19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

February 04,2019

ไร้แววเสร็จ’จัดระเบียบสายสื่อสาร ๕ เดือนคืบแค่ ๔๖%ขาดความร่วมมือ

         กฟภ.บ่น’ไร้แววเสร็จ “จัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองโคราช” กว่า ๕ เดือน คืบแค่ ๔๖% หรือ ๕๙,๐๐๐ เมตร คงเหลือกว่า ๗๐,๐๐๐ เมตร ลั่นเสร็จไม่ทันตามแผนเดิม เส้นตายกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ ผู้ประกอบการสายสื่อสารบางราย ไม่ให้ความร่วมมือ

 

         ตามที่ “โคราชคนอีสาน” นำเสนอข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานะ “โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้า” ในเขตอำเภอเมืองนครราช สีมา ที่มีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานโครงการ ผู้ประกอบการสื่อสารเป็นผู้ปฏิบัติการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเลขานุการ ในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราช สีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการนี้ มีเส้นทางทั้งหมด ๕๔ สาย ระยะทางรวม ๑๓๐,๐๐๐ เมตร โดยในขณะนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๕ เส้นทาง ความยาวสายสื่อสารที่ดำเนินการแล้ว ๒๖,๕๒๙ เมตร รวมแล้วคิดเป็น ๒๗.๑% ของโครงการ

         จากนั้น ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ มีการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยในการประชุมนี้ มีการบรรจุวาระการประชุม วาระที่ ๔.๓.๓ เรื่องการรายงานผลความคืบหน้าในเดือนที่ผ่านมาของ “โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า” ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งครั้งนี้มีความคืบหน้าจากเดิมเป็น ๓๔% เท่านั้น

         ล่าสุด เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ มีการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ นายเดชา พลวิเศษ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราช สีมา กล่าวรายงาน วาระการประชุมที่ ๔.๓.๖ เรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมรับฟัง

         นายเดชา พลวิเศษ กล่าวว่า “การจัดระเบียบสายสื่อสารทั้งหมด ๑๓๐,๐๐๐ เมตร ปัจจุบันดำเนินการได้ ๔๖% จัดระเบียบไปแล้ว ๕๙,๐๐๐ เมตร คงเหลือกว่า ๗๐,๐๐๐ เมตร ที่จะต้องจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยบริษัท TOT บริเวณที่ดำเนินการแล้วคือ ถนนสืบศิริ ตั้งแต่สามแยกวัดใหม่อัมพวัน ถึงถนน ๓๐๔ และถนนศิรินคร และถนนพิบูลละเอียด ตั้งแต่ ๕ แยก บริเวณที่ตั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา ถึงแยกบุ่งตาหลั่ว หน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ส่วนเส้นทางที่กำลังดำเนินการอยู่ บริเวณแยกนครราชสีมา-แยกจอหอ และบริเวณแยกนครราชสีมา–SCG ชลรุ่งเรือง คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งดำเนินการโดย TOT ทั้งสองฝั่ง แผนการดำเนินการนี้จะสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ประกอบการบางรายไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ต้องให้เตือนคอยตามตลอด คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามที่กำหนดไว้”

         นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประธานโครงการ เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีคนมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่สวยงามแต่จังหวัดก็จัดการเท่าที่จะดำเนินการได้ ขณะนี้จังหวัดได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการเรื่องจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งการไฟฟ้ามีงบประมาณที่จะนำสายสื่อสารลงใต้ดินในบางจุด โดยเฟสแรกจะดำเนินการที่ถนนราชดำเนิน และถนนจอมพล แต่ขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง และการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และใช้เวลาค่อนข้างนาน จังหวัดจึงเห็นว่าจะต้องมีการจัดการกับสายสื่อสารให้มีระเบียบเสียก่อน นอกจากสายสื่อสารเหล่านี้จะไม่สวยงามแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วย บางแห่งประชาชนถูกสายสื่อสารเกี่ยวคอ หรือเกิดอันตรายในรูปแบบต่างๆ จังหวัดนครราชสีมาจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน มาร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร”

         “จากวันที่เริ่มดำเนินการประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ผมได้ลงไปตรวจสอบ และดูแลด้วยตนเองอยู่บ่อยครั้ง โดยโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี ๒๕๖๒ การดำเนินงานค่อยข้างลำบาก เนื่องจากในเขตเมืองนครราชสีมา มีสายสื่อสารมากพอสมควรจังหวัดจึงต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร ไปทำสัญลักษณ์กำกับว่าสายนี้เป็นสายของใคร จากนั้นในแต่ละเดือนจะมีการแบ่งหน้าที่ว่าหน่วยงานใดต้องจัดการบริเวณไหน บางครั้งการดำเนินงานก็พบปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาการจราจร ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าขึ้น บางแห่งทำได้เพียงแค่วันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น นอกจากนี้ เราจะมีการประชุมทุกๆ ๒ เดือน เพื่อซักถามปัญหาที่แต่ละหน่วยงานพบเจอ บางหน่วยงานงบประมาณหมดแล้ว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ จังหวัดได้คอยช่วยแก้ไขอยู่ตลอด และแม้ว่าโครงการสายไฟลงใต้ดินจะยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนออกมา ผมหวังว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารนี้ จะทำให้โคราชน่าอยู่มากขึ้น” นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 873