21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

February 25,2019

‘วันสื่อมวลชนครั้งที่ ๒๙’ มอบโล่บุคคลดีเด่นแห่งปี ‘ศิริวัลย์’อดีตสรรพากรภาค ๙

          สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา จัดงาน “วันสื่อมวลชนครั้งที่ ๒๙” วันที่ ๑ มีนาคมนี้ มอบโล่บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑ แก่ “ศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์” อดีตสรรพากร ภาค ๙ สตรีผู้สรรค์สร้างเศรษฐกิจและอุทิศตนเพื่อแผ่นดินเกิด

          ตามที่สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราช สีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็นศูนย์รวมของนักหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยจริยธรรม การดำรงตนขององค์กรแห่งนี้ มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และจรรยาบรรณแก่มวลสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และเจริญไมตรีกับต่างประเทศ เช่น การต้อนรับเอกอัครราชทูตและโฆษก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ต้อนรับสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับองค์กรการกุศลและราชการด้วย สำหรับการมอบสวัสดิการแก่สมาชิกสมาพันธ์ฯ นั้น มีทั้งสวัสดิการบรรเทาทุกข์ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก และการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก ซึ่งบางท่านได้รับประโยชน์นับแสนบาท อีกทั้งในรอบปียังได้จัดงานวันสื่อมวลชน เพื่อสังสรรค์มวลสมาชิกกับผู้มีเกียรติ ซึ่งมีชื่องานว่า “วันสื่อมวลชน” โดยมีการประกาศเกียรติยศแก่บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ต่อจังหวัด คือปีละ ๑ คน เท่านั้น (Person of the Year) และในบางปี ยังได้มอบรางวัลอินทรีทองคำแก่สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเด่นด้วย การจัดงานวันสื่อมวลชนในปีนี้ นับเป็นปีที่ ๒๙ ซึ่งสมาพันธ์ฯ ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และอุดมด้วยเกียรติยศ โดยมิได้เว้นว่างแม้แต่ปีเดียวนั้น

          นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้ กำหนดจัดงาน “วันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๒๙” ขึ้นในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธี สำหรับสิ่งที่เป็นเกียรติยศที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี คือ การมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี หรือ Person of the Year ที่คณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ฯ ร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงแก่จังหวัดนครราชสีมา เพียงปีละ ๑ คนเท่านั้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการฯ มีมติมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑ หรือ Person of the Year 2018 แก่นาง  ศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ อดีตสรรพากร ภาค ๙ 

          ทั้งนี้ นางศิริวัลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๖ เป็นลูกสาวของ นายสาม แซ่ลี้-นางพลอย เต็มเกษม เปิดร้านค้าทอง และผ้าไหมไทย ชื่อร้าน “ลี้จินล้ง” เป็นที่รู้จักของชาวอำเภอปักธงชัยอย่างดี “นางศิริวัลย์” มีพี่น้องร่วมกัน ๙ คน ชาย ๕ หญิง ๔ โดย“นางศิริวัลย์”เป็นลูกคนสุดท้อง ซึ่งภายหลัง ครอบครัวได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “สุวรรณชัยโยชน์” นางศิริวัลย์เข้าเรียนที่โรงเรียนชุณหะวัณวิทยาคาร และโรงเรียนมัธยมศึกษาปักธงชัย เมื่อปี ๒๕๐๐ สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.๔-๖ และเตรียมมัธยมศึกษาปีที่ ๗-๘ สายวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา มีความชื่นชอบด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จึงตัดสินใจเรียนต่อ ปวส.สาขาการบัญชี ที่วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทร.อีสานในปัจจุบัน) และต่อมาได้สำเร็จปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 

          นางศิริวัลย์ แซ่ลี้ สมรสกับกับนายไพบูลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ นักธุรกิจหนุ่มใหญ่แห่งเมืองย่าโม ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน ๑ คน คือ นางสาววงศ์ศิริ ศรีสุวรรณวงศ์ 

