20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

February 18,2019

เปิดเป็นทางการ‘เอ็มพาร์ค’ ยกระดับบริการ รพ.มหาราช ลานจอด ฮ.แห่งแรกในอีสาน

           เปิด “เอ็มพาร์ค” เป็นทางการ ในแนวคิด “พื้นที่แห่งความสบายใจในโรงพยาบาลมหาราช” ภายใต้ความร่วมมือ รพ.มหาราช กับไลฟเดเวล็อปเมนท์ ยกระดับการให้บริการที่ครบวงจร เพิ่มศักยภาพลานจอดเฮลิคอปเตอร์ รับ-ส่งผู้ป่วยรพ.รัฐแห่งแรกของภูมิภาค

           เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดอาคารจอดรถและศูนย์อาหาร “เอ็มพาร์ค” อย่างเป็นทางการ ภายในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์คงฤทธิ์ สุขานุศาสน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านสวัสดิการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการสำนักงานมูลนิธิ รพ.มหาราช นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความจำนวนมาก

           นายระพี พิริยะพงศ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟเดเวล็อปเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการเอ็มพาร์ค มูลค่ากว่า ๖๐๐ ล้านบาท เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิ รพ.มหาราชนครราชสีมา กับ บริษัท ไลฟเดเวล็อปเมนท์ จํากัด ก่อสร้างบนพื้นที่ ๒.๕ ไร่ ติดลำตะคอง คลองน้ำสาธารณะ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เปิดให้บริการในส่วนของศูนย์อาหาร และอาคารจอดรถ รวมถึงในส่วนของห้าง ร้านไปบางส่วน โดยในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถือเป็นการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และถือเป็นอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย มีสินค้าและบริการที่ครบครันสอดคล้องกับความต้องการ ของประชาคมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่บริการภายในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ให้เป็นศูนย์บริการของคนอีสานที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด

           “อาคารเอ็มพาร์ค เป็นอาคารสูง ๑๑ ชั้น พื้นที่รวมกว่า ๒๙,๐๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ ๕ ชั้น จอดได้ ๒๗๐ คัน, ลานจัดกิจกรรม ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ๔ ชั้น, ศูนย์อาหาร ๑ ชั้น และพื้นที่คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของทางโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ๑ ชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการด้วยสะพานลอยฟ้า (Sky walk) เชื่อมต่อระหว่างโครงการเอ็มพาร์ค ไปยังอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และตึกอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”นายระพี กล่าว

           นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร ราชสีมา กล่าวว่า เอ็มพาร์คเป็นศูนย์การค้ากึ่งที่จอดรถ เหมือนองค์กรธุรกิจประกอบกับองค์กรสาธารณ ประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการที่จอดรถเพิ่มเติม และมีที่สำหรับรับประทานอาหาร ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราช อาคารเอ็มพาร์คว่า เป็นการร่วมลงทุนของผู้ประกอบการภายในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทําให้จังหวัดนครราชสีมาได้มีเงินทุนหมุนเวียนในท้องถิ่น อีกทั้งอาคารดังกล่าวยังมีที่ตั้งใกล้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หน่วยราชการ เอกชน และสถานศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ผู้ติดต่อราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ให้มีที่จอด จุดนัดพบคอย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย

           นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการ M PARK ดำเนินระยะเวลามาตั้งแต่วางศิลาฤกษ์กระทั่งเริ่มเปิดให้บริการ ประมาณ ๒๑ เดือน ตั้งแต่แบบจำลองจนมาเป็นรูปแบบจริง อาคารแห่งนี้นับว่า เป็นศูนย์รวมของความสบายใจ ให้บริการอย่างครบถ้วน โรงพยาบาลมหาราชนครราช สีมา เป็นศูนย์รวมของผู้ใช้บริการ คนไข้ ญาติ หรือผู้ที่มาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่โรงพยาบาล เรียกว่าเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มีการจัดสรรพพื้นที่ให้มีการพัฒนา หาพื้นที่จอดรถรวมทั้งร้านอาหารต่างๆ ที่เป็นปัญหาในโรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งเวลาไปเยี่ยมคนไข้ ปัญหาหนึ่งคือไม่มีที่สำหรับรับประทานอาหาร ไม่มีที่จอดรถ ต้องออกมากินข้าวนอกโรงพยาบาล ถ้าคนไม่ชำนาญทางยิ่งลำบากมาก เอ็มพาร์คแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวโคราช ช่วยในการอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลงทุนจังหวัดนครราชสีมา ที่สำคัญยังมีการเพิ่มศักยภาพในการรับ-ส่งผู้ป่วย ด้วยลานจอดเฮลิคอปเตอร์ นับเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในระดับภูมิภาคที่ใสใจดูแลผู้ป่วยในยามฉุกเฉินที่รถโรงพยาบาลอาจเข้าไปไม่ถึง หรือการพาแพทย์ไปรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลพยายามจะผลักดันให้ทุกโรงพยาบาลเพิ่มศักยภาพด้านนี้

           นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ทําให้มีผู้มารับบริการจํานวนมากทุกวัน ปริมาณผู้มารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้ง โรงพยาบาล ยังมีจํานวนเจ้าหน้าที่ถึง ๔,๕๐๐ คน มีญาติผู้ป่วย ผู้ติดต่อราชการ ประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้บริการร่วมด้วย ทําให้แต่ละวันมีผู้เข้ามาใช้บริการ ภายในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าวันละประมาณสองหมื่นคน ซึ่งอาคารเอ็มพาร์คจะเข้ามามีส่วนช่วยในการอํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน สังคม และยังเป็นพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามอีกด้วย

           สำหรับอาคารเอ็มพาร์คออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “พื้นที่แห่งความสบายใจในโรงพยาบาลมหาราช” รวบรวมของกิน ของใช้ ของฝาก ของเยี่ยม และบริการต่างๆ ไว้อย่างครบครัน ชั้น G ถูกออกแบบเป็น ตลาดติดแอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยลานกิจกรรมและร้านค้าและบริการต่างๆ อาทิ Kerry express, กาแฟ ชาวดอย, เจ้าสัว, มีจงมี, Mango and Juice bar, Mikucha, ห้างทองศรีสุวรรณ, ฟุคุโระ (๒๐ บาท), เสริมสวย J-Land รวมถึงร้านค้าแฟชั่นและร้าน ของทานเล่นอีกมากมาย พื้นที่ชั้น ๑ ทางเข้าหลักของโครงการ ประกอบไปด้วยร้านอินเตอร์แบรนด์ต่างๆ เช่น KFC, Auntie Ann s, Mister Donut, Watson, Bonjour, Buns, Money shake, พื้นที่ชั้น ๒ ประกอบไปด้วย โซนสินค้า IT ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ อาทิ ป.พัธ, maydaybook.com ของฝากของเยี่ยมจากร้านภูมิใจ ตัวแทนจําหน่ายสินค้าโครงการหลวงและร้านจําหน่ายและตัดชุดพยาบาล

           พื้นที่ชั้น ๓ Sky walk เชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และตึกอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งมีทั้งอินเตอร์แบรนด์ เช่น S&P, Amazon, ฮั่วเซ่งฮง, ชาตรามือ, Ochaya และแบรนด์ท้องถิ่น อาทิ เตี๋ยวเต๊ะ, ครัวโคราช, คริสปี้เครป, พื้นที่ชั้น ๔ ศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังทั้งในระดับประเทศและในโคราชมารวมไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ร้านเลิศโอชา เย็นตาโฟยมราช, ข้าวมันไก่ชุมพล, เอกวยจั๊บหน้าค่าย โดยราคาเริ่มต้น ๓๕ บาท และพื้นที่ชั้น ๕ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลฯ ซึ่งคาดว่าจะเปิดทําการกลางปี ๒๕๖๒

           ทั้งนี้ ศูนย์เอ็มพาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒


592 878