17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

February 15,2019

สานสัมพันธ์’โคราช-เสฉวน เสริมอุตสาหกรรมสู่สากล ดึงจีนลงทุนประเทศไทย

         “หัสดิน” ประธานสภาอุตสาหกรรมฯจับมือสมาคมไทย-เสฉวน ส่งเสริมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น หวังพัฒนาอุตสาหกรรมโคราชสู่สากล ดึงจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย พร้อมใส่ใจการศึกษา ดึงทุนเรียนต่อเสฉวนให้เยาวชนโคราช

         สืบเนื่องจาก แฟนเพจ facebook : สภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา รายงานว่า เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ที่ผ่านมา นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าหารือกับ Mr.Xie Hui นายกสมาคมไทย-เสฉวน ณ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับมณฑลเสฉวน มีประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ ๑.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะทำข้อตกลงร่วมกันกับสมาคมอุตสาหกรรมเสฉวนให้เกิดความร่วมมือ เพื่อซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ๒.ผู้ประกอบการมณฑลเสฉวน ยินดีเข้ามาร่วมจัดงานแสดงสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนำการแสดงต่างๆ เข้ามาร่วมงานด้วย ๓.เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้ ได้เชิญ นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ไปที่มณฑลเสฉวน เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านการค้าและด้านการศึกษา และ ๔.มณฑลเสฉวน จะมีการจัดงานแสดงสินค้า ชื่องาน 7th Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งค่าใช้จ่ายค่าออกร้านจะพิจารณาให้ทางสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาในราคาพิเศษ

         จากนั้น เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๕ น. นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ “โคราชคนอีสาน” ถึงรายละเอียดการเข้าพบ Mr.Xie Hui นายกสมาคมไทย-เสฉวน ณ กรุงเทพฯ เกี่ยวกับแนวทางเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับมณฑลเสฉวน 

         โดยนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้ทำสัญญาเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับทางมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เราเห็นว่าเชื่อมความสัมพันธ์ไปแล้ว ควรจะทำอะไรให้เป็นรูปธรรม จึงพูดคุยเพื่อให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมากับสมาคมอุตสาหกรรมมณฑลเสฉวน ทางสมาคมเสฉวนแห่งประเทศ ไทยได้แนะนำว่า ควรมีการติดต่อระหว่างกัน เนื่องจากเสฉวนมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชากรเกือบ ๑๐๐ ล้านคน ควรจะให้เราติดต่อเป็นพันธมิตร หรือว่าทำ MOU เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับมณฑลเสฉวน เบื้องต้นสมาคมเสฉวนประเทศไทยยินดีที่จะติดต่อกับสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา ซึ่งการเป็นบ้านพี่เมืองน้องเกิดขึ้นได้เพราะว่า ในขณะนั้นมีแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปที่มณฑลเสฉวน ไปสร้างโรงเรียน จึงได้ทำสัญญาเป็นบ้านพี่เมืองน้อง” 

         “ในเดือนมีนาคมนี้ จะเดินทางไปที่มณฑลเสฉวนเพื่อติดต่องาน พร้อมกับมีการเซ็นสัญญาเรื่องให้ทุนการศึกษาแก่เด็กในกรุงเทพฯ ที่ไปศึกษาที่มณฑลเสฉวน จึงคิดว่าจะเดินทางไปกับเขาด้วย ส่วนเรื่องที่จะไปคือ สังเกตการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ MOU ทุนการศึกษาให้กับเด็กกรุงเทพฯ เพื่อจะนำมาเป็นรูปแบบทุนการศึกษา ทำการสนับสนุนในรูปแบบนี้ในจังหวัดนครราชสีมา ในขณะเดียวกัน จะหารือเบื้องต้นว่าถ้าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาสร้างความสัมพันธ์ ด้วยการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนก็คือ การซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม เบื้องต้นทางเสฉวนรับปากไว้ว่าตรงนี้ไม่มีปัญหา ในกรณีที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดแสดงสินค้าในปี ๒๕๖๒ ทางอุตสาหกรรมเสฉวนรับปากว่าจะมาร่วมด้วย โดยจะมาจัดแสดง ๒๐-๓๐ ร้าน ที่กล่าวมาเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่ได้คุยกับสมาคมอุตสาหกรรมเสฉวนแห่งประเทศไทย” นายหัสดิน กล่าว

         ต่อข้อถามว่า ความสัมพันธ์นี้จะส่งผลกับโคราชอย่างไร? นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ กล่าวว่า “ถ้าได้เป็นพันธมิตรกับทางมณฑลเสฉวน จะเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย ทำให้การลงทุนของต่างประเทศเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ได้คุยกับทางมณฑลเสฉวนว่า จะนำสินค้าจากจังหวัดนครราชสีมาไปร่วมแสดงสินค้ากับมณฑลเสฉวน ซึ่งปีหนึ่งมีงานแสดงสินค้ากว่า ๗๐ งาน จะขอไปร่วมด้วยสักงานหรือสองงาน ความคาดหวังคือ ทำให้ชาวนครราชสีมามีช่องทางจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ ผลที่ต้องการได้รับคือ การลงทุนผ่านประเทศจีน และอย่างที่กล่าวไปแล้วคือ ไปสังเกตการณ์ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน จะทำให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับทุนจากมณฑลเสฉวนอีกด้วย”

         “ทางเสฉวนบอกว่า จะมีงานสำคัญที่เสฉวนอยู่หลายงาน งานหนึ่งเป็นเทศกาลไทย จะเปิดกว้างทั้งประเทศ มีการขายสินค้าที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน เป็นงานของกงสุลไทยประจำเมืองเฉิงตู อยากเชิญชวนให้คนในจังหวัดนครราชสีมา ไปร่วมงานไทยที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ในขณะเดียวกัน ทางเมืองเฉิงตูได้มีการจัดงานแสดงสินค้าเกษตร จึงอยากเชิญชวนให้ไปร่วมออกร้านด้วย โดยจะลดราคาบูธเป็นกรณีพิเศษ” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๔ วันจุนทร์ที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

591 867