20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

March 04,2019

ประเมิน‘ผาชัน-สามพันโบก’ ขึ้นทะเบียน‘อุทยานธรณี’

         อุบลฯ พร้อมรับประเมินแหล่งโบราณคดีเป็นอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติด้านธรณีวิทยา และแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำนานาชาติ เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน

 

         เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมเล็กเจ้าคำผง ศาลาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะสำรวจเข้าพบนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมเสนอแหล่งธรณีวิทยาริมแม่น้ำโขงคือ ลานสามพันโบก ลานผาชัน เสาเฉลียงยักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งธรณีวิทยาสำคัญของประเทศ มีทั้งชั้นหินเก่าแก่และซากดึกดำบรรพ์ ที่ก่อกำเนิดมานานหลายร้อยล้านปี นับเป็นประติมากรรมธรรมชาติมหัศจรรย์ไม่มีใครเหมือน

         โดยมีกายภาพด้านธรณีสัณฐานที่สวยที่สุดในประเทศไทย ย้อนไปร้อยล้านปีก่อนไม่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านบริเวณนี้ แต่จากการที่น้ำโขงไหลตัดผ่านหินทรายและแสดงลักษณะการถูกกัดกร่อนเป็นรูปทรงและสภาพธรรมธรรมชาติในเนื้อหิน ที่มีสภาพภูมิประเทศแปลกตาอย่างที่ได้เห็น ซึ่งพบได้ที่เดียวในแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านไทย โดยในจุดอื่นๆไม่มี ซึ่งสถานที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓ อำเภอได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร โขงเจียม และศรีเมืองใหม่

         ด้านนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินของคณะกรรมการระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม เพื่อขึ้นเป็นอุทยานธรณีวิทยา ซึ่งหลังจากนั้น จะมีการพัฒนาด้านวิถีชีวิตชุมชนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาว ที่มีความเกี่ยวเนื่องของพื้นที่ ทำให้ได้ประโยชน์ด้วยกัน และยังมีการวางรากฐานให้เยาวชนเข้ามาศึกษาการเปลี่ยน แปลงด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ เพื่อให้เป็นผู้สืบทอดมรดกที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาให้อยู่กับชุมชนรอบแม่น้ำโขง ซึ่งจะสร้างคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ และคุณค่าด้านการท่องเที่ยวแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสายน้ำนานาชาติ

         ทั้งนี้ หากคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเห็นชอบประกาศเป็นอุทยานธรณีแล้ว จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างภายในอุทยานธรณีให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ระดับสูงของยูเนสโก ก่อนจะส่งให้รัฐบาลไทยยื่นเสนอต่อยูเนสโกพิจารณาประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับโลกต่อไปด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๕ เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 875