25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

February 05,2019

ลุย‘อีสานอุตสาหกรรมแฟร์’ คาดเงินสะพัด ๕๐๐ ล้าน

          จัดใหญ่งาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์’๖๒” ยกกองทัพธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไทยมารวมไว้ที่ขอนแก่น ขณะที่นักธุรกิจในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอบรับร่วมเจรจาการเป็นคู่ค้า คาดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท

 

          เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ ๔ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ามกลางความสนใจจากนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มารับฟังการแถลงข่าวและการรับทราบถึงรูปแบบของการจัดงานจำนวนมาก

          โดยนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของการเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางในด้านต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังเป็นการรวมภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ของไทยมารวมไว้ที่ขอนแก่นอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักธุรกิจในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้มาพบปะพูดคุยและเจรจาการเป็นคู่ค้ากันถึงที่ ขณะเดียวกันในปีนี้ยังมีการประสานงานร่วมกับกลุ่มประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ลาว, เมียนมา, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน ที่จะยกระดับความสัมพันธ์และต่อยอดการเป็นคู่ค้าในด้านต่างๆ อีกด้วย

          “ในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งจะส่งผลถึงวงเงินสะพัดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท ขณะที่รูปแบบของการจัดงานนั้นแบ่งรูปแบบออกเป็น ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เน้นหนักไปในเรื่องของการขนส่งระบบรางและสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและภาพรวมในแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ ส่วนการแสดงสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป มากกว่า ๒๕๐ บูธ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และ ICT กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการขนส่ง เครื่องจักรในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมรถเครน” นายทรงศักดิ์ กล่าว

          นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ส่วนสุดท้ายคือในเรื่องของงานวิชาการ การเจรจาคู่ค้า การจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคตามลำน้ำโขง การลงนามความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ การบรรยายพิเศษและการเสวนาในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งหมดจะต่อยอดให้ขอนแก่นนั้นสามารถที่จะแสดงศักยภาพการเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และเป็นการขานรับการเป็นประธานอาเซียน เนื่องจากในปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๒) ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน งานนี้ก็จะส่งผลถึงการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคในภาพรวมอีกด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

600 913