21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

February 25,2019

‘ชุบ’เขต ๑ ประชาธิปัตย์ โอดราชการไม่ให้หาเสียง

         ‘ชุบ ชัยฤทธิไชย’ เบอร์ ๑๓ เขต ๑ ประชาธิปัตย์ ร้องสื่อลงพื้นที่หาเสียงยาก ส่งเอกสารขอเข้าพื้นที่แนะนำตัวกับศูนย์ราชการ แต่โดนปิดกั้น โวยการเลือกตั้งแบบนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร 

         นายชุบ ชัยฤทธิไชย ผู้สมัครหมายเลข ๑๓ เขต ๑ พรรคประชาธิปัตย์ ร้องเรียนกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า ขณะนี้การลงพื้นที่หาเสียงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการภายในพื้นที่ หลังติดต่อขอเข้าปราศรัยหรือแจกนามบัตรแนะนำตนเองพร้อมนโยบายพรรค แต่ถูกปฎิเสธไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือศูนย์ราชการ ซึ่งทุกครั้งที่จะลงพื้นที่หาเสียง ผมให้เกียรติสถานที่ ให้ความเคารพผู้ที่ดูแลเสมอ มีการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นเสนอก่อนเดินทางไปทุกครั้ง แต่ไม่มีสถานที่ไหนจะมีหนังสือตอบกลับมา โทรศัพท์ไปสอบถามบ้างก็ไม่รับสาย อ้างคนที่รับผิดชอบติดงานราชการ ซึ่งผมไม่เข้าใจว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นรูปแบบประชาธิปไตยได้อย่างไร ถ้าปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของแต่ละพรรค แต่ผมก็ไม่ทราบว่า บุคคลอื่นพรรคอื่นเจอเหตุการณ์แบบผมด้วยหรือไม่ 

         “ที่ผ่านทำได้เพียงเดินตามหมู่บ้าน เคาะประตูบ้านแนะนำตัวบอกกล่าวถึงนโยบาย มากที่สุดทำได้เพียงยืนปราศรัยบนท้ายรถกระบะในการพูดคุยกับประชาชนตามตลาดนัดในเขตพื้นที่ จึงอยากให้ทางภาคราชการช่วยให้โอกาสเราบ้าง ถึงจะไม่ใช่คนมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมาย แต่ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนทุกคน” 

         นายชุบ เปิดเผยอีกว่า นโยบายทั้ง ๖ ข้อของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความสนใจจากประชาชนโคราชเป็นอย่างดี ทั้งเรื่อง โครงการโฉนดสีฟ้า โดยการออก พ.ร.บ.โฉนดชุมชน ให้สิทธิ์ในการจัดการไปยังชุมชนอย่างแท้จริง ยกระดับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.กู้ได้ โฉนดสืบทอดถึงลูกหลานได้, น้ำถึงทุกไร่นา จัดตั้ง “กองทุนน้ำชุมชน” เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี, ประกันรายได้เกษตรกร, ประกันรายได้แรงงาน เป้าหมายค่าแรงของคนไทยต้องไม่ต่ำกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี, เบี้ยผู้ยากไร้ ๘๐๐ บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชีเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี, เบี้ยผู้สูงอายุ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชีผู้สูงอายุรับ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลค่าครองชีพและจุนเจือชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเกษียณ ทั้งหมดนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนนโยบายการหาเสียงส่วนตัวนั้น จะเน้นในเรื่องของอุดมการณ์ ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจน ความเหลือมล้ำทางสังคม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

         “ผมอายุมากแล้ว เข้ามาครั้งนี้ไม่ใช่อยากดังหรืออยากมีชื่อเสียง แต่ต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆ และจากการประชุมคณะกรรมการพรรคก็ลงความเห็นว่า สนามเลือกตั้งโคราช เขต ๑ เป็นพื้นที่ความคาดหวังของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งส่วนตัวก็พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ แต่ด้วยศักยภาพในหลายเรื่องที่เรายังเป็นรองพรรคอื่นๆ ทั้งป้ายหาเสียงที่น้อย รถแห่หาเสียงก็น้อย มีค่าใช้จ่ายมากมาย พรรคไม่ได้มีงบประมาณในการหาเสียงมาก แต่ผมมั่นใจจะทำให้ดีที่สุด การลงพื้นที่กระแสตอบรับก็ดี ผมทำงานมา ๔๐-๕๐ ปี ไม่เคยมีปัญหาทุจริตให้ประชาชนต้องสงสัย ผมมีเพื่อนเยอะช่วยกันทำหน้าที่ของใครของมัน เปรียบเสมือนกองทัพมดที่ช่วยกันทำงาน การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงอยากฝากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงกันเยอะๆ หนึ่งคะแนนของประชาชนมีค่า อยากให้เลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่ จะไม่เลือกผมไม่เป็นไร ขอให้เลือกคนดี ทำงานจริงเข้ามาทำหน้าที่ก็พอ” นายชุบ กล่าว                ทิ้งท้าย

         ด้านนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราช สีมา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. แต่ละพรรคมีขั้นตอนและกฎระเบียบเหมือนกัน ส่วนผู้สมัครแต่ละคนจะลงพื้นที่หาเสียงตามบ้านเรือนประชาชน ตลาด หรือสถานที่ทางราชการต่างๆ ตรงนี้อยู่ที่อำนาจหน้าที่ของผู้ดูแลแต่ละหน่วยงาน กกต.ไม่ได้มีอำนาจในการให้ผู้สมัครแต่ละพรรคเข้าหาเสียงแต่ละสถานที่ได้ เช่น โรงพยาบาล เป็นสถานที่ต้องการความสงบห้ามใช้เสียง มีการทำงานที่ค่อนข้างวุ่นวาย ถ้าผู้สมัครลงพื้นที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลสถานที่เท่านั้น สถานศึกษาเช่นกันอยู่ที่ผู้อำนวยการแต่ละสถาบันจะเห็นสมควรอย่างไร ส่วนตามสถานที่ราชการ กกต.ได้ประสานกับทุกหน่วยงานแล้วว่า ให้จัดสถานที่สำหรับติดประกาศไม่เกินขนาด A3 หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งพรรคการเมือง ซึ่งทุกพรรคการเมืองสามารถติดต่อของดำเนินการได้ 

         “ส่วนการจะเข้าพื้นที่หน่วยงานอื่นๆ อยากจะฝากผู้สมัครส.ส.ให้ดูถึงความเหมาะสมในการเข้าพื้นที่นั้นๆ ว่ามีกฎระเบียบข้อบังคับอย่างไร โดยเฉพาะการใช้เสียงว่า ไปรบกวนเวลาปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานหรือไม่ เพราะถ้าแต่ละหน่วยอนุญาตหนึ่งพรรคก็ต้องมีพรรคสอง พรรคสามเข้าไปดำเนินการต่อแน่นอน จึงอยากฝากผู้สมัครทุกพรรคเข้าใจแต่ละหน่วยงานด้วย” นายศิริชัย กล่าว 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ - วันจันทร์ที่  ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 898