          นางศิริวัลย์ เริ่มต้นชีวิตการทำงานโดยเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งธุรการ จากนั้นเป็นลูกจ้างประจำ ที่สำนักงานสรรพากรเขต ๓ ต่อมาไม่นานได้เริ่มต้นชีวิตการรับราชการในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๑ ในตำแหน่งผู้ช่วยสมุห์บัญชีอำเภอตรี ที่อำเภอพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งมีความก้าวหน้าเรื่อยมา กระทั่งขยับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา และย้ายไปขอนแก่นไม่ถึงปี ก็ได้กลับมาเป็นผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งในระดับที่สูงขึ้น ต่อมาจึงขยับเป็นผู้ช่วยสรรพากรเขต ๓ และได้ก้าวขึ้นเป็นสรรพากรจังหวัดเต็มตัวเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ แต่ต้องไปรับตำแหน่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะนั้น นายไพบูลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ ผู้เป็นสามี พร้อมจะจ่ายเงินเดือนที่ราชการจ่ายให้นางศิริวัลย์ เพราะความเป็นห่วง เพื่อขอร้องให้ลาออก ด้วยความคิดที่ว่าต้องลำบากในการเดินทางไกล ถึงเหนือสุดของประเทศ แต่นางศิริวัลย์ ก็ไม่ยอมลาออก ด้วยความรักในวิชาชีพของตน เพราะเป็นลูกคนเดียวที่รับราชการ จึงได้รับการสนับสนุนจากแม่ พี่ๆ และญาติมาโดยตลอด ทำให้ไม่ทิ้งงานสรรพากรที่รักและอุทิศตนให้กับงาน

          นางศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ ทำหน้าที่ในตำแหน่ง “สรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพียง ๑ ปี ก็ได้รับการโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ และอยู่ ๔ ปี จึงย้ายไปเป็นสรรพากรจังหวัดชัยภูมิ อีก ๒ ปี และย้ายมาที่โคราชบ้านเกิดในตำแหน่ง “สรรพากรจังหวัดนครราชสีมา” (ระดับ ๘) ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ และขึ้นเป็นนักบริหารระดับสูง ในตำแหน่ง “สรรพากร ภาค ๙” (ระดับ ๙) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ รับผิดชอบดูแล ๘ จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ กระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งนี้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

          ตลอดเวลาการรับราชการของนางศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ ในสังกัดกรมสรรพากร ซึ่งมีหน้าที่หารายได้เข้ารัฐ ทำให้นักธุรกิจทุกระดับเข้าใจในบทบาท มีความสบายใจ และสามารถจัดเก็บภาษีได้เกินเป้า โดยนักธุรกิจในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แม้กระทั่งในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาต้มยำกุ้งในปี ๒๕๔๐ ยังได้ให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีแก่นักธุรกิจ ทำให้สามารถดำเนินการได้ด้วยดี ท่ามกลางความพึงพอใจทั้งราชการ และพ่อค้า นักธุรกิจ ถึงแม้การทำงานจะมีอุปสรรคอย่างไรก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยความสุจริต 

          นางศิริวัลย์ทำงานด้วยความรัก มีความอ่อนน้อม หมั่นเพียร เป็นผู้นำที่ดี ส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ เช่น สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาการเงินการคลัง ประจำปี ๒๕๔๒, รางวัลนักบริหารดีเด่น สาขานักบริหารด้านการเงินการคลัง ประจำปี ๒๕๔๓, ได้รับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพและกระสุนคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชการและประเทศ, ได้รับแต่งตั้งเป็นเทศมนตรีนครนครราชสีมา ซึ่งไม่เคยมีสรรพากรคนใดได้รับ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๐) รวมทั้งได้รับคำยกย่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพากร ที่สำคัญคือได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๕ เป็นต้น

          หลังจากเกษียณอายุราชการ นางศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ ยังไม่ทอดทิ้งความตั้งใจที่จะทำความดีให้สังคม โดยการร่วมบริจาคทุนการศึกษา บริจาคเงินสนับสนุนองค์กรต่างๆ และประกอบกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษามูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน), ที่ปรึกษาสมาคมฮากกานครราชสีมา, ที่ปรึกษา มทร.อีสาน, ที่ปรึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยา และที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาปักธงชัย มาถึงปัจจุบันนี้ 

          ดังนั้น “สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนคร ราชสีมา” จึงได้มอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑ หรือ Person of The Year 2018 แก่ นางศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์ ในฐานะสตรีผู้สามารถสรรค์สร้างเศรษฐกิจและอุทิศตนเพื่อสังคมเมืองโคราชแผ่นดินเกิดตลอดมา

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ - วันจันทร์ที่  ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 901