19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

March 04,2019

เขต ๑ ชัยภูมิ‘พปชร.’ชูบัตรคนจน ลุยหาเสียงมุ่งโค่น ๒ แพทย์

         เขต ๑ ชัยภูมิสุดเดือด ‘พปชร.’ หนุน ‘บิ๊กตู่’ ชูบัตรสวัสดิการรัฐ มั่นใจประชาชนชื่นชอบนโยบาย หวังแย่งคะแนนจาก ๒ นายแพทย์เจ้าถิ่นฐานเสียงเดิม

         เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บรรยากาศการเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัคร ส.ส.แต่ละพรรค การเมืองขยันลงพื้นที่ ย่านชุมชน ตลาด หมู่บ้านต่างๆ และวัด เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังการหาเสียงเลือกตั้งขยับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๑ เดือน โดยเฉพาะพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผู้สมัคร ส.ส. หน้าใหม่ นายวสันต์ กล้าแท้ พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ ๑ บุตรชายนายปัญญา กล้าแท้ อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเป็นอดีต ส.ส.ไทยรักไทย ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว เริ่มเร่งเครื่องเดินเท้าออกหาเสียงพบปะประชาชนแบบตัวต่อตัวอย่างเข้มข้น พร้อมชู “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งนายกรัฐมนตรี พร้อมขานรับสานต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         นายวสันต์ กล้าแท้ แม้จะเป็นผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ แต่หวังใช้บารมีเก่าพ่อที่มีกลุ่ม “สจ.เพื่อนปัญญา” ให้การสนับสนุน ลงสู้ศึกในนามพรรคพลังประชารัฐ แต่ต้องขับเคียวกับเจ้าของฐานเสียงเดิม นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เบอร์ ๖ ที่ย้ายสังกัดจากพรรคภูมิใจไทย มาเข้าร่วมพรรคเพื่อไทยลงสู้ศึกในครั้งนี้ โดยมีอีกหนึ่งผู้สมัครที่น่าจับตามอง เบอร์ ๑๙ นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ จากพรรคภูมิใจไทย ที่เมื่อการเลือกตั้งปี ๒๕๕๐ ลงในนามพรรคเพื่อไทย แต่แพ้คะแนนให้ นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ที่ลงในนามพรรคภูมิใจไทย เพียงไม่กี่พันคะแนน 

         นายวสันต์ กล้าแท้ พรรคพลังประชารัฐ จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะจากการลงพื้นที่หาเสียง และสนับสนุน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำรงค์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป รวมทั้งกระแสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่เขต ๑ จำนวนมาก ทำให้กระแส นายวสันต์ กล้าแท้ พรรคพลังประชารัฐ เริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก 

         ซึ่งการเลือกตั้งในเขต ๑ จังหวัดชัยภูมิ อาจไม่มีเพียงแค่ ๒ คุณหมอที่สู้กันสูสีเท่านั้น ยังมีส.ส.หน้าใหม่ที่พร้อมจะเดินหน้าหาเสียง เพื่อหวังล้ม ๒ ตระกูลอดีตนักการเมืองดังที่ครองพื้นที่มายาวนาน 

         จังหวัดชัยภูมิมีทั้งหมด ๖ เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัคร ส.ส. ที่กกต.ประกาศรับรอง ๒๑๕ คน โดยในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ๑๙ ตำบล ๒๔๔ หมู่บ้าน มีประชากร ๑๘๓,๙๗๖ คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑๔๗,๕๐๘ คน มีผู้สมัครในครั้งนี้ ๓๙ คน กกต.ไม่ประกาศรับรอง ๔ คน เหลือ ๓๕ คน ประกอบด้วย หมายเลข ๑ นายวสันต์ กล้าแท้ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข ๒ นางศศกรณ์ อินทรชัยศรี พรรคประชานิยม หมายเลข ๓ นางสังกา แสงฤทธิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข ๔ นายเด่นชัย สิงห์กระโจม พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข ๕ นายสถิต ชนะชัย พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข ๖ นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย หมายเลข ๗ นายศิริศักดิ์ ธงทอง พรรคสยามพัฒนา หมายเลข ๘ นายอุทาบ ตาปราบ พรรคทางเลือกใหม่ หมายเลข ๙ นายสุพิน ศรวิเศษ พรรคเพื่อชาติ หมายเลข ๑๐ นางบุญยา กาญจน์ ยืนชีวิตวราโชค พรรคประชาชาติ

         หมายเลข ๑๑ นายอดิศักดิ์ ประสานเชื้อ พรรคประชาภิวัฒน์ หมายเลข ๑๒ นางสาว นัฏฐิกา โล่วีระ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข ๑๓ นายชูเกียรติ  หนูสลุง พรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข ๑๔ นายโสโชค สู้โนนตาด พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข ๑๕ (กกต.ไม่ประกาศ) หมายเลข ๑๖ (กกต.ไม่ประกาศ) หมายเลข ๑๗ นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมายเลข ๑๘ นายวันชัย ลือมงคล พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข ๑๙ นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข ๒๐ นางมาลินี ชูสกุล พรรคไทยธรรม

         หมายเลข ๒๑ พลตรีกฤษฏ์ พรมเฮียง พรรคชาติพัฒนา หมายเลข ๒๒ นางสาวกชพร เบ้าลี พรรคพลังแรงงานไทย หมายเลข ๒๓ นางทองนาค กาทองทุ่ง พรรคพลังประชาชนปฏิรูป หมายเลข ๒๔ (กกต.ไม่ประกาศ) หมายเลข ๒๕ นายสงคราม สายชาลี พรรคพลังปวงชนไทย หมายเลข ๒๖ นายคมกริช ธงภักดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน หมายเลข ๒๗ นางรุ่งรัตน์ อุดมรักษ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข ๒๘ นายสมหมาย ต่อชีพ พรรคประชาธรรมไทย หมายเลข ๒๙ นายวันชัย สบายจิตต์ พรรคมหาชน หมายเลข ๓๐ นางสมพิศ โชติเสวตร พรรคประชาไทย 

         หมายเลข ๓๑ (กกต.ไม่ประกาศ) หมายเลข ๓๒ นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร พรรคไทยรักษาชาติ หมายเลข ๓๓ นายประยุทธ พุทธบุรี พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หมายเลข ๓๔ นายรัญชน์ บัวชมภู พรรคพลังชาติไทย หมายเลข ๓๕ นายสุพจน์ มั่นหมาย พรรคพลังรัก หมายเลข ๓๖ นายบรรเทิง หมู่โยธา พรรคพลังประชาธิปไตย หมายเลข ๓๗ นายนิคม เมฆวงค์ษา พรรคผึ้งหลวง หมายเลข ๓๘ นายเผ่าพงศ์ ภูมิวิชิต พรรคประชากรไทย หมายเลข ๓๙ นางเทียมจันทร์ ชำนาญวงศ์ พรรคไทรักธรรม

         อนึ่ง เดิมการเลือกตั้งปี ๒๕๕๐ จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๗ เขต โดยพรรคเพื่อไทยกวาดที่นั่ง ส.ส.ไปมากสุด ๖ เขต แบ่งให้พรรคภูมิใจไทย เพียงที่นั่งเดียวในเขตการเลือกตั้งที่ ๑ 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๕ เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

595 873