 

 

 

ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๑ วันเสาร์ที่ ๒๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

594 898