1stJune

1stJune

1stJune

 

February 22,2019

ไทย-สหรัฐ ฝึกคอบคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ กวาดล้างทุ่นระเบิด สงครามกัมพูชา

            ทหารไทยร่วมทหารสหรัฐจัดฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ (Cobra Gold 2019) ได้ทำการเก็บกู้มาจากพื้นที่สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี และนำมาทำลายทิ้งไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนกว่า ๕ พันลูก

            วันที่ ๒๑ ก.พ.มภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ พันเอกหญิง Maura Hennigan, Combat Logistics Regiment Commander เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายทุ่นระเบิด ซึ่งหน่วยทหารผสมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ (Cobra Gold 2019) ได้ทำการเก็บกู้มาจากพื้นที่สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕,๔๑๔ ทุ่น

            โดยระเบิดที่ได้รับการกู้และนำมาทำลายในวันนี้ เป็นทุ่นระเบิดชนิดใช้ดักรถถัง ทุ่นระเบิดใช้สังหารบุคคล รวมทั้งหัวรบที่ถูกยิงจากปืนใหญ่ หรือเครื่องยิงลูกระเบิด แต่ยังไม่ทำงาน ซึ่งหากปล่อยให้เหลือตกค้างอยู่ในพื้นที่ที่เคยใช้สู้รบของกองกำลังต่างๆ ในอดีต

จะเป็นอันตรายต่อประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นการฝึกความชำนาญการกวาดล้างทุ่นระเบิดจากประสบการณ์จริงให้กับกำลังพลของทั้งสองฝ่ายด้วย

            หลังทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างมาจากสงครามในอดีต จึงนำมาทำลายยังสนามใช้ทำลายทุ่นระเบิดของจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้

 


529 7698