25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

February 04,2019

มอบความสุขคืนโฉนดที่ดิน มูลค่ารวมกว่า ๔ พันล้าน

          ประชาชนชื่นมื่น ‘บิ๊กป้อม’ แจกโฉนด “คืนความสุขประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ ๗ ชาวอีสานใต้ ๘ จังหวัด จำนองที่ดินกว่า ๖ พันไร่ มูลค่ากว่า ๔ พันล้านบาท ผลงาน ๗ เดือน คืนที่ดินแล้ว ๔๒,๘๔๔ ไร่ มูลค่าเกือบ ๒ หมื่นล้าน 

 

          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่อาคาร ๑๑๓ ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (บิ๊กป้อม) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ครั้งที่ ๗ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ อาทิ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทวงกลาโหม, พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม, พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ (บิ๊กโจ๊ก) หักพาล ผู้บัญชา การสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมต้อนรับ ท่ามกลางประชาชนในหอประชุมกว่า ๑ หมื่นคน โดยมีดาราและศิลปินมาร่วมด้วย 

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็น   รูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ฯ และพ.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยประสานการปฏิบัติกับตํารวจภูธรภาคต่างๆ ในการดําเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญา กรรม ทําบ้านเมืองให้น่าอยู่” รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๙ ครั้ง เร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ทำการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดําเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้งให้มีกลไกในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการกระทำผิดทางอาญา อื่นใด 

          การมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ครั้งที่ ๗ เป็นในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๓ เขตอีสานตอนล่าง ๘ จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา, อุบล ราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, ยโสธร, ชัยภูมิ, อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์ โดยครั้งนี้มีประชาชนมารอรับแจกโฉนดที่ดินคืนจํานวน ๒,๒๕๑ ราย โฉนดที่ดิน จํานวน ๑,๘๙๑ ฉบับ เนื้อที่ ๖,๒๔๙ ไร่ ๙๖ ตารางวา มูลค่าทรัพย์สินรวมจำนวน ๓,๙๓๗,๑๖๔,๘๙๗ บาท

          พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศเรื่องแรก คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ สิ่งสําคัญคือปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งถูกละเลย ปล่อยทิ้งให้ประชาชนผู้เดือดร้อนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวลําพัง ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมาอย่างยาวนาน ประชาชนต้องเดินทางกลับจากการเจรจาประนีประนอมหนี้ บางรายถูกดําเนินคดีจากกลุ่มนายทุนที่ฉ้อฉลกลโกง รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กําหนดให้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสําคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความ            ต่อเนื่องและต้องดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งพลเอกประวิตรสั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง

          “พลเอกประวิตรริเริ่มในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียนนายทุนในพื้นถิ่น จังหวัด ตําบล อําเภอ หมู่บ้าน โดยการนํากระทรวงการคลังลงพื้นที่เชิงรุก ผ่านรูปแบบสินเชื่อของรัฐฟิโกไฟแนนเชี่ยน และนาโนไฟแนนเชี่ยน เพื่อให้ที่ดินของประชาชนเหล่านี้ไม่ต้องย้อนกลับไปตกในมือของนายทุนอีกครั้งพร้อมทั้ง ลบภาพความทุกข์จากการเป็นหนี้ที่ไม่เป็นธรรมเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จึงนําแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กอ.รมน. และผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยนําการบังคับใช้กฏหมาย นําการเจรจาประนี ประนอม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะคืนโฉนดที่ดินให้ถึงมือ โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะที่ผ่านมาหลายรัฐบาลไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา ในครั้งนี้ขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น วันนี้ถือเป็นครั้งที่ ๗ ที่มีการคืนโฉนดให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญากู้ยืมอันไม่เป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วในพื้นที่อีสาน ๕ ครั้ง พื้นที่ภาคใต้ ๑ ครั้ง ประกอบไปด้วย จังหวัดขอนแก่น, อุดรธานี, กาฬสินธุ์, ศรีสะเกษ, เลย และสงขลา 

          “รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ สางปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งประชาชนที่ได้รับโฉนดคืนไปก็ขออย่านำไปกู้นอกระบบ หรือนำไปจำนองอีก อยากจะให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้ทำมาหากินอย่างถูกต้อง อีกทั้งรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะนำคนยากจนเข้าสู่ระบบแหล่งการเงินมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบ และสนับสนุนระบบฟิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ ทำให้นายทุนเข้าสู่ระบบมากที่สุด เพื่อไม่ให้ประชาชนมีหนี้สิน ซึ่งฟิโกไฟแนนซ์จะขับเคลื่อนให้ประชาชนไม่ต้องเข้าไปสู่วังวนหนี้นอกระบบ อย่างไรก็ตาม พยายามที่จะทำให้ได้มากที่สุด และไม่หยุดแค่เพียงเท่านี้ หลายหน่วยงานต้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

          พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เดือนมกราคม ๒๕๖๒ สามารถช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยคืบหน้า จำนวน ๓๑,๗๕๑ ราย มูลหนี้และทรัพย์สินรวมกว่า ๕๘,๙๐๐ ล้านบาท ส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน จำนวน ๒,๒๕๑ ราย เป็นโฉนดที่ดิน ๑,๘๙๑ ฉบับ ที่ดินจำนวน ๖,๒๕๐ ไร่ มูลค่ากว่า ๓,๙๐๐ ล้านบาท

          “ภาพรวมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑-มกราคม ๒๕๖๒ ฝ่ายความมั่นคงร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบสามารถส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน จำนวน ๑๖,๙๙๖ ราย มีมูลค่ารวม ๑๙,๑๖๗ ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน ๑๓,๖๐๓ ฉบับ จำนวนที่ดินรวม ๔๒,๘๔๔ ไร่” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว

          อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลดำเนินการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบและนำมาสู่การคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ กู้ยืมเงินโดยสัญญาไม่เป็นธรรมทั้งสิ้นกว่า ๑๖,๙๙๖ ราย โฉนดที่ดิน ๑๓,๖๐๓ ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ ๔๒,๘๘๔ ไร่ ๙๘.๙๒ ตารางวา มูลค่าจำนวน ๑๙,๑๖๖,๙๖๒,๕๖๖ บาท

          ด้านนางสาวพรปวีย์ แสงทอง ตัวแทนประชาชนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ และรัฐบาลที่มีนโยบายปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ทำให้พวกเราได้รับความเป็นธรรม พ้นจากการที่ถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบ และวันนี้พวกเรารับโฉนดที่ดิน ที่ทำกิน ที่นา ที่ไร่ ที่บ้าน และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่ท่านไม่ทอดทิ้งประชาชน ขอบคุณที่คืนความสุขให้กับประชาชนตามคำกล่าว คำสัญญาที่พูดไว้ตั้งแต่แรก เราประชาชนทุกคนสัญญาว่าจะไม่ลืมท่าน จะไม่ลืมรัฐบาลของท่าน และจะจดจำไว้ในใจตลอดไป

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

599 912