20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

February 08,2019

มข.ขอบคุณร่วมส่ง‘หลวงพ่อคูณ’ สร้างอนุสรณ์สถานครอบเมรุ

          มข.จับมือ ๓ จังหวัด แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานและขอบคุณสาธุชนทั่วโลก ร่วมส่ง “หลวงพ่อคูณ” สู่สวรรค์ เดินหน้าสร้างอนุสรณ์สถานครอบเมรุชั่วคราว แต่ยังติดปัญหาที่ดินราชพัสดุ 

          เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข.  พระครูคชสารวรานุสิฐ เจ้าคณะตำบลด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข., นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์, นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และพล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ (มทบ.๒๓) ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๖๕๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข และมีพิธีฌาปนสถานเมรุชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง บนเกาะกลางน้ำหลังพุทธมณฑลอีสาน ริมถนนเลี่ยงเมือง สายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชน รวมไปถึงพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพรียง 

          รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า ในภาพรวมของดำเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ในครั้งนี้ เสร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งนี้ ขอนแก่น-นครราชสีมา และ หนองคาย รวมถึงประชาชน ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณ และคนในครอบครัวของหลวงพ่อคูณที่ให้ความร่วมมือ ทำให้พิธีการต่างๆ ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์จนได้รับคำชื่นชมจากสาธุชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          “ในฐานะประธานของการดำเนินงานดังกล่าวขอขอบคุณทุกส่วนงานและขอขอบคุณสาธุชนทั้งในประเทศและนานาประเทศ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณกำหนด โดยในงานดังกล่าวทั้งที่ศูนย์ประชุมฯ และที่ฌาปนสถานฯ มีผู้มาร่วมงานบุญมากกว่า ๑ ล้านคน ซึ่งตรงกับที่คาดการณ์ไว้ และตรงกับจำนวนดอกไม้จันทน์ที่ มข.เตรียมไว้คือ ๑ ล้านดอก และคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อทำมาร่วมอีก ๑๑๘,๐๐๐ ดอก รวมเป็นดอกไม้จันทน์ที่ใช้ในงานครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ๑,๑๑๘,๐๐๐ ดอก ขณะที่พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินทางมาร่วมงานรวม ๕,๐๐๐ รูป ขณะที่โรงทานจากผู้ใจบุญมาออกโรงทานทั้ง ๒ แห่ง รวม ๓,๓๐๐ โรง นอกจากนี้ มข. ยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พหลวงพ่อคูณ ซึ่งเป็นหนังสือที่มอบสำหรับญาติครูใหญ่จำนวน ๘๐๐ เล่ม และหนังสือที่ระลึกครูใหญ่หลวงพ่อคูณจำนวน ๒ เล่ม เป็นเล่มใหญ่จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม และเล่มเล็กจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เล่ม โดยแจกให้กับสาธุชนที่มาร่วมทำบุญได้อย่างทั่วถึง” รศ.ดร.กิตติชัย กล่าวเพิ่มเติม

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ในงานบุญครั้งนี้ มีสาธุชนร่วมทำบุญเป็นเงินกว่า ๔๖ ล้านบาท  ซึ่งเงินในส่วนนี้จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิหลวงพ่อคูณในมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ที่จะนำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธ ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น คณะกรรมการจัดงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่าใช้จ่าย จากนั้นจะนำมาเบิกจากกองทุนของหลวงพ่อ ซึ่งมีคณะกรรมการดูแลในทุกขั้นตอน อย่างไรก็ดี การดำเนินงานตามพินัยกรรมต่างๆ ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้ว จากนี้ไปคือการจัดการพื้นที่ฌาปนสถานฯ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ ไร่ ขณะนี้เป็นเพียงการขอใช้พื้นที่ชั่วคราว เพื่อใช้เป็นฌาปนสถานเมรุชั่วคราวงานถวายเพลิงหลวงพ่อคูณ 

          “สำหรับการก่อสร้างอนุสรณ์สถานในบริเวณพื้นที่ ๘ เหลี่ยม ซึ่งคือจุดที่ตั้งเตาเผาหลวงพ่อคูณ ด้วยงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ตามที่ มข.กำหนดแผนงานไว้นั้น ขณะนี้การตอกเสาเข็มทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง โดยมีลำดับขั้นตอนคือ มข.  ต้องยื่นเรื่องกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในการขอใช้พื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชพัสดุ และคาดว่าขั้นตอนทุกอย่างจะเรียบร้อยในอีกไม่นานนี้ เมื่อการขอใช้ที่ดินเรียบร้อยก็จะลงมือสร้างอนุสรณ์สถานได้เร็วขึ้นเช่นกัน”

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

594 896