19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

March 08,2019

ขอนแก่นฮึดสู้ขอตั้งมหา’ลัย ชี้‘มทร.’ปลดรองอธิการบดี เสมือนขัดขวางการพัฒนาเมือง

           ชาวขอนแก่น ฮึดสู้ ขอตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น หวังตอบโจทย์ความต้องการของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านไป ๒ ปีไม่คืบ ซ้ำยังปลด ‘รองอธิการบดี มทร.’ หนึ่งในขุนพลสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ย้ำเรื่องนี้ต้องมีคำตอบ

           เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวจุดยืนชาวขอนแก่น “การขอยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น” โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นผู้แถลงข่าวด้วย ได้แก่ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายกมลพงษ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด นายจักรกฤษณ์ ศิริพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาห กรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ดร.มนชัย สวัสดิวารี ประธานที่ปรึกษาศิษย์เก่าเทคโนไทยเยอรมัน ขอนแก่น นางนิภาภรณ์ ธีระกนก นายกสมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางอนัญพร พูลนิติพร ประธานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ร่วมแถลงข่าวได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นสื่อสะท้อนไปยังผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการพิจารณาอนุมัติให้ “มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” นั้น ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น” หลังไม่มีความคืบหน้าและความชัดเจนในเรื่องกล่าวมานานกว่า ๒ ปี ทั้งยังมีการปลดรองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยไม่เป็นธรรม ท่ามกลางความสนใจจากชาวขอนแก่นจำนวนมาก

           นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ หรือที่คนขอนแก่นรู้จักในชื่อเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่นนั้นมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นมากมาย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนงานในการพัฒนาจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่ขับเคลื่อนตามแผนโรดแมป ๔.๐ อย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องของการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบราง การพัฒนาบุคลากรที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด ทั้งยังมีแผนการดำเนิงานในด้านต่างๆ ร่วมกันมากมาย ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับภูมิภาค แต่มาวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีคำสั่งปลด ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และมีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฯ คนใหม่ มาทำหน้าที่แทน ถือเป็นการที่จังหวัดขาดขุนพลสำคัญในการดำเนินงานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และยังมีอีกหลายนโยบายและหลายโครงการที่คงค้าง จึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบตามมามาก

           “การจัดตั้งวิทยาเขต ก็คือการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ถึงความต้องการของคนในชุมชน และที่สำคัญวันนี้ขอนแก่นได้กลายเป็นโมเดล ที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจและให้ความสำคัญ จากหลายผลการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบ ทำได้จริง ที่สื่อถึงการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งแและยั่งยืนให้กับคนขอนแก่นอย่างมาก ดังนั้น ภาคราชการและภาคเอกชน รวมไปถึงภาคการศึกษาในพื้นที่ มีความต้องการและตั้งใจในการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น เพราะสถาบันการศึกษาแห่งนี้อยู่คู่กับคนขอนแก่นมานานกว่า ๕๕ ปี แต่เมื่อคนขอนแก่นได้พร้อมใจกันและสนับสนุนให้ยกฐานะสถาบันการศึกษาที่อยู่คู่กับคนขอนแก่นมาอย่างยาวนานและสื่อถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเยอรมัน แต่เรื่องก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ เกิดขึ้น” นายธีระศักดิ์ กล่าว

           นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวอีกว่า การขอยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ แต่วันนี้เรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งยังมีการปลดรองอธิการบดีฯ ที่ทำงานร่วมกับคนขอนแก่นในโครงการต่างๆ และประสบผลสำเร็จในหลายโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผนการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องของการกระจายอำนาจ ที่วันนี้มหาวิทยาลัยฯ ขึ้นตรงกับสำนักงานใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งจะทำให้งานในด้านต่างๆ นั้นล่าช้าหรือมีอะไรแอบแฝง เรื่องทั้งหมดผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจะต้องตอบคำถามให้คนขอนแก่นรับทราบให้ได้ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าผู้นำภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวขอนแก่นจะทำหนังสือเปิดผนึกเพื่อให้ผู้มีอำนาจสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนั้นได้ตอบคำถามที่คนขอนแก่นอยากรู้คำตอบมากที่สุด คือเรื่องการยกฐานะมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น และการปลดรองอธิการบดีฯ ว่า มีสาเหตุมาจากเรื่องใด เพราะการกระทำดังกล่าวกระทบต่อแผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างมากในขณะนี้

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

594 